Fallo do Concurso de proxectos a nivel de anteproxecto, para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muiño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da finca

28 Abr 2023

Publicado na plataforma de Contratación del Estado con data 28 de abril os documentos “apertura sobre 1 – proposta gañadores” e o “Decreto adjudicación concurso” do Concurso de proxectos a nivel de anteproxecto, para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muiño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da finca.

DECRETO ADXUDICACIÓN:
Convocado un concurso de proxectos, a nivel de anteproxectos, do tipo previsto no artigo 183.2 b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, (Concursos de proxectos con premios ou pagos aos participantes), para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muiño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da finca en contacto co río que a circunda, no lugar Rial parroquia de San Lourenzo no Concello de Meis (provincia de Pontevedra).

Visto o certificado das propostas presentadas, que dá constancia de 34 propostas, baixo diferentes lemas, como sinalan as bases do concurso.
Visto o Xurado do concurso de proxectos integrado por:

 • Presidenta: Dna. Marta Giráldez Barral
 • Vogais:
  • D. Daniel Alejandro Pérez Rubio, Arquitecto municipal do concello de Meis;
  • D. Luciano González Domínguez, Arquitecto designado polo Colexio de Arquitectos de Galicia;
  • Dna. María del Carmen Gómez Manzano, Arquitecta designada pola Deputación de Pontevedra;
  • Dna. Mª Teresa Fernández Iglesias, Arquitecta designada pola Dirección xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia
  • Secretaria: Dna. María del Carmen Merino Moína, Secretaria do Concello de Meis.

Vista a acta do Xurado do concurso, reunido 20 de abril de 2023, que di:

Unha vez estudadas as 34 propostas, por unanimidade do xurado nunha primeira ronda seleccionáronse 9 propostas que superan a puntuación de 60 puntos en base aos criterios das bases. As propostas seleccionadas foron as seguintes:

“CANLE”
“MAGNOLIA”
“FUERA BRILLA UN POCO EL SOL”
“ENCRUCILLADA”
“A CASA DA XENTE”
“PEDRA E AUGA 788”
“RE-TORNAR”
“7D2C”
“CWTCH”

Nunha segunda ronda por unanimidade do xurado seleccionáronse por unha banda as dúas propostas que respondían a todos os criterios a valorar e acadan unha puntuación superior a 90 puntos e aquelas que destacaban nalgún dos criterios, pero non acadaron unha puntuación global superior a 90 puntos:

Finalistas:
“CANLE”
“MAGNOLIA”

Posibles Accésit:
“FUERA BRILLA UN POCO EL SOL”
“ENCRUCILLADA”
“A CASA DA XENTE”
“PEDRA E AUGA 788”
“RE-TORNAR”
“7D2C”
“CWTCH

Polo tanto, e vista a puntuación do xurado, realízase a seguinte proposta:

1º Premio-gañador: “CANLE” 100 puntos
2º Premio: “MAGNOLIA” 96 puntos
1º Accésit: “FUERA BRILLA UN POCO EL SOL” 86 puntos
2º Accésit: “ENCRUCILLADA” 85 puntos

Mencións:
“A CASA DA XENTE” 81 puntos
“PEDRA E AUGA 788” 81 puntos
“RE-TORNAR” 79 puntos
“7D2C” 78 puntos
“CWTCH” 62 puntos

Vista a acta de apertura dos sobrte 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Boletín de inscripción. Declaración responsable), das 34 propostas presentadas.

Vista a identificación das propostas que obteñen os premios, os Accésit e as Mencións:

 

 Nº

 Lema

 Identificación autor da proposta

 1º Premio  CANLE  Adrián Rio Lado / Natalia Alvaredo López / Javier Rocamonde Lourido
 2º Premio  MAGNOLIA  Miriam Carmen Arcas Ardura / Sergio Portela Campos / Arturo López Bachiller
 1º Accésit  FUERA BRILLA UN POCO EL SOL  Juan Pérez Cebollero / Alicia García Ruiz
 2º Accésit  ENCRUCILLADA  Carlos Moles Romero / Adrián Sánchez Castellano
 Mención  A CASA DA XENTE  Eduardo Sancho Calzada
 Mención  PEDRA E AUGA 788  Mario Galiana Liras / Abraham Castro Neira
 Mención  RE-TORNAR  Ponciano Castro Oliveira / Miquel Figueras Segalá / Álvaro Alcázar del Águila
 Mención  7D2C  Jordi Olivella Cirici / André Del Río Ares
 Mención  CWTCH  Gabriel Alarcón Sabarís / Zaraida Martínez Sanmartín

 

Enlace a plataforma de contratación do sector público.

Enlace ás propostas gañadoras.

Enlace á documentación do concurso.

Compartir