Seminario formativo Arquitecturas e Prescritores de Biomasa

O vindeiro 8 de xuño de 2022, o Clúster da Biomasa de Galicia, en colaboración co COAG, organiza unha xornada formativa para arquitecturas e prescritores de biomasa que inclúe relatorios de diferentes expertos e talleres prácticos en instalacións do sector. La jornada...

O Concello de Ames incorpórase á interoperabilidade co COAG

O Concello de Ames incorpórase á interoperabilidade co COAG

A partires do día 1 de xuño o Concello de Ames incorporarase á interoperabilidade co COAG a través da plataforma “pasaxe”. Este servizo é froito do convenio asinado entre o COAG e a Xunta de Galicia. Así, a partires do día 1 de xuño, consignando o código de expediente/traballo(s) do COAG na tramitación da licencia ou de outras autorizacións administrativas, e sempre e cando os técnicos redactores o teñan autorizado previamente, o Concello accederá á documentación técnica correspondente para incorporala á tramitación municipal.

read more…

Melloras nos servizos vinculados ás contas @coag.es

Melloras nos servizos vinculados ás contas @coag.es

Véñense de introducir unha serie de melloras nos servizos vinculados ás contas @coag.es. Entre elas, destácase o aumento do espazo dispoñible, as funcións adicionais para realizar e gravar videoconferencias, ou a posibilidade de xerar unidades compartidas “na nube”. read more…

Convocatoria do Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

Convocatoria do Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

No DOG do 16 de maio, aparece a RESOLUCIÓN do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation, para o ano 2022, con carácter plurianual.

read more…

Taller sobre metodoloxía BIM para arquitectos aplicada á rehabilitación

Taller sobre metodoloxía BIM para arquitectos aplicada á rehabilitación

Ao abeiro da subvención outorgada polo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para o desenvolvemento de actividades formativas en materia de metodoloxía BIM, os Colexios de Arquitectos de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León Este, Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, Galicia, La Rioja, León e Vasco-Navarro organizan conxuntamente este taller, que ten como obxectivo que os alumnos coñezan, mediante o seu desenvolvemento práctico, os diversos procesos implicados na aplicación da metodoloxía BIM á rehabilitación de edificios, visibilizando a adecuación e vantaxes que presenta a metodología BIM cando nos enfrontamos a traballos de intervención en edificios existentes dende a fase de toma de datos previa, modelado do estado actual e estado reformado da edificación, intercambio de información e representación.
read more…

Xornada de asesoramento on line: A responsabilidade do arquitecto nas actuacións profesionais relacionadas coas axudas á rehabilitación

Xornada de asesoramento on line: A responsabilidade do arquitecto nas actuacións profesionais relacionadas coas axudas á rehabilitación

O vindeiro martes 24 de maio, ás 17:30 h, terá lugar unha xornada de asesoramiento on line na que falaremos das responsabilidades do arquitecto e, de maneira particularizada, das responsabilidades nas  actuacións subvencionadas.

O obxectivo desta xornada é expoñer, a través do estudo de casos reais, regulación específica e xurisprudencia existente, cales son as principais responsabilidades que se poden derivar das nosas actuacións profesionais neste tipo de intervencións, identificar os puntos problemáticos do proceso e propoñer as mellores prácticas orientadas a minimizar ou paliar, na medida do posible, os riscos. En particular: read more…

VII Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. El espacio entre interior y exterior

VII Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. El espacio entre interior y exterior

El viernes 27 de mayo a las 10:00 h se inaugurará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el VII Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: El espacio entre interior y exterior, organizado por la Fundación Alejandro de la Sota, con la colaboración del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Círculo de Bellas Artes. read more…

Gravación da xornada O Arquitecto, xestor integral da rehabilitación

Gravación da xornada O Arquitecto, xestor integral da rehabilitación

Está dispoñible a gravación desta xornada celebrada o pasado día 10 de maio, organizada polo Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España en colaboración coa mutua de seguros, Asemas. Nela, informouse sobre a figura do arquitecto como xestor integral da rehabilitación, atendendo a aspectos como o aseguramento das responsabilidades, o Certificado de Eficiencia Enerxética ou as ferramentas dispoñibles para realizar o traballo con solvencia.

read more…

Participación na normativa en proceso de tramitación

Participación na normativa en proceso de tramitación

Atópanse en proceso de tramitación o Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia, así como o Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia. read more…

Dispoñible a gravación do Club de Lectura Hai Mulleres – María Novas Ferradas “Arquitectura y género. Una introducción posible”

Dispoñible a gravación do Club de Lectura Hai Mulleres – María Novas Ferradas “Arquitectura y género. Una introducción posible”

Está dispoñible no CanalCOAG a gravación da primeira sesión do ciclo do Club de Lectura Hai Mulleres, celebrado o mércores 20 de abril e emitido por streaming desde a páxina de Instagram de  @haimulleres, e na que a arquitecta María Novas Ferradas fala sobre a súa obra “Arquitectura y género. Una introducción posible”.

Enlace á gravación.

Provisión da vacante dunha praza de arquitecto/a (titulado/a superior) na Delegación de Lugo

Provisión da vacante dunha praza de arquitecto/a (titulado/a superior) na Delegación de Lugo

Infórmase que a actual arquitecta de visado da delegación de Lugo, causará baixa como empregada o vindeiro 30 de maio, con motivo da súa xubilación. En relación con este asunto, a Xunta de Goberno, na súa sesión 5/2022 de 5 de maio, adoptou o acordo de abrir o proceso para cubrir a vacante na Delegación de Lugo da praza de arquitecto/a (titulado/a superior) que presta as funcións de arquitecto/a da área técnica colexial (Arquitecto/a de Visado, Asesoramento, formación…) con desprazamentos periódicos necesarios ás delegacións colexiais. read more…