Novas de

Dispoñible gravación da sesión informativa sobre o decreto do informe de avaliación de edificios

Xa está dispoñible a gravación da sesión informativa a cargo do Observatorio da Vivienda da Xunta de Galicia, sobre o decreto que regula o informe de avaliación dos edificios e o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios, que tivo lugar o pasado venres día 2 de xullo.

Pódese visualizar no seguinte ENLACE

Continuar lendo →

Xornada de asesoramento «O réxime urbanístico do solo»

Esta xornada de asesoramento ten como obxectivo ofrecer unha visión global sobre o réxime urbanístico do solo, centrándose na clasificación e categorización do solo que establece a Lei do Solo de Galicia, no marco da regulación das situacións básicas do solo establecidas polo lexislador estatal. Analizaremos exemplos prácticos para expor os criterios xurisprudenciais nesta materia e faremos unha aproximación ao réxime transitorio aplicable nos supostos de plans non adaptados.

Curso entramado lixeiro en arquitectura

Este curso está organizado no marco do acordo de colaboración suscrito polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) para promover o coñecemento en materia de construción e rehabilitación con madeira e a divulgación de obras exemplares.

Ten como obxectivo que o alumno adquira os coñecementos e habilidades principais necesarias para desenvolver proxectos de arquitectura con entramado lixeiro de madeira. Para iso, analizarase a lóxica estrutural do sistema construtivo para poder desenvolver proxectos de edificacións optimizadas onde arquitectura e estrutura vaian da man.

Neste curso, os alumnos descubrirán as técnicas, detalles e materiais adecuados para proxectar edificios eficientes, duradeiros e sustentables.

Continuar lendo →

Curso-taller on line de rehabilitación enerxética de edificacións

O obxectivo deste curso-taller é analizar os principais aspectos implicados nas intervencións de rehabilitación enerxética desenvolvidos en base a criterios de baixo consumo enerxético en edificacións. Para iso, e de forma xeral, abordaranse:

 1. Medidas pasivas: Actuacións sobre a envolvente.
 2. Medidas activas: Instalacións e cálculo de enerxías renovables. Instalacións híbridas.
 3. Saúde: Calidade do aire interior. Ventilación con recuperador de calor.
 4. Axudas: Tramitación de axudas a nivel estatal ou autonómico para rehabilitación sustentable.

As materias expostas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no apartado 2 | actividades e recursos do programa do curso. Continuar lendo →

Curso de práctica profesional 2021

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, servindo ademais como como iniciación aos profesionais máis recentes. Así, o curso está dirixido a:

 • Arquitectos con experiencia que desexen actualizar os seus coñecementos nos distintos aspectos e ámbitos relacionados coa práctica profesional.
 • Arquitectos que se están iniciando na práctica profesional da arquitectura. Continuar lendo →

DMA2020 | Habitar o territorio. Presente, pasado e futuro da vivienda e a cidade

Posted by / 30 septiembre 2020 / Categories: Cultura / -

O vindeiro luns 5 de outubro, coa lema «arquitectura para vivir mellor«, celébrase o Día Mundial da Arquitectura 2020. Dentro das actividades programadas con esta ocasión, o COAG organiza a xornada on line «Habitar o territorio: pasado, presente e futuro da vivenda e a cidade», que ten por obxecto debater e reflexionar distendidamente acerca da evolución da vivenda desde a segunda metade do século XX, tanto desde o punto de vista tipolóxico e espacial como desde o punto de vista da súa implantación no territorio e a súa capacidade para  xerar e transformar a cidade. Analizaremos diferentes solucións arquitectónicas e urbanísticas adoitadas ao longo dos anos, os seus acertos e os seus fracasos. Analizaremos tamén a problemática actual, os novos modelos e demandas habitacionais e debateremos acerca das posibles solucións e ferramentas necesarias para abordar esta problemática desde a óptica da arquitectura, o urbanismo e a xestión da cidade. Continuar lendo →

Enquisa preferencias formativas 2020-2021

O obxectivo deste cuestionario é coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas, de cara a establecer a programación e contidos do plan de formación 2020-2021. Ademais, inclúense algunhas cuestións de tipo organizativo que nos resultan de gran utilidade para aliñar as modalidades, formatos, adicacións, etc., coas vosas preferencias. Coñecer as vosas opinións e preferencias resulta especialmente importante no contexto dos condicionantes impostos polas medidas para a prevención da COVID19.

CUBRIR A ENQUISA
Continuar lendo →

Conferencia – DIE e borrador PXOM Vigo

Posted by / 20 julio 2020 / Categories: Uncategorised / -
 • Data: mércores 22 de xullo
 • Hora: 10:30h
 • Modalidade: on-line

O vindeiro mércores 22 de xullo ás 10:30h, os representantes da Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo e o equipo redactor do futuro PXOM achegaranse á Delegación de Vigo do COAG para presentar ó noso colectivo os avances do planeamento en tramitación.Presentará a xornada a Concelleira de Urbanismo María José Caride e impartirá a conferencia Alfonso Diaz Revilla, membro do equipo redactor. Continuar lendo →

Programación cursos on line: Ferramentas gratuitas para a xestión e coordinación de equipos en pequenos estudos de arquitectura: Slack

Este taller on line está orientado á xestión de pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos e habilidades para:

 • Coñecer e xestionar ferramentas de comunicación dixital que permitan establecer a rastrexabilidade das comunicacións relacionadas cos diferentes proxectos e traballos do estudo.
 • Aprender a xestionar as comunicacións con colaboradores internos, así como con potenciais colaboradores ou axentes externos para a organización para que estean integradas de xeito eficiente na propia canle de comunicación do estudo.

Para a aplicación práctica do contido do curso, empregarase a versión gratuíta da ferramenta Slack. Continuar lendo →

Programación cursos on line: Aberta matrícula no curso Coordinación Rexistro-Catastro. O rexime xurídico das edificacións en situación de fora de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico.

Posted by / 30 marzo 2020 / Categories: Formación / -

Xa está aberta a matrícula da edición on line do curso Coordinación rexistro catastro. O rexime xurídico das edificacións en situación de fora de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico.

A Lei hipotecaria e o texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, tras a súa reforma pola Lei 13/2015, do 24 de xuño, introduciron un novo sistema de coordinación entre o catastro e o catastro inmobiliario, establecendo que se cartografía catastral a base da descrición gráfica das explotacións rexistrais.O obxectivo deste curso expoñer e explicar con casos prácticos tanto o procedemento de coordinación de rexistro-catastro como os requisitos técnicos para o intercambio de información, as novidades relacionadas coa medición xeorreferenciada e a representación gráfica alternativa catastral así como os diferentes problemas e casuística asociadas e as súas implicacións (validación negativa, etc.) Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube