Reclamacións e denuncias

QUEIXAS E RECLAMACIÓNS DE CONSUMIDORES

O COAG dispón dun procedemento para tramitar e resolver as queixas e reclamacións presentadas polos consumidores que contraten os servizos profesionais, referidas á actividade colexial ou profesional dos colexiados, así como as presentadas por asociacións e organizacións de consumidores e usuarios na representación ou en defensa dos seus intereses.

Pódese obter toda a información ao respecto no seguinte enlace: https://portal.coag.es/reclamacions

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNO E CANLE DE DENUNCIAS

A aprobación da Ley 2/2023 reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, transpón ao ordeamento español a Directiva (UE) 2019/1937 coa fin de protexer ás persoas que informen sobre irregularidades, infraccións ou delitos dentro das organizacións ou empresas pertencentes á Unión Europea.

Pódese obter toda a información ao respecto no seguinte enlace: https://portal.coag.es/denuncias