Oficina de Apoyo a la Rehabilitación


Convocatoria de visita guiada o 21 de xuño ás 12,00 horas, para o Concurso de proxectos para a rehabilitación do edificio do antigo mercado para unha biblioteca pública municipal

Convocatoria de visita guiada o 21 de xuño ás 12,00 horas, para o Concurso de proxectos para a rehabilitación do edificio do antigo mercado para unha biblioteca pública municipal

Publicada no Perfil do contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público, a convocatoria da visita guiada ao ámbito de actuación para coñecer a problemática existente, así como os posibles condicionantes e valores a conservar e potenciar. Esta visita terá lugar o 21 de xuño ás 12,00 horas.

Enlace á Plataforma do Concurso.

Xornada informativa sobre o RETA

Xornada informativa sobre o RETA

O próximo mércores, 26 de xuño, ás 11:30, terá lugar unha xornada informativa sobre o Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA). O obxectivo desta xornada é informar aos colexiados sobre o novo sistema de cotización para autónomos e as súas principais novidades.

Este réxime, pertencente á Seguridade Social, é un dos sistemas dispoñibles no que pode inscribirse calquera persoa que realice de forma habitual, persoal e directa unha actividade económica, e que nós, como arquitectos, podemos empregar para tributar polos nosos ingresos como profesionais libres.

Podedes trasladar calquera pregunta relacionada co Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) a través do seguinte formulario.

Relatora:
Dna. Victoria Regueira Rodríguez. Membro do Corpo Superior de Letrados da Administración da Seguridade Social. Letrada xefa do Servicio Xurídico Delegado no ISM de A Coruña. Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e cursos de Doutorado. Formadora en temas da  Seguridade Social na EGAP, Dirección Provincial do INSS, Xunta de Galicia, no Máster da Xurisdicción Social no ERLAC e en distintos colexios profesionais.

Data:
Mércores, 26 de xuño, ás 11:30.

Modalidade:
En liña.

Inscrición:
Para asistir á xornada, é preciso inscribirse na seguinte [+ligazón]

Xornada “Productividade para estudios de arquitectura”_ Lorenzo Barnó

Xornada “Productividade para estudios de arquitectura”_ Lorenzo Barnó

O obxectivo desta charla – taller é dar as pautas e rutinas necesarias para mellorar a produtividade dos profesionais vinculados á arquitectura, a construción e a sustentabilidade, tanto se están a iniciar a súa traxectoria laboral coma se xa levan varios anos exercendo a profesión. Esta xornada, dirixida polo arquitecto e arquitecto técnico Lorenzó Barnó, centrarase nos patróns que é preciso adoptar para aumentar o noso rendemento laboral, investindo o tempo xusto e necesario e afastando todo aquilo que reduza a nosa eficacia profesional, e de cómo a Intelixencia Artificial pode axudarnos a ser máis eficientes.

read more…

Xornada de asesoramento “Intelixencia Artificial e Deseño Paramétrico” COAG-COAM. Roberto Molinos | Modelical

Xornada de asesoramento “Intelixencia Artificial e Deseño Paramétrico” COAG-COAM. Roberto Molinos | Modelical

Desde a área de formación e innovación do COAG, en colaboración co COAM, está a porse en marcha unha planificación de accións, divulgativas e formativas, encamiñadas a facilitar a formación dos arquitectos en todas as materias relacionadas coa aplicación das novas tecnoloxías ao exercicio profesional. Así, ao longo dos próximos meses, poñeremos á vosa disposición unha serie de xornadas divulgativas e cursos de formación a través dos que tentaremos cubrir as principais demandas nestas materias.

Así, o xoves 27 de xuño terá lugar a segunda xornada do ciclo Ciclo “Arquitectura, Arquitectos e Proxectos dixitais en 2024: Mais aló do BIM”, que versará sobre o uso da Intelixencia Artificial e o Deseño Paramétrico na elaboración de proxectos de arquitectura e construción, e estará a cargo da mesma Roberto Molinos, arquitecto e Director Xeral de Modelical.

read more…

AGAU – Aviso da próxima convocatoria de eleccións para escoller á Xunta Directiva

AGAU – Aviso da próxima convocatoria de eleccións para escoller á Xunta Directiva

Todas as persoas colexiadas no COAG que, estando na súa plenitude de dereitos, o soliciten poden formar parte da AGAU-COAG.

Para poder participar das próximas eleccións é necesario tramitar a inscrición antes do día 19 de xuño ás 14h, xa que segundo indica a disposición transitoria segunda do regulamento, a convocatoria destas primeiras eleccións será aprobada en Xunta de Goberno (a celebrar o 19 de xuño en horario de tarde).

read more…

Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes

Infórmase da publicacion, no DOG nº 111 de 10 de xuño, da RESOLUCIÓN do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 30 de maio de 2024 pola que se convoca, para a anualidade de 2024, o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. read more…

Curso Taller sobre a elaboración do Informe de Avaliación de Edificios

Curso Taller sobre a elaboración do Informe de Avaliación de Edificios

O obxectivo do curso é elaborar, a través dun taller práctico, o Informe de Avaliación de Edificios dun edificio real. O edificio escollido para iso é o edificio Apolo, en Santiago de Compostela.

Os principais fins que articulan a metodoloxía exposta neste curso son:

 1. Que os alumnos coñezan e poidan participar no proceso completo, desde a fase de toma de datos previa ata o documento finalizado, pasando pola visita de inspección (cuxa gravación “in situ” expoñeremos nunha das sesións do curso), análise dos datos recollidos e propostas finais.
 2. Propoñer unha metodoloxía de traballo para a elaboración do IAE, para o que utilizaremos as fichas elaboradas polo COAG, dispoñibles na web colexial como material de apoio á redacción, para a toma de datos e análises do estado de conservación e do grao de cumprimento de accesibilidade.
 3. Analizar, debater e concluír, nas sesións de taller, cales son as medidas para emendar as deficiencias na conservación así como as medidas de adecuación viables de accesibilidade.
 4. Redactar o IAE. A partir de toda a información das sesións previas, elaboraremos o IAE deste edificio utilizando para iso a ferramenta do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Este curso desenvolve a totalidade dos contidos obrigatorios do IAE coa excepción do CEE. Esta parte, ao ter uns procedementos tanto de cálculo como de tramitación propios e ser un documento transversal a moitos outros traballos, abordarase nun segundo curso que convocaremos máis adiante.

Prezos de matrícula e aforo

 • Matrícula ordinaria: 130 euros
 • Arquitectos colexiados: 65 euros
 • Arquitectos colexiados subscritos ao servizo de formación: 40 euros

O aforo é limitado. As prazas asignaranse por rigorosa orde de matriculación.

Metodoloxía

 • Flexibilidade para o alumno.
 • Enfoque práctico.
 • Fomento da participación.
 • O curso desenvólvese en modalidade integramente online, utilizando como soporte a plataforma de formación en liña do COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será o medio a través do que se canalizará toda a operativa do curso, e nela habilitaranse todas as actividades e recursos que se utilizarán.
Aforo e prazos de matrícula:
O aforo é limitado.
 • Prazo preferente de matrícula (exclusivo para colexiados COAG subscritos ao servizo de formación): ata o venres 14/06/2023 ás 12:00 h, ou ata esgotarse as prazas dispoñibles.
 • Todas as modalidades: dende as 12:00 h do venres 14/06/2023 ata o mércores 19/06/2023 ás 23:59h, ou ata esgotarse as prazas dispoñibles. 

Programa completo e matrícula

No programa completo, que pode consultarse a continuación, descríbese a metodoloxía e explican as actividades que integran en curso e a súa temporización e modalidades de seguimento.

[+ matriculación e programa completo do curso]

Proxectos seleccionados para a Mostra Nova Arquitectura Galega

Proxectos seleccionados para a Mostra Nova Arquitectura Galega

Os 30 proxectos incluídos nesta mostra conforman a selección “Nova Arquitectura Galega 2024”, proposta polo COAG como símbolo dunha nova xeración que está chamada a definir os trazos da arquitectura galega no futuro.

Nomes e proxectos de arquitectas e arquitectos que formulan modos de traballo abertos e transversais, xunto con temas máis pegados polo xeral á escala do pequeno e diverso, como corresponde aos inicios dunha carreira profesional, onde todo é posible e está aínda por definir.

MÁIS INFORMACIÓN.

Asesoramento sobre as Normas de Habitabilidade de Vivendas

Asesoramento sobre as Normas de Habitabilidade de Vivendas

A revisión normativa que se ven producindo no ámbito da vivenda dende o ano 2007, xunto cos recentes programas de axuda á rehabilitación residencial, xustifican que o asesoramento sexa un servizo imprescindible para exercer a profesión con garantías e enfrontarse con seguridade ao deseño das vivendas e dos edificios de vivendas.

Por elo, froito do convenio de colaboración IGVS-COAG, xurde esta nova liña dixital de asesoramento, onde redactores das normas e expertos en habitabilidade pretenden dar soporte a todas as consultas sobre a aplicación das normas de habitabilidade de vivendas en Galicia, especialmente a aquelas que están a xurdir trala recente modificación das normas.

E as respostas deste servizo contan coa validación dos servizos técnicos do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Para acceder, pica aquí

Publicadas as novas FICHAS DE SERVIDUMES COAG – APLU

Publicadas as novas FICHAS DE SERVIDUMES COAG – APLU

Xa están dispoñibles as novas FICHAS DE SERVIDUMES, elaboradas no marco do convenio entre a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Estas fichas recollen a complexa normativa sectorial, tanto autonómica como estatal, que os técnicos relacionados co sector da Edificación e da Planificación Urbanística, profesionais libres e técnicos municipais da Administración deben afrontar diariamente no desempeño do seu traballo. Este labor analítico e de síntese condénsase nunha representación gráfica da lexislación técnica e urbanística sectorial, dando como resultado este conxunto de fichas que se presentan en dous formatos, web e imprimible, para facilitar o seu manexo por parte dos profesionais aos que van destinadas.

Pódese acceder ás fichas no seguinte [+ENLACE]

Acordo de colaboración ArchiEspaña – COAG_ Oferta colectiva para Archicad Collaborate

Acordo de colaboración ArchiEspaña – COAG_ Oferta colectiva para Archicad Collaborate

Desde a área de formación e innovación do COAG, está a porse en marcha unha planificación de accións, divulgativas e formativas, encamiñadas a facilitar a formación dos arquitectos en todas as materias relacionadas coa aplicación das novas tecnoloxías ao exercicio profesional. Como parte destas accións, O COAG estableceu un acordo de colaboración ca empresa ArchiEspaña Software SL, distribuidor oficial de Graphisoft, que facilite aos arquitectos colexiados a adquisición do programa ARCHICAD, específico para o desenvolvemento de proxectos arquitectónicos, con máis de 30 anos de presenza no mercado mundial. read more…

Informe sobre as axudas á vivenda

Informe sobre as axudas á vivenda

Actualizado 17 | 06 | 24 | Tanto á luz dos fondos Next Generation, como de moitos outros tipos de programas de impulso á rehabilitación, as administracións públicas están a lanzar numerosas convocatorias de axudas e subvencións para a posta a punto dos nosos edificios de vivendas. Este informe pretende recoller todas aquelas de especial interese para o traballo do arquitecto e os usuarios finais.

Pinche aquí

Xornada de asesoramento “Intelixencia Artificial e Deseño Paramétrico” COAG-COAM. Roberto Molinos | Modelical

Ciclo “Arquitectura, Arquitectos e Proxectos dixitais en 2024: Mais aló do BIM” _ COAG-COAM.

A área de formación e innovación do COAG, en colaboración co COAM, organiza un ciclo de catro xornadas encamiñadas a facilitar a formación dos arquitectos en todas as materias relacionadas coa aplicación das novas tecnoloxías no exercicio profesional:

 1. BIM e Desenvolvemento de proxectos colaborativos _ Celebrada o 7 de maio (a gravación atópase dispoñible no seguinte enlace).
 2. Intelixencia Artificial e Deseño Paramétrico _  27 de xuño (próxima inscrición).
 3. Dixitalización e innovación en arquitectura _ A celebrar en setembro (pendente de programación detallada).
 4. Xestión dixital de proxectos _ A celebrar en outubro (pendente de programación detallada).

En próximas datas publicarase a data definitiva, programa, lugar de celebración e a inscrición para a segunda destas xornadas, “Intelixencia Artificial e Deseño Paramétrico”.

Actualización de Utilidades COAG. Accesibilidade nos espazos públicos urbanizados

Actualización de Utilidades COAG. Accesibilidade nos espazos públicos urbanizados

Están dispoñibles, para todos aqueles colexiados con alta neste servizo, as memorias para xustificar o cumprimento das condicións básicas de accesibilidade dos espazos públicos urbanizados, actualizadas á Orde TMA/851/2021, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e uso dos espazos públicos urbanizados, coa súa correlación co establecido no Decreto 35/2000, de xaneiro 28, polo que se aproba o regulamento para o desenvolvemento e aplicación da lei 10/2014, de accesibilidade en Galicia, así como aquelas cuestións que afecten ao DB SUA do CTE. Descarga.

read more…