Encontro telemático co concelleiro de urbanismo sostible do Concello de Lugo

0
/ 24 septiembre 2020 / -
Tras aceptar a invitación da nosa Presidenta da Delegación  de Lugo  Dña. Carmen Figueiras Lorenzo, o Sr. Concelleiro de Urbanismo Sostible do Concello de Lugo, D. Miguel Couto Alonso celebrará un encontro telemático cos/as colexiados/as interesados en participar, que se celebrará o día 29 de setembro a partir das 19:30 horas.

Continuar →

Presentación da Guía Técnica para a implantación do Marcado CE en produtos de madeira para a construción

0
/ 23 septiembre 2020 / -

Dende PEMADE-USC comprácenos en convidalo/a á xornada online de presentación desta Guía, que se desenvolve dentro do marco do Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), o cal ten como obxectivo a posta en valor de especies forestais de crecemento en Galicia e o fomento da madeira na construción. Continuar →

Aplicación de la nueva sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón

0
/ 23 septiembre 2020 / -

Hoy, 23 de septiembre, finaliza la suspensión de los plazos administrativos motivada por la crisis sanitaria de la Covid-19, por lo que será obligatoria la aplicación del Real Decreto 732/2019 de modificación del Código Técnico de la Edificación, y con él la nueva sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón, para todas aquellas obras que soliciten licencia municipal o comunicación previa a partir de mañana, 24 de septiembre.

Más información
Nueva versión comentada del DB-HS
Guía de recomendaciones en edificaciones existentes
Manual de la OMS sobre el radón en interiores
Protección frente a la inmisión de gas radón
Guía de rehabilitación frente al radón

Aplicación de la nueva versión del DB-HE

0
/ 23 septiembre 2020 / -

Hoy, 23 de septiembre, finaliza la suspensión de los plazos administrativos motivada por la crisis sanitaria de la Covid-19, por lo que será obligatoria la aplicación del Real Decreto 732/2019 de modificación del Código Técnico de la Edificación, y con él la nueva versión del DB-HE, para todas aquellas obras que soliciten licencia municipal o comunicación previa a partir de mañana, 24 de septiembre.

Más información
Nueva versión comentada del DB-HE
Guía de aplicación del DB-HE
Informe aplicación del DB-HE en intervenciones
Jornada online nueva versión del DB-HE

Resultado del Concurso de ideas «Arquitectura para el día después»

0
/ 22 septiembre 2020 / -

El pasado 15 de septiembre tuvo lugar el fallo del concurso de ideas “Arquitectura para el día después” convocado por ASEMAS, en el que participaron 222 equipos de arquitectura de todo el país. Continuar →

Dispoñible o número 7 + 8 do boletín de #novas de Arquitectas

0
/ 21 septiembre 2020 / -

Está dispoñible o número 7 + 8, correspondente aos meses de xullo e agosto, do boletín de #novas de Arquitectas. Continuar →

Concurso Piscinas descubertas na Praia da Concha – Compostela en Vilagarcía de Arousa

0
/ 18 septiembre 2020 / -

Na plataforma de contratación do Estado aparece o anuncio do Contrato de servizos, mediante concurso de proxecto, con intervención de xurado, para a redacción de proxecto básico e de execución e dirección facultativa de obra de construción de piscinas descubertas e reordenación da contorna inmediata, na praia de Concha-Compostela en Vilagarcía de Arousa. Continuar →

Premios NAN Arquitectura y Construcción 2020

0
/ 17 septiembre 2020 / -

Con el firme compromiso de seguir poniendo en alza la calidad arquitectónica de nuestro país, y siendo consecuentes con la pandemia en la que estamos inmersos este 2020, la 14ª edición de los Premios NAN Arquitectura y Construcción se celebrará en formato online. Continuar →

Jornada online Cambios Reglamentarios en el CTE

0
/ 16 septiembre 2020 / -

El próximo 28 de septiembre, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid celebra una jornada técnica informativa digital vía streaming sobre las novedades del Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre que modifica el Código Técnico de la Edificación. Continuar →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de setembro de 2020

0
/ 16 septiembre 2020 / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de setembro de 2020. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Continuar →

Disponible la GUÍA TÉCNICA DT1 CTE2019 elaborada por el CSCAE

0
/ 16 septiembre 2020 / -

En ella se abordan todos los cambios introducidos en el CTE y queda reflejada la importancia que cobra el papel de lo/as arquitecto/as en estos nuevos documentos. Continuar →

Inauguración da exposición “Domingo de Andrade: xenio e oficio” en Ourense

0
/ 15 septiembre 2020 / -

O luns 14 de setembro, tivo lugar na Rúa do Paseo en Ourense, a inauguración da exposición «DOMINGO DE ANDRADE: XENIO E OFICIO», organizada con motivo do Día das Artes Galegas 2020 pola Consellería de Cultura e Turismo e o COAG. Continuar →

Planeamento urbanístico – primeira quincena setembro 2020

0
/ 15 septiembre 2020 / -

Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de setembro de 2020 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Continuar →

CSCAE: últimos días de presentación para el Premio de arquitectura y premio de urbanismo 2020

0
/ 9 septiembre 2020 / -

Recordamos que el plazo de presentación de proyectos, que se realizará a través del formulario habilitado para ello en la web del CSCAE, www.cscae.com, finalizará el 30 de septiembre a las 15 horas. Continuar →

Concello de Mugardos – Prórroga das listas para a provisión temporal de arquitecto/a

0
/ 8 septiembre 2020 / -

No BOP de A Coruña do 8 de setembro, anúnciase que se prorroga a vixencia das listas para a provisión temporal de postos de traballo no Concello de Mugardos, na categoría de arquitecto/a. Continuar →

Enmiendas al Proyecto de Ley de Cambio y Transición Energética

0
/ 3 septiembre 2020 / -

Desde el CSCAE se ha hecho llegar a los miembros de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados estas enmiendas, que han sido elaboradas recogiendo las observaciones remitidas por los Colegios Oficiales de Arquitectos y la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura. Continuar →

Nuevo Open BIM Memorias CTE

0
/ 2 septiembre 2020 / -

Desde el 1 de agosto, memorias 3 se ha discontinuado en la versión 2021 de los programas de CYPE Ingenieros, por lo que que ya no se volverá a actualizar. De cara a que nuestros colegiados y usuarios también puedan usar el nuevo programa Open BIM Memorias CTE, se lanza la siguiente oferta, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Continuar →

Aplicación obligatoria de la nueva versión del DB-HE

0
/ 1 septiembre 2020 / -

Hoy, 23 de septiembre, finaliza la suspensión de los plazos administrativos motivada por la crisis sanitaria de la Covid-19, por lo que será obligatoria la aplicación del Real Decreto 732/2019 de modificación del Código Técnico de la Edificación, y con él la nueva versión del DB-HE, para todas aquellas obras que soliciten licencia municipal a partir de mañana, 24 de septiembre.

Más información
Nueva versión comentada del DB-HE
Guía de aplicación del DB-HE
Informe aplicación del DB-HE en intervenciones
Jornada online nueva versión del DB-HE

Curso online «Lei 1/2019 de rehabilitación en Galicia»

0
/ 1 septiembre 2020 / -

O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación ás principais novidades, procedementos e mecanismos que a Lei 1/2019, do 22 de abril, de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación urbanas de Galicia habilita para o fomento da rehabilitación. Estes mecanismos focalízanse, fundamentalmente, en dous ámbitos: Continuar →

Curso online «Novo procedemento administrativo e contratación pública no ámbito urbanístico»

0
/ 1 septiembre 2020 / -
O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación á normativa que regula os procedementos e a contratación nas Administracións Públicas.

Continuar →

Curso online «Renovación urbana e rexeneración urbanística. Taller de vivenda e rehabilitación»

0
/ 1 septiembre 2020 / -
Neste curso de Renovación Urbana e Rexeneración Urbanística abordarase en 8 sesións de 4 horas unha reflexión profunda sobre a vivenda e a rehabilitación urbana en Galicia. Cada unha das oito sesións contará coa participación dun profesor invitado que asumirá o papel estimulador e condutor do debate sobre os diferentes aspectos que se refiren máis adiante, coa expectativa de producir un documento final colectivo con directrices, recomendacións e posibles liñas de traballo a desenvolver para producir unha ferramenta urbanística executiva que permita abordar a recuperación urbana desde a posta en carga habitacional do parque de vivendas baleiras en Santiago de Compostela.

Encuesta de la UE sobre la automatización digital de los servicios profesionales – Servicios de Arquitetura

0
/ 1 septiembre 2020 / -

Encuesta de la Comisión Europea sobre la digitalización en los servicios profesionales de arquitectura, ingeniería, derecho y contabilidad. Continuar →

Programa PREE. Rehabilitación energética de edificios

0
/ 26 agosto 2020 / -

El gobierno ha aprobado este programa, que supone un impulso a la rehabilitación energética y a la disminución del consumo de energía final y de las emisiones de CO2 en el parque de edificios. Continuar →

Curso «¿Qué figura jurídica me interesa para la actividad de arquitecto? Tipos, ventajas, inconvenientes y régimen tributario»

0
/ 26 agosto 2020 / -

Con este curso se pretende conocer las distintas formas jurídicas existentes para el desarrollo de la actividad de arquitectura, analizando sus ventajas e inconvenientes, tributación de cada una de ellas, trámites administrativos, documentación necesaria y la posibilidad de modificar de una forma jurídica a otra. Continuar →

GREENCITIES 2020: XI Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana – Málaga

0
/ 26 agosto 2020 / -

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, tendrá lugar en Málaga Greencities, encuentro de referencia de todos los agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles en España. Continuar →

Publicación de la Guía de aplicación del DB-HE 2019

0
/ 26 agosto 2020 / -

Este documento se pone a disposición de los diferentes agentes de la edificación con el objetivo de facilitar el conocimiento y la aplicación del nuevo DB-HE recogido en el Real Decreto 732/2019 de 20 de diciembre. Continuar →

Concurso de ideas Arte Público 2020

0
/ 26 agosto 2020 / -

La Fundación EDP convoca un concurso de ideas para estudiantes, con el fin de  realizar  una acción conjunta, artística y de diseño arquitectónico aplicado, siguiendo el programa indicado por el jurado y presidido por Joaquín Vaquero Ibáñez. Continuar →

La Fundación Arquitectura convoca la Beca Internacional «1845, Fundación Arquitectura» y las Becas 2020 para Investigadores

0
/ 26 agosto 2020 / -

Para promover la investigación en el ámbito de la arquitectura la Fundación Arquitectura COAM  ha aprobado la dotación y convocatoria de un programa de becas anuales con el objetivo de impulsar proyectos que profundicen en el conocimiento, la teoría y el ejercicio profesional o creativo relacionado con la arquitectura, el urbanismo o la cultura arquitectónica. Continuar →

Inauguración da exposición “Domingo de Andrade: xenio e oficio” en Tui

0
/ 18 agosto 2020 / -

O martes 18 de agosto tivo lugar na Corredoira do Seminario Menor en Tui, a inauguración da exposición «DOMINGO DE ANDRADE: XENIO E OFICIO», organizada con motivo do Día das Artes Galegas 2020 pola Consellería de Cultura e Turismo e o COAG. Continuar →

Guía de la CNMC sobre los programas de cumplimiento normativo en relación con las normas de defensa de la competencia.

0
/ 4 agosto 2020 / -

Atendiendo la propuesta de la Comisión Galega da Competencia, se informa de la publicación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de una «Guía sobre los programas de cumplimiento en relación con las normas de defensa de la competencia«, por su interés para los colegiados para la elaboración de un programa de cumplimiento respecto de sus actividades profesionales.

Convocatoria para la contratación del comisariado de la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU)

0
/ 27 julio 2020 / -

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, en colaboración con el CSCAE y la Fundación Arquia, lanza la CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL COMISARIADO DE LA XV BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (XV BEAU) referida al trienio 2018-2019-2020. Continuar →

Posibilidade de descarga automática da documentación técnica para tramitacións no Concello de Lugo

0
/ 24 julio 2020 / -

En virtude do convenio asinado co Concello de Lugo para a tramitación telemática das licenzas urbanísticas a través da plataforma dixital do COAG, atópase activa a posibilidade de que o Concello descargue automaticamente a documentación técnica visada ou rexistrada no COAG e vinculada á tramitación de licenzas e outras tramitacións urbanísticas na cidade. Máis informacion na noticia completa.

Continuar →

Ganadores del Concurso Dibujo Infantil y Juvenil «La vivienda ideal»

0
/ 22 julio 2020 / -

Con fecha de 14 de julio de 2020 se procedió a dar publicidad al fallo del jurado del concurso de Dibujo Infantil y Juvenil «La vivienda ideal» en la propia web del concurso tal y como se indicaba en las bases, si bien el comité organizador confía en poder celebrar una entrega oficial de premios a partir del mes de septiembre, en cuanto la situación sanitaria lo permita. Continuar →

AEDED lanza los Premios del gremio 2020

0
/ 18 julio 2020 / -

La  Asociación española de demolición, decontaminación, corte y perforación, AEDED, presenta una nueva edición de los premios especializados del sector de la deconstrucción, los cuales se dividen en tres categorías: premio de demolición, premio de descontaminación y premio del diamante (corte y perforación), y cada uno de ellos, a su vez, en dos: mejor trabajo y mejor producto. Continuar →

Axudas para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras con madeira

0
/ 17 julio 2020 / -

Anunciado o lanzamento de axudas para proxectos de naves ou establecementos de negocio de nova construción, rehabilitación ou reforma, no que se empregue a madeira como elemento estrutural.

O prazo de solicitude remata o 30 de setembro de 2020, ou esgotamento dos fondos. Continuar →

Enquisa CAE 2020 sobre o estado da profesión

0
/ 14 julio 2020 / -

O Consello de Arquitectos de Europa (CAE), está a levar a cabo o seu sétimo estudo sobre a profesión de arquitecto. Estes estudos realízanse cada dous anos e permiten facer un seguimento da transformación que sofre a profesión á luz das cambiantes circunstancias económicas. Continuar →

Prórroga do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel

0
/ 14 julio 2020 / -

Tal e como se indica na Circular 16 2020, a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2020 de 9 de xullo, adoptou o acordo de prorrogar a aplicación do Procedemento extraordinario para a tramitación dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias oririxiais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel. Continuar →

Interpretación gráfica das Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia

0
/ 14 julio 2020 / -

Polo seu interese poñemos a vosa disposición este PDF coa interpretación gráfica das Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia. Trátase dun libro editado hai 10 anos en formato físico ao amparo dun convenio entre o COAG e o IGVS. A publicación pretende ser unha ferramenta útil que axude no proceso de interpretación das normas, sinxela de consultar e con interesantes ilustracións que facilitan a comprensión por todos, profesionais e persoas alleas ao mundo da arquitectura.

Continuar →

Aplicación obligatoria de las modificaciones del CTE a partir del 24 de septiembre

0
/ 9 julio 2020 / -

Nota informativa elaborada por el CSCAE sobre la reanudación del cómputo de plazos en la aplicación del Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, de modificación del Código Técnico de la Edificación. Continuar →

Aprobación do Regulamento da Lei de protección da paisaxe de Galicia

0
/ 9 julio 2020 / -

No DOG de 8 de xullo, aparece publicado o Decreto polo que se aproba o Regulamento da Lei de protección da paisaxe de Galicia, que entrará en vigor o 28 de xullo. Continuar →

Asinado Convenio de Interoperabilidade coa Xunta de Galicia

0
/ 8 julio 2020 / -

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto, a directora da Axencia para a Modernización Técnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mª Mar Pereira Álvarez, e a decana do COAG, Elena Ampudia Aixendri, asinaron este convenio de tramitación de traballos profesionais do COAG, tramitación de licenzas e outras tramitacións urbanísticas das administracións públicas a través do nodo de interoperabilidade da Xunta de Galicia. Continuar →

Comienza a funcionar el Libro de Órdenes Digital (LO_D) del CSCAE para facilitar el trabajo de los arquitectos y arquitectas

0
/ 8 julio 2020 / -

Iniciativa de los colegios de arquitectos con el CSCAE que se adelanta a la modificación de la Orden Ministerial que regula la versión impresa, obsoleta con las nuevas tecnologías digitales. Continuar →

Asinado un convenio co Concello de Pontevedra de interoperabilidade para tramitación de licenzas e outras tramitacións urbanisticas

0
/ 8 julio 2020 / -

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e o presidente da delegación en Pontevedra do COAG, Anselmo Villanueva, asinaron un convenio mediante o cal ambas entidades porán en común o acceso ás súas respectivas plataformas para axilizar as tramitacións urbanísticas e intercambiar documentación técnica. Continuar →

El sector de la construcción reclama un plan de recuperación que acelere su actividad y aproveche todo su potencial para generar empleo estable

0
/ 6 julio 2020 / -

Demanda “apoyo inicial y urgente” para impulsar, a través de la colaboración público-privada, una “ola de renovación inmobiliaria” que dé respuesta a las necesidades de rehabilitación y renovación urbana y acceso a la vivienda. Por su variada estructura empresarial, el sector de la construcción es el segundo mayor generador de empleo en España después de la agricultura. Continuar →

Cómo afecta la instalación una piscina desmontable a la estructura de un edificio: guía visual

0
/ 2 julio 2020 / -

El CSCAE ha elaborado una guía visual de cómo afecta la instalación una piscina desmontable a la estructura de un edificio. Continuar →

Consulta pública previa – Ley Arquitectura y Calidad del Entorno Construido

0
/ 1 julio 2020 / -

Celebramos el arranque de la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno construido y destacamos su valor para mejorar el bienestar de las personas. Continuar →

Actualización FAQs COVID19 CSCAE tras el Estado de Alarma

0
/ 29 junio 2020 / -

El estado de alarma ha finalizado, pero sigue habiendo cambios importantes en el ejercicio profesional. Desde el CSCAE nos indican que han actualizado las FAQs con toda la información y continúan alerta. Continuar →

O Colexio e o Concello de Ourense colaborarán nun concurso de ideas para as marxes do río Miño

0
/ 29 junio 2020 / -

O alcalde de Ourense e a decana do COAG, asinaron esta mañá un convenio para a apertura dun concurso de ideas para a posta en valor das marxes do río Miño ao seu paso pola cidade. Esta sinatura é resultado dun diálogo permanente entre o rexedor e a directiva da delegación ourensá do COAG, con Rafael Castro Armesto á cabeza. Continuar →

Informe técnico sobre a disposición de servizos hixiénicos en establecementos comerciais pequenos de acordo ao DB-SUA e DA DB-SUA-2

0
/ 19 junio 2020 / -

Revisión cunha nota sobre a incidencia do incumprimento do RDL 1/2013. 

No constante labor de asesoramento a técnicos e administracións públicas, o Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre os servizos hixiénicos en establecementos comerciais que se poidan considerar centros de traballo pequenos, pois se están apreciando diferenzas de interpretación, máis ou menos laxas, entre distintas administracións ou mesmo entre proyectistas.

Continuar →

Observaciones del CSCAE al Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima

0
/ 14 junio 2020 / -

El CSCAE plantea acelerar el ritmo de la rehabilitación energética de viviendas previsto en el PNIEC en sus observaciones al Estudio Ambiental Estratégico.

  • Propone que se establezca un ritmo sostenido de 300.000 actuaciones integrales al año entre 2021 y 2023 y, a partir de ahí, elevar las intervenciones al 3% del parque.

Continuar →

Premio Ibérico de Investigación sobre Arquitectura Tradicional 5ª edición 2019-2020

0
/ 12 junio 2020 / -

La Fundação Convento da Orada (Portugal); la Fundación Antonio Font de Bedoya (España); la Fundación Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de León (España); y la Ordem dos Arquitectos (Portugal), que comparten un gran interés en fomentar el conocimiento y la conservación del patrimonio tradicional construido en la Península Ibérica, instituyeron, para incentivar su investigación, este Premio Ibérico cuya quinta edición celebramos. Continuar →

Aviso da reapertura de oficinas colexiais para atención presencial con cita previa

0
/ 3 junio 2020 / -

Infórmase que, tal e como se indica na circular 10 2020, a partires do 4 de xuño, as oficinas colexiais recuperarán o servizo de atención presencial, segundo o procedemento que se indica a continuación, en conformidade coas recomendacións do Instituto de Seguridade e Saúde laboral do COAG de Galicia (ISSGA) para a prevención do COVID en oficinas, que establece un sistema de cita previa dispoñible desde a data de publicación da presente circular, para concertar citas a partir do día seguinte á súa publicación. Continuar →

Aviso de comunicacións co Concello de Lugo

0
/ 3 junio 2020 / -

O Concello de Lugo nos comunica que o plan de retorno establecía que as comunicacións dos técnicos de servicio de arquitectura cos cidadáns e profesionais tería que ter un tratamento que permitise garantir a seguridade dos visitantes e do persoal do Concello. Continuar →

O Concello de Vilagarcía e o Colexio asinan un convenio para o concurso de ideas das piscinas da Concha

0
/ 3 junio 2020 / -

O alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, e o presidente da delegación de Pontevedra do COAG, Anselmo Villanueva, asinaron no Concello un convenio de colaboración para a convocatoria dun concurso de ideas sobre as piscinas para a praia da Concha-Compostela. Continuar →

O Concello de Lugo implanta a tramitación telemática das licenzas urbanísticas a través da plataforma dixital do COAG

0
/ 2 junio 2020 / -

O convenio foi asinado no consistorio pola decana do COAG Elena Ampudia, a presidenta da Delegación de Lugo, Carmen Figueiras e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. O mecanismo permitirá a normalización, axilización e simplificación da tramitación administrativa, así como aforrar custos e outros beneficios como os medioambientais e a transparencia na xestión. Continuar →

Entrada en vigor das Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia

0
/ 28 mayo 2020 / -

Segundo se nos informa desde a Dirección Xeral de Urbanismo, as Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia entraron en vigor o luns 25 de maio de 2020.

Mediante a Orde da consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda do 10 de outubro de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia número 224, do 25 novembro de 2019, aprobáronse as Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 48 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 89 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia. Continuar →

Información sobre el levantamiento de la suspensión de plazos administrativos y procesales

0
/ 24 mayo 2020 / -

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado el 14 de marzo prevé que, en el marco del plan de desescalada para la reactivación de la actividad económica, el cómputo de los plazos administrativos se reanude o, en su caso, se reinicie desde el 1 de junio. La suspensión de los plazos y términos procesales se levantará a partir del 4 de junio.

Continuar →

Medidas de protección en el despacho de arquitectura para prevenir el contagio por coronavirus

0
/ 21 mayo 2020 / -

Para resolver todas las dudas relacionadas con la prevención de contagios por COVID-19 en los despachos de arquitectura, desde el CSCAE se ha realizado un compendio de toda la normativa existente que esperamos sea de utilidad en este escenario cambiante, disponible en este ENLACE.

 

Diccionario visual da construción

0
/ 12 mayo 2020 / -

Polo seu interese publicamos de novo o Dicionario visual da construción, editado hai uns anos polo COAG, o cal pretende ser unha ferramenta útil que forme parte do proceso de normalización do galego no seu uso social e cultural no mundo da arquitectura. Continuar →

Constituido o Foro da Construción de Galicia

0
/ 8 mayo 2020 / -

Na entidade, que reclama a reactivación dos procesos administrativos que faciliten a licitación de obra pública e a tramitación de expedientes e a concesión de licencias, participan os Colexios oficiais de Arquitectos e de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, a Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia (FEPROGA) e a Federación Galega da Construción (FGC). Continuar →

Convocatoria XVII Premios ASPRIMA-SIMA 2020

0
/ 4 mayo 2020 / -

ASPRIMA y Planner Exhibitions, han convocado la decimoséptima edición de los Premios ASPRIMA-SIMA 2020, cuyo objeto es el reconocimiento público de las mejores iniciativas del sector inmobiliario. Continuar →

El Real Decreto Ley 19/2020 equipara a mutualistas y autónomos afectados por el Covid para rescatar parte del plan de pensiones

0
/ 30 abril 2020 / -

En caso de desempleo o cese de actividad se amplía la disponibilidad excepcional de planes de pensiones a quienes han visto caer su facturación en un 75% como consecuencia del estado de alama. Continuar →

Guías de paisaxe e documentos urbanísticos de Galicia

0
/ 30 abril 2020 / -

Polo seu interese incluíronse de xeito accesible no listado de utilidades do COAG, as máis de dez guías de paisaxe de Galicia editadas pola Xunta de Galicia, así como outros documentos de índole xeral aprobados polo goberno galego.

Dispoñibles no apartado web do COAG de UTILIDADES no subapartado III OUTRAS UTILIDADES, Apartado 4º. Continuar →

Respostas a consultas remitidas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

0
/ 29 abril 2020 / -

Recibíronse desde a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, notas aclaratorias relativas ás licenzas de primeira ocupación e referentes a trámites urbanísticos nos concellos de Galicia. Tentase dar resposta ás preguntas e inquedanzas que están a dirixir á Xunta de Galicia no referente á concesión de licenzas e diferentes trámites urbanísticos nos concellos da nosa Comunidade Autónoma. Continuar →

Impacto internacional del COVID-19: encuesta del Consejo de Arquitectos de Europa a sus organizaciones miembro

0
/ 28 abril 2020 / -

El Consejo de Arquitectos de Europa ha realizado una encuesta entre sus Organizaciones Miembros para comprender cómo estamos lidiando con la crisis de COVID-19, para tratar de evaluar el impacto inicial en la profesión y el mercado de la arquitectura, y para recopilar información sobre las medidas implementadas lugar para ayudar a las PYME y los trabajadores autónmos a capear la crisis. Continuar →

Oferta PREOC+PREMETI 2020 y REVIT 2020

0
/ 24 abril 2020 / -

La empresa ATAYO S.A. ofrece a los colegiados la base de precios de construcción PREOC 2020 y el programa de Mediciones y Presupuestos PREMETI 2020 (v.13.0), este año con importantes novedades. Continuar →

Presentación del carnet colegial digital para los profesionales de la Arquitectura en España

0
/ 23 abril 2020 / -

Conforme a lo determinado por la Xunta de Goberno colexial, el COAG se ha adherido al proyecto de «Carné de arquitecto colegiado» del CSCAE, en la modalidad exclusivamente digital.

El proyecto está impulsado por los colegios de arquitectos con la coordinación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y cuenta con el patrocinio de las empresas Knauf y Cosentino. Será “especialmente útil” como tarjeta digital identificativa para acreditar los desplazamientos por motivos laborales en la situación de emergencia del covid-19

Continuar →

Informe técnico sobre as autorizacións de obras para conservación e mantemento de edificacións suxeitas a declaración responsable no dominio público e de protección no viario de Galicia

0
/ 4 abril 2020 / -

Na constante labor de asesoramento a técnicos e administracións públicas, o Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre a modificación da Lei 8/2013 de estradas de Galicia, publicada no artigo 21 da recente Lei 7/2019 de medidas fiscais e administrativas, que lle engade un novo artigo 45 bis sobre a nova regulación dos usos suxeitos a declaración responsable para autorizar obras menores en edificacións no dominio público viario ou nas súas zonas de protección en Galicia. En vigor dende o pasado 1 de xaneiro de 2020.  Continuar →

Procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel

0
/ 4 abril 2020 / -

Tal e como se anuncia na Circular 3 2020, o COAG, seguindo e en aplicación directa do réxime xurídico imposto polo Real Decreto 463/2020 polo que se declara o estado de alarma así como as recomendacións das autoridades, adoptou unha serie de medidas preventivas e que posibiliten ao tempo o funcionamento do Colexio, establecendo a atención por medios exclusivamente telemáticos. Así mesmo, dadas as medidas de confinamento e restricións á mobilidade impostas polo estado de alarma así como as medidas impostas e recomendadas para evitar os  contaxios, resulta desaconsellable nestes momentos a entrega física da devandita documentación. Continuar →

◄ Anteriores

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube