Atención colexial o martes 7 de decembro

Atención colexial o martes 7 de decembro

Infórmase que o vindeiro martes 7 de decembro, con motivos das festividades do Día da Constitución e da Inmaculada Concepción, deberanse ter en conta as seguintes indicacións con respecto á atención colexial en formato presencial, telefónico e telemático. Lamentamos as molestias que estas circunstancias poidan causar. read more…

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza novamente este ano, en colaboración coa EGAP, a edición 2022-2023 do Curso Superior de Técnico de Urbanismo. Este curso ten como obxectivo que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo. Para ese efecto se parte da análise e do estudo pormenorizado da normativa de ordenación do territorio e urbanística, con especial atención á autonómica galega, combinando o estudo dos fundamentos teóricos cunha completa formación práctica que se fai imprescindible no ámbito da ordenación do territorio e do urbanismo.

Nos próximos días publicaremos a programación do curso, contidos detallados, horarios e relatores, que podería ser obxecto de pequenos axustes e cuxa versión definitiva se publicará coa apertura da matrícula. read more…

Webinar Ruta Virtual Construye 2020+

Webinar Ruta Virtual Construye 2020+

Xa está dispoñible a inscrición no Webinar da Ruta 2020+ na súa parada de Galicia que se celebrará o 26 de novembro ás 12:00 h. A asistencia é libre previa inscripción.

read more…

Xornada de asesoramento: BIM en rehabilitación

Xornada de asesoramento: BIM en rehabilitación

Convocamos unha nova xornada gratuita de asesoramento para colexiados subscritos ao servizo de formación, enmarcada dentro da liña formativa de BIM e enfocada na orientación a colexiados para a transición do CAD ao BIM.

A día de hoxe, gran parte da carga de traballo nos nosos estudios de arquitectura desenvólvese no campo da rehabilitación e intervención en edificios existentes.

As vantaxes da aplicación da metodoloxía BIM á obra nova semellan xa moi evidentes mais, trasládanse tamén aos casos de rehabilitación? Esta xornada ten como obxectivo visibilizar a adecuación e as vantaxes que presenta a metodoloxía BIM cando nos enfrontamos a traballos de rehabilitación e intervención en edificios existentes. read more…

Apertura do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia

Apertura do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia

Publicado no portal de transparencia da Xunta de Galicia o inicio do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia, que ten por obxecto o recoñecemento do interese público da arquitectura e da contorna construída, como feito cultural identificador da nosa comunidade autónoma, que os poderes públicos están obrigados a fomentar, preservar e difundir, como clave para o desenvolvemento económico sostible e a cohesión social. read more…

Concurso de Proyectos con Intervención de Jurado para la redacción del proyecto de la nueva sede de EMUASA en Murcia

Concurso de Proyectos con Intervención de Jurado para la redacción del proyecto de la nueva sede de EMUASA en Murcia

El Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (EMUASA) y el Ayuntamiento de Murcia, han convocado un Concurso de Ideas al objeto de seleccionar una propuesta de PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO DE EMUASA EN LA CIUDAD DE MURCIA, ubicado en Murcia, en una parcela, propiedad de la empresa. read more…

Convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura 2021

Convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura 2021

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lanza la convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura correspondiente al año 2021, publicado en el BOE según la cual se convoca el Premio Nacional de Arquitectura correspondiente al año 2021, que se rige de conformidad con lo previsto en la presente Orden, así como en las bases reguladoras del Premio, establecidas en el Anexo de la Orden FOM/2266/2013, de 27 de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 267 Lunes 8 de noviembre de 2021 Sec. III. Pág. 137672 cve: BOE-A-2021-18245 Verificable en https://www.boe.es noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio Nacional de Arquitectura (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013). read more…

Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC)

O concurso de proxectos que se convoca ten por obxecto seleccionar a mellor proposta para a redacción do proxecto básico, do proxecto de execución, da dirección de obra e da redacción da documentación precisa para a adaptación do planeamento urbanístico para a construción do centro de Ciencias da Saúde da USC no campus de Santiago de Compostela. read more…