Cursos

Curso de práctica profesional 2023

Curso de práctica profesional 2023

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, servindo ademais como como iniciación aos profesionais máis recentes. Así, o...

read more
Aberta matrícula cursos COAG-EGAP novembro_decembro 2022

Aberta matrícula cursos COAG-EGAP novembro_decembro 2022

Está aberta a matrícula dos cursos coorganizados polo COAG e a EGAP para os meses de novembro e decembro. O itinerario formativo en urbanismo e ordenación do territorio está formado polo Curso de Técnico Superior en Urbanismo, actualmente en desenvolvemento, e unha...

read more
Aberta matrícula cursos COAG-EGAP novembro_decembro 2022

Cursos COAG-EGAP novembro_decembro 2022

O itinerario formativo en urbanismo e ordenación do territorio está formado polo Curso de Técnico Superior de Urbanismo, actualmente en desenvolvemento, e unha serie de cursos de 32h, que teñen a consideración de módulos optativos para os alumnos do Curso Superior e...

read more
Curso de práctica profesional 2022. Esgotado aforo primeira edición. Habilitadas prazas en edición adicional

Curso de práctica profesional 2022

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, servindo ademais como como iniciación aos profesionais máis recentes. Así, o...

read more
Inspección, reparación e mantemento de edificios | Estruturas

Inspección, reparación e mantemento de edificios | Estruturas

Actuar sobre máis da metade das viviendas existentes en España antes do 2025 para cumprir cos compromisos europeos constitúe un gran reto para a nosa profesión. As axudas procedentes dos fondos “Next Generation” que o goberno vai destinar a impulsar a rehabilitación...

read more