Publicidade COAG

A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, na súa sesión 2/2022 de 17 de febreiro, adoptou o seguinte acordo en relación coa publicidade na web colexial:

APROBAR A ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS PUBLICITARIOS NA WEB E ESTABLECER A SÚA APLICACIÓN PARA A DIFUSIÓN DE CALQUERA TIPO DE MENSAXE PUBLICITARIO NA WEB.

Contacto: ofertascolectivas@colexiodearquitectos.org