Concursos participados polo COAG

1996

Concurso ampliación de instalacións do Parque de verán do Liceo Casino de Pontevedra

1997

Concurso para construción de pasarela peatonal entre o Paseo da Autoridade Portuaria de Marín-Pontevedra e a Praza Pública. Bases.
Concurso para a conexión da Casa Consistorial e as novas dependencias municipais do Concello de Silleda. Bases.
Concurso de ideas para a ordenacion do Recinto Feiral e de Usos Multiples en Vilagarcia de Arousa. Bases.
Concurso de ideas para o deseño da imaxe corporativa do Casco Antigo de Cangas. Bases.
Concurso de reforma do edificio do Mercado de Abastos de Pontevedra. Bases.

1999

Concurso para a construción dunha piscina cuberta en Pontevedra. BASES. FALLO.

2000

Concurso Casa da Conga. Delegación de Santiago . Bases.
Concurso peche exterior do edificio da sede do Colexio de Arquitectos de Galicia en Lugo. Bases. Fallo.
Concurso de anteproxectos para a construción de tanatorio e ordenación de parque público en Bueu. Bases.
Concurso de ampliación da Casa do Concello de Mugardos. Bases.
Concurso para a construción de porto deportivo e acondicionamento de antiga cetárea para Centro de Deportes Naúticos no Lugar de Pescadoira (Bueu). Bases.

2001

Concurso baixo e entreplanta para Aula de Reunión de Comisións de Cultura e Planeamento.

2002

Concurso de anteproxectos para a futura construción de ampliación da Casa do Concello de Soutomaior. Bases.
Concurso sede da Delegación do COAG en A Coruña. Bases.
Concurso para a ordenación da contorna do espigón do peirao de pasaxeiros do Porto de Cangas. Bases.
Concurso para a construción da Casa da Cultura de Moaña. Bases.
Concurso para a ordenación de espazos públicos no Concello de Poio. Zona 1, A Barca. Zona 2, Lourido. Zona 3, Campelo. Zona 4, Raxó. Bases.

2004

Concurso para a ampliación da Casa Consistorial de Campolameiro. Info. Bases.
Concurso nova sede da Delegación do COAG en Vigo. Bases.
Concurso para a construción da Estación Galega de Voluntariado en Sanxenxo. Bases.

2007

Concurso para o Complexo Deportivo de A Parda en Pontevedra.
Concurso de vivenda experimental en madeira. Concurso de deseño de elementos construtivos en madeira. Bases.
Concurso do Edificio xudicial do Barco de Valdeorras. Info.Bases.
Concurso do Edificio Xudicial de Ourense.
Concurso para a remodelación urbana da Praza de Galicia en Santiago de Compostela. Bases.
Concurso da Cidade da Xustiza de Vigo. Bases

2008

Concurso Casa da Cultura de Lérez. Fallo.Bases.
Concurso para reurbanización de cinco espacios públicos urbanos sitos en los barrios Inferniño e Ultramar do Concello de Ferrol. Bases.
Concurso A Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Fundación CESGA) en Santiago de Compostela.Bases.
Concurso para a reforma da Sede da Delegación do COAG en Lugo. Bases.
Concurso para a rehabilitación do recheo de Costa de Mella e dos Xardíns de San Francisco. Bases.

2010

Concurso para a nova sede do COAG en Ferrol. Bases e fallo.
Concurso para as propostas de fachada para a súa execución  na sede do Clúster do Granito en Porriño promovendo ou deseño e desenvolvemento de novos usos e aplicacións do granito para fachadas. Bases e fallo.

2011

Concurso para a nova delegación do COAG en Ourense. Bases.
Concurso de ideas para a reordenación do bordo litoral na Enseada do Orzán. A Coruña. Bases.
Concurso para a rehabilitación de antigo Cine París en Muros. Bases e fallo.

2012

Concurso Chévere para a selección dunha proposta de espazo escénico da obra Eurozoone. Bases.

2013

Concurso de proxectos para a remodelación da “Praza do Concello” de Sober e da súa contorna. Bases e fallo.
Concurso para a reforma e ampliación do edificio actual da Comunidade de Montes Veciñais de Man Común de Santa Baia de Donas. Gondomar. Bases e fallo.

2016

Concurso para a selección dun elemento identificativo para os centros públicos de ensino da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Bases. Fallo.
Concurso para adaptación do Complexo do Antigo Hospital Xeral como futura Cidade da Xustiza de Vigo. Bases. Fallo.
Concurso para o desenvolvemento dunha guía de cor e materiais nas doce grandes áreas paisaxísticas do Catálogo das Paisaxes de Galicia. Bases e fallo.

2017

Concurso de remodelación da Praza de Armas de Ferrol. Bases.
Concurso para a rehabilitación de construcións no Lugar de Fondodevila para destinalas a vivendas para residentes no Municipio de Parada de Sil. Bases. Fallo.

2019

Concurso na fronte fluvial do Río Miño ao seu paso pola cidade de Tui. Bases. Fallo.
Concurso para a remodelación da recepción de visitas, humanización e mellora da accesibilidade, para unha Sede Aberta do Parlamento de Galicia. Bases. Fallo.
Concurso para a reforma interior e reorganización da ocupación do Complexo Administrativo da Xunta de Galicia en San Caetano. Santiago de Compostela. Bases. Fallo.

2020

Concurso para a construción dun novo edificio para Mercado de Abastos, aparcadoiro público e Centro Multiusos no Concello de Sanxenxo. Bases. Fallo.
Concurso piscinas descubertas na Praia da Cuncha. Vilagarcía. Bases. Fallo.
Concurso para Centro Multidisciplinar de Lecer, Cultura e Promoción Económica do Concello de Ames. Bases. Fallo.

2021

Concurso para mellorar as condicións de urbanización da Praza do Barreiro nas Pontes de García Rodríguez. Bases. Fallo.

2022

Concurso aberto para a remodelación dos terreos que ocupa o Porto de Portonovo e a súa contorna no Concello de Sanxenxo. Bases. Fallo.
Concurso para a construción de Centro Termal en Bande. Bases. Fallo.
Concurso para a construción do novo Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Ourense. Bases. Fallo.
Concurso para a rehabilitación do Edificio de Xulgados situado na Rúa Lalín de Vigo. Bases. Fallo.
Concurso para a construción da nova sede do IMELGA en Santiago de Compostela. Bases. Fallo.
Concurso para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Bases. Fallo.

2023

Concurso para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muíño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da leira en Meis . Bases. Fallo.

2024

Concurso para la rehabilitación del edificio del antiguo Mercado para una Bibliotecta Pública Municipal en el Ayuntamiento de Ponteareas Bases.
Concurso de ideas de la Banda do Río del Ayuntamiento de Bueu Bases.
Concurso ampliación de instalacións do Parque de verán do Liceo Casino de Pontevedra
Concurso para a construción de pasarela peatonal entre o Paseo da Autoridade Portuaria de Marín-Pontevedra e a Praza Pública. Bases.
Concurso para a conexión da Casa Consistorial e as novas dependencias municipais do Concello de Silleda. Bases.
Concurso de ideas para a ordenacion do Recinto Feiral e de Usos Multiples en Vilagarcia de Arousa. Bases.
Concurso de ideas para o deseño da imaxe corporativa do Casco Antigo de Cangas. Bases.
Concurso de reforma do edificio do Mercado de Abastos de Pontevedra. Bases.
Concurso para a construción dunha piscina cuberta en Pontevedra. BASES. FALLO.
Concurso Casa da Conga. Delegación de Santiago . Bases.
Concurso peche exterior do edificio da sede do Colexio de Arquitectos de Galicia en Lugo. Bases. Fallo.
Concurso de anteproxectos para a construción de tanatorio e ordenación de parque público en Bueu. Bases.
Concurso de ampliación da Casa do Concello de Mugardos. Bases.
Concurso para a construción de porto deportivo e acondicionamento de antiga cetárea para Centro de Deportes Naúticos no Lugar de Pescadoira (Bueu). Bases.
Concurso baixo e entreplanta para Aula de Reunión de Comisións de Cultura e Planeamento.
Concurso de anteproxectos para a futura construción de ampliación da Casa do Concello de Soutomaior. Bases.
Concurso sede da Delegación do COAG en A Coruña. Bases.
Concurso para a ordenación da contorna do espigón do peirao de pasaxeiros do Porto de Cangas. Bases.
Concurso para a construción da Casa da Cultura de Moaña. Bases.
Concurso para a ordenación de espazos públicos no Concello de Poio. Zona 1, A Barca. Zona 2, Lourido. Zona 3, Campelo. Zona 4, Raxó. Bases.
Concurso para a ampliación da Casa Consistorial de Campolameiro. Info. Bases.
Concurso nova sede da Delegación do COAG en Vigo. Bases.
Concurso para a construción da Estación Galega de Voluntariado en Sanxenxo. Bases.
Concurso para o Complexo Deportivo de A Parda en Pontevedra.
Concurso de vivenda experimental en madeira. Concurso de deseño de elementos construtivos en madeira. Bases.
Concurso do Edificio xudicial do Barco de Valdeorras. Info.Bases.
Concurso do Edificio Xudicial de Ourense.
Concurso para a remodelación urbana da Praza de Galicia en Santiago de Compostela. Bases.
Concurso da Cidade da Xustiza de Vigo. Bases
Concurso Casa da Cultura de Lérez. Fallo.Bases.
Concurso para reurbanización de cinco espazos públicos urbanos sitos nos barrios Inferniño e Ultramar do Concello de Ferrol. Bases.
Concurso A Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (Fundación CESGA) en Santiago de Compostela.Bases.
Concurso para a reforma da Sede da Delegación do COAG en Lugo. Bases.
Concurso para a rehabilitación do recheo de Costa de Mella e dos Xardíns de San Francisco. Bases.
Concurso para a nova sede do COAG en Ferrol. Bases e fallo.
Concurso para as propostas de fachada para a súa execución  na sede do Clúster do Granito en Porriño promovendo ou deseño e desenvolvemento de novos usos e aplicacións do granito para fachadas. Bases e fallo.
Concurso para a nova delegación do COAG en Ourense. Bases.
Concurso de ideas para a reordenación do bordo litoral na Enseada do Orzán. A Coruña. Bases.
Concurso para a rehabilitación de antigo Cine París en Muros. Bases e fallo.
Concurso Chévere para a selección dunha proposta de espazo escénico da obra Eurozoone. Bases.
Concurso de proxectos para a remodelación da “Praza do Concello” de Sober e da súa contorna. Bases y fallo.
Concurso para a reforma e ampliación do edificio actual da Comunidade de Montes Veciñais de Man Común de Santa Baia de Donas. Gondomar. Bases y fallo.
Concurso para a selección dun elemento identificativo para os centros públicos de ensino da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Bases. Fallo.
Concurso para adaptación do Complexo do Antigo Hospital Xeral como futura Cidade da Xustiza de Vigo. Bases. Fallo.
Concurso para o desenvolvemento dunha guía de cor e materiais nas doce grandes áreas paisaxísticas do Catálogo das Paisaxes de Galicia. Bases e fallo.
Concurso de remodelación da Praza de Armas de Ferrol. Bases.
Concurso para a rehabilitación de construcións no Lugar de Fondodevila para destinalas a vivendas para residentes no Municipio de Parada de Sil. Bases. Fallo.
Concurso na fronte fluvial do Río Miño ao seu paso pola cidade de Tui. Bases. Fallo.
Concurso para a remodelación da recepción de visitas, humanización e mellora da accesibilidade, para unha Sede Aberta do Parlamento de Galicia. Bases. Fallo.
Concurso para a reforma interior e reorganización da ocupación do Complexo Administrativo da Xunta de Galicia en San Caetano. Santiago de Compostela. Bases. Fallo.
Concurso para a construción dun novo edificio para Mercado de Abastos, aparcadoiro público e Centro Multiusos no Concello de Sanxenxo. Bases. Fallo.
Concurso piscinas descubertas na Praia da Concha. Vilagarcía. Bases. Fallo.
Concurso para Centro Multidisciplinar de Lecer, Cultura e Promoción Económica do Concello de Ames. Bases. Fallo.
Concurso para mellorar as condicións de urbanización da Praza do Barreiro nas Pontes de García Rodríguez. Bases. Fallo.
Concurso aberto para a remodelación dos terreos que ocupa o Porto de Portonovo e a súa contorna no Concello de Sanxenxo. Bases. Fallo.
Concurso para a construción de Centro Termal en Bande. Bases. Fallo.
Concurso para a construción do novo Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Ourense. Bases. Fallo.
Concurso para a rehabilitación do Edificio de Xulgados situado na Rúa Lalín de Vigo. Bases. Fallo.
Concurso para a construción da nova sede do IMELGA en Santiago de Compostela. Bases. Fallo.
Concurso para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Bases. Fallo.
Concurso para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muíño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da leira en Meis . Bases. Fallo.
Concurso para la rehabilitación del edificio del antiguo Mercado para una Bibliotecta Pública Municipal en el Ayuntamiento de Ponteareas Bases.
Concurso de ideas de la Banda do Río del Ayuntamiento de Bueu Bases.