Categoria

RehabilitaAcción Cidadá: Propostas ás Administracións Públicas

RehabilitaAcción Cidadá: Propostas ás Administracións Públicas

Un informe elaborado por colectivos veciñais e arquitectos propón ás Administracións Públicas como impulsar a cultura da rehabilitación de edificios en España • A Confederación Estatal de Asociacións Veciñais e o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España...

Convocatoria 2024 do programa de axuda á elaboración do Libro do Edificio Existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

Convocatoria 2024 do programa de axuda á elaboración do Libro do Edificio Existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

No DOG do 11 de xullo, aparece a RESOLUCIÓN do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 3 de xullo de 2024 pola que se convoca o programa de axudas á elaboración do Libro do Edificio Existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de...

Convocatoria 2024 do Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio

Convocatoria 2024 do Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio

No DOG do 11 de xullo, aparece a RESOLUCIÓN do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 3 de xullo de 2024 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola...

Convocatoria 2024 do Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

Convocatoria 2024 do Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

No DOG do 11 de xullo, aparece a RESOLUCIÓN do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 3 de xullo de 2024 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia...