Área técnica

Tramitación

Guía de tramitación

Formularios (CFO e Libros)

Libro de Ordes e Asistencias

Comunicación de cese nun encargo profesional

Arquitectos e profesionais doutros colexios

Meus expedientes

Consulta web de expedientes

Listado de documentación tramitada

Tramitación telemática con COAG Estudio

Alta en el visado digital (COAG Estudio escritorio / web)

Acceso a COAG Estudio web (solo usuarios en beta)

Manuais e axuda

Aplicación de soporte remoto

Utilidades

Modelos

Guía de redacción

Información urbanística

Normativa técnica

Colección completa de normas UNE

Notas técnicas

Asesoramento

Consultas e asesoramento técnico

Suxestións e Reclamacións

Presentación: telemática presencial