Contacto e horario

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), ante as medidas preventivas recomendadas pola Xunta de Galicia e o Gobierno central, tomamos unha serie de medidas encamiñadas a protexer a saúde do noso persoal, colexiados/as e a daquelas persoas que necesiten contactar con nós, por iso anunciamos que, até novo aviso, ATENDEREMOS EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS TELEMÁTICOS. Queremos deixar moi claro que o COAG non se pecha, xa que seguirá a prestar servizo aos seus colexiados/as e a terceiros, pero o fará exclusivamente por medios telemáticos.

Infórmase que o teléfono de contacto do COAG durante esta temporada de medidas excepcionais é único, sendo o 881 200 242. Rogamos que se faga un uso limitado do mesmo, xa que a vía prioritaria de contacto e atención é a consulta telemática.

Se informa que el teléfono de contacto del COAG durante esta temporada de medidas excepcionales es único, siendo el 881 200 242. Rogamos que se haga un uso limitado del mesmo, ya que la vía prioritaria de contacto y atención es la consulta telemática.

CONSULTAS

SOLICITUDE DE PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:

  • De luns a venres de 10:00 a 14:00 horas, tanto nas delegacións como nas Oficinas centrais, no teléfono indicado anteriormente 881 200 242.
GABINETE DE PRENSA: VÍA LÁCTEA COMUNICACIÓN
Praza da Nosa Señora da Mercé de Conxo, 6 – 1º C
15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 554 407
http://www.vialactea.es/
E-mail:mfraga@vialactea.es