Novas anteriores

Oferta de emprego

Oferta de emprego

UVE VALORACIONES S.A.  selecciona varios postos de arquitecto/a autónomo como  tasador externo para a zona de A Coruña e Santiago de Compostela. Requisitos: Un ano de experiencia en sociedades de tasación. Tipo de contrato: Autónomo. Ubicación dos postos de traballo:...

read more
REHABILITA O TEU EDIFICIO, DALLE VIDA Ó TEU BARRIO

REHABILITA O TEU EDIFICIO, DALLE VIDA Ó TEU BARRIO

Os arquitectos lanzan unha nova campaña para informar á cidadanía sobre a rehabilitación integral de vivendas e as axudas dispoñibles, cun tríptico que poderán utilizar nos seus estudos e distribuilo libremente entre os seus clientes. Este folleto ven completar a...

read more
Curso de Xestor Integral da Rehabilitación. CSCAE

Curso de Xestor Integral da Rehabilitación. CSCAE

Actualización 30 | 08 | 23   Para reforzar os coñecementos das arquitectas e arquitectos como profesionais de referencia na xestión integral das subvencións para rehabilitación de vivendas con cargo aos fondos Next Generation, o Consello Superior de Colexios de...

read more
Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

No BOE de 21 de agosto, publícase a Resolución de 10 de agosto de 2023, do concello de A Lama (Pontevedra), referente á convocatoria para proveer unha praza de arquitecto/a. Esta publicación inicia o cómputo do prazo de presentación de solicitudes, que será de vinte...

read more
Oferta de emprego

Oferta de formación por Beca FEUGA

Estudo de arquitectura con sede en Ourense selecciona arquitecto/a para formación por beca FEUGA Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Requisitos: Dispoñibilidade para traballar a xornada partida. Contrato: Beca FEUGA, 4 meses. (inicialmente)...

read more
Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

Concello de Ponte Caldelas – Unha praza de arquitecto/a

No BOP Pontevedra de 16 de agosto publícase a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de funcionario/a de carreira, arquitecto/a, en execución da Oferta de Emprego Público de 2023, do concello de Ponte Caldelas. O prazo de presentación de...

read more
Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

No BOP-Pontevedra de 10 de agosto, publícase a Resolución de Alcaldía núm. 2023-0512 do Concello de A Lama de data 02/08/2023, pola que se aproban as bases e a convocatoria para cubrir a praza de arquitecto/a deste Concello, mediante sistema de concurso-oposición. O...

read more
Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

Concello de Betanzos – Unha praza de Arquitecto/a

No BOP de A Coruña de 9 de agosto, aparece a Convocatoria e bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal funcionario, para acceso á praza vacante de arquitecto/a do ARI, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Betanzos...

read more
Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

Concello de Arteixo – Unha praza de arquitecto/a

No BOE de 8 de agosto publícase a Resolución do 1 de agosto de 2023, do Concello de Arteixo (A Coruña) referente á convocatoria para poveer unha praza de Arquitecto/a. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da...

read more
Convocatoria abierta Premio Terra Ibérica 2023

Convocatoria abierta Premio Terra Ibérica 2023

El Colegio de Arquitectos de León y la Diputación de Palencia convocan el III PREMIO DE ARQUITECTURA TERRA IBÉRICA 2023, que tiene por objeto reconocer la calidad de aquellos proyectos, obras, trabajos, publicaciones o ensayos que tengan la tierra cruda como elemento...

read more
Plan de formación 2023-2024

Plan de formación 2023-2024

En relación coas actividades formativas propias do COAG para o curso 2023 - 2024, atópase dispoñible para os colexiados a información sobre as liñas temáticas e planificación de accións formativas para o 2023 - 2024.  Plan de formación 2023 - 2024, a desenvolver entre...

read more
Curso de introducción ás estructuras de madeira _ AMPLIACIÓN DE AFORO

Curso de introducción ás estructuras de madeira

Este curso está organizado no marco do acordo de colaboración suscrito polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) para promover o coñecemento en materia de construción e rehabilitación con madeira e a...

read more