Oficina de Apoyo a la Rehabilitación
Kit dixital: axudas para a dixitalización

Kit dixital: axudas para a dixitalización

Dentro do Programa “Acelera Pyme” do Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, incluese a iniciativa “Kit digital” que ten por obxectivo subvencionar a implantación de solucións dixitais dispoñibles no mercado para conseguir un avance significativo no nivel de madurez dixital. Lémbrase esta información polo seu interese para os estudos de arquitectura, xa que as axudas estás destinadas a pequenas e medianas empresas. read more…

Informe sobre as axudas á vivenda

Informe sobre as axudas á vivenda

Actualizado 01 | 12 | 22 | Tanto á luz dos fondos Next Generation, como de moitos outros tipos de programas de impulso á rehabilitación, as administracións públicas están a lanzar numerosas convocatorias de axudas e subvencións para a posta a punto dos nosos edificios de vivendas. Este informe pretende recoller todas aquelas de especial interese para o traballo do arquitecto e os usuarios finais.

Pique aquí

Disponibles las grabaciones de la primera jornada del ciclo “La Casa Invisible II”

Disponibles las grabaciones de la primera jornada del ciclo “La Casa Invisible II”

Están disponibles en el CanalCOAG las grabaciones de esta esta primera jornada del ciclo sobre “Arquitectura y Salud” en el que se trataron aspectos no visibles de las viviendas que tienen que ver con la salud y el bienestar a través de dos conferencias en las que los ponentes han sido José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología y Pedro de Llano, arquitecto de nuestra delegación. read more…

FAQ. Aforro de enerxía e certificación enerxética

FAQ. Aforro de enerxía e certificación enerxética

Actualizado 17 | 11 | 22 | Dentro dos servizos da Oficina de Apoio á Rehabilitación, o COAG pon ao dispor dos colexiados dous ámbitos de asesoramento técnico. As preguntas frecuentes máis interesantes sobre cuestións relacionadas coa enerxía pódennos axudar á hora de enfrontarnos ás axudas á rehabilitación. Aquí están as máis recorrentes e representativas.

Pique aquí

Fallo do Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Fallo do Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC)

O xurado declarou como gañadora do Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC), a proposta presentada baixo o lema “VUELO609”, presentada pola UTE Oikos Estudio, SLP, Jorge Salgado /Celso López. read more…

Aportación de suxestións á Ordenanza Municipal do Concello de Lugo reguladora da tramitación dos títulos habilitantes de natureza urbanística e das actividades

Aportación de suxestións á Ordenanza Municipal do Concello de Lugo reguladora da tramitación dos títulos habilitantes de natureza urbanística e das actividades

O BOP de Lugo nº 257 do pasado 10 de novembro, informa do acordo do pleno do Excmo. Concello de Lugo, en sesión celebrada o 27 de outubro de 2022, acordou aprobar inicialmente a ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TRAMITACIÓN DOS TÍTULOS HABILITANTES DE NATUREZA URBANÍSTICA E DAS ACTIVIDADES e indica que dita normativa exponse ao público, para que os interesados poderán examinala na páxina Web do concello e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas. Entenderase como definitivo o acordo provisional, de non ser presentadas reclamacións durante dito período, procedendo á publicación íntegra do texto da ordenanza. read more…

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

O COAG colabora coa Xunta de Galicia na convocatoria deste concurso, cuxo obxecto é seleccionar a mellor idea, a xuízo do Xurado, e desenvolvida a nivel de anteproxecto, que sirva de base ao correspondente proxecto técnico, básico e de execución, incluído o estudio de seguridade e saúde, o estudo de xestión de residuos, a certificación enerxética e o proxecto de telecomunicacións das obras de rehabilitación do edificio dos xulgados situado na rúa Lalín de Vigo. read more…

Gravación da xornada de asesoramento sobre o complemento ipSubvenciona para Ce3X

Gravación da xornada de asesoramento sobre o complemento ipSubvenciona para Ce3X

Está dispoñible no Canle COAG a gravación da xornada de asesoramento sobre o complemento ipSubvenciona para Ce3X, que, dentro do ciclo de axudas á rehabilitación, tivo lugar o venres 18 de novembro. O complemento, presentado por Saint-Gobain -Isover / Placo- e Efinovatic, ofrece asesoramento na selección e instalación de sistemas para a mellora da eficiencia enerxética dos edificios, realizando a simulación enerxética das medidas de mellora implementadas nunha rehabilitación e analizando a que subvencións vai ter acceso e en que contía.

Pode accederse a través da seguinte LIGAZÓN

read more…

Mancomunidade Intermunicipal Conso-Frieiras – Praza de Técnico/a de urbanismo

Concello de Becerreá – Praza de Arquitecto/a Municipal

No BOP-Lugo de 21 de novembro, publícase o anuncio polo que Convócase proceso excepcional para a estabilización como persoal laboral fixo da praza de arquitecto municipal a tempo parcial incluída na Relación de Postos de Traballo do Concello de Becerreá (Oferta de Emprego Público Extraordinaria 2022). read more…

Aplicación informática de información geográfica fotovoltaica. PVGIS

Aplicación informática de información geográfica fotovoltaica. PVGIS

El Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica, PVGIS, es una calculadora online gratuita de energía solar fotovoltaica para plantas y sistemas fotovoltaicos autónomos o conectados a la red, con el que se puede obtener información sobre la radiación solar y el rendimiento del sistema para cualquier lugar de América, Europa, Asia y África. Está disponible en inglés, francés, italiano, español y alemán.

read more…

Real Decreto 903/2022 que modifica o Plan Estatal para o acceso á vivienda e os Programas de axuda á rehabilitación

Real Decreto 903/2022 que modifica o Plan Estatal para o acceso á vivienda e os Programas de axuda á rehabilitación

Corrección de erratas

No BOE do 26 de outubro de 2022, publícase o Real Decreto 903/2022 que modifica o Real Decreto 42/2022 polo que se regula o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, así como o Real Decreto 106/2018 polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, e o Real Decreto 853/2021 polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivenda social.
read more…

Acuerdo de colaboración IVE-CSCAE

Acuerdo de colaboración IVE-CSCAE

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) a través de un Acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades han establecido las condiciones para la promoción y difusión del Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación y del Pliego General de Condiciones Técnicas en Urbanización, que cumplen con las características y condiciones de la normativa vigente, contando con el desarrollo y control del IVE. read more…

Sentenza do TSXG que estima o recurso do COAG e anula Instrución do Concello da Coruña

Sentenza do TSXG que estima o recurso do COAG e anula Instrución do Concello da Coruña

Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  306/2022, de 18 de xullo, que estima o recurso do COAG e anula a “Instrución do Servizo de Intervención da Edificación e Disciplina Urbanística para delimitar as competencias legais dos arquitectos técnicos e arquitectos para proxectar obras para cambios de uso en edificios existentes, na tramitación das licenzas urbanísticas” do Concello da Coruña. read more…