Curso Xestión dos residuos de construcción e demolición [RCDs]

Curso Xestión dos residuos de construcción e demolición [RCDs]

O obxectivo do curso é introducir os conceptos necesarios para que os arquitectos poidan incorporar criterios de deseño e posta en obra adecuados para unha correcta xestión dos Residuos de Construción e Demolición (RCD) de acordo con a normativa vixente, así como para...
Aplicación informática para o cálculo de axudas á rehabilitación. CSCAE

Aplicación informática para o cálculo de axudas á rehabilitación. CSCAE

O CSCAE e os Colexios de Arquitectos poñen ao dispor de todos os colexiados unha calculadora de axudas á rehabilitación. No marco da “onda de renovación” de vivendas e edificios que se está impulsando con cargo aos fondos europeos Next Generation, o Consejo Superior...
Convocatoria do Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio

Convocatoria do Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio

No DOG do 19 de xullo, aparece a RESOLUCIÓN do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 8 de xullo de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola...
Gravación da xornada de asesoramento sobre os Programas de axuda ás instalacións de xeración e almacenamento de enerxía eléctrica con fontes renovables destinadas a autoconsumo en vivendas

Gravación da xornada de asesoramento sobre os Programas de axuda ás instalacións de xeración e almacenamento de enerxía eléctrica con fontes renovables destinadas a autoconsumo en vivendas

Está dispoñible no Canle COAG a gravación da xornada de asesoramento sobre os programas de incentivos 4 e 5 vinculados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector que, dentro do ciclo de axudas á...
Xornada de asesoramento on line sobre os programas de incentivos ás instalacións de xeneración e almacenamento de enerxía eléctrica con fontes renovables destinadas a autoconsumo en vivendas

Xornada de asesoramento on line sobre os programas de incentivos ás instalacións de xeneración e almacenamento de enerxía eléctrica con fontes renovables destinadas a autoconsumo en vivendas

Este xoves 7 de xullo, de 12:00 a 13:00 horas, o COAG celebrará unha nova xornada de asesoramento, en formato on line, sobre os programas de incentivos 4 y 5 vinculados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, las administracións públicas e o terceiro...
Gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de incentivos para instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables para climatización e auga quente sanitaria en vivendas

Gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de incentivos para instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables para climatización e auga quente sanitaria en vivendas

Está dispoñible no Canle COAG a gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de incentivos 6 vinculado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial que, dentro do ciclo de axudas á rehabilitación, tivo lugar o pasado...