Novas de Circulares

Convocatoria dos Premios “Gran de area 2021”

Posted by / 29 julio 2021 / Categories: Circulares, Premios, Publicada en Portada / -

As Delegacións de Ourense, Pontevedra e Vigo convocan unha nova edición dos Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a ARQUITECTOS e PROMOTORES, ademais doutros axentes participantes no proceso edificatorio, pola súa labor, necesariamente conxunta, para obter unha obra arquitectónica de calidade.

Continuar lendo →

RECORDATORIO Reorganización de servizos colexiais durante o mes de agosto 2021.

Posted by / 28 julio 2021 / Categories: Circulares, coag, Horario, Horario_activo, Publicada en Portada / -

Tal e como se informou anteriormente nesta web colexial, a Xunta de Goberno determinou unha serie de medidas para reorganizar os servizos colexiais  durante o verán 2021. Lémbrase que, entre outras cuestións, estableceuse  que a atención presencial das oficinas colexiais ata o 1 de outubro realizarase os luns, mércores e venres, salvo as excepcións que se indican (actualizado a 28/07/2021).
Continuar lendo →

Reorganización de servizos colexiais durante o verán 2021. Atención presencial do 5 de xullo ao 1 de outubro.

Posted by / 5 julio 2021 / Categories: Circulares, coag, Horario, Horario_activo, Publicada en Portada / -

Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 6/2021 de 17 de xuño, adoptou o acordo de aprobar a proposta da secretaría de reorganización de servizos colexiais durante o verán 2021, que se pode consultar na circular 12/2021. Conforme ao devandito acordo, informase que, entre outras cuestións, a atención presencial das oficinas colexiais entre o 5 de xullo e o 1 de outubro realizarase os luns, mércores e venres.
Continuar lendo →

Convocatoria dun proceso para a selección de obras realizadas no ámbito de Galicia para a súa inclusión na ruta “Construye 2020+” organizada pola Fundación Laboral de la Construcción

Posted by / 2 julio 2021 / Categories: Circulares, Noticias / -

O Obxecto da presente convocatoria é a selección de obras pola Comisión de Cultura do COAG que serán enviadas á Fundación Laboral de la Construcción para compoñer a Ruta Construye 2020+ no ámbito da comunidade autónoma de Galicia. Continuar lendo →

Criterios Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo sobre aplicación e interpretación da normativa urbanística vixente.

Posted by / 21 junio 2021 / Categories: Circulares, Publicada en Portada / -

Infórmase da publicación na circular 9/2021 da información sobre os criterios da Dirección xeral de ordenación do territorio e urbanismo da xunta de galicia sobre a aplicación e interpretación da normativa urbanística vixente: criterio sobre “a suficiencia do proxecto básico de edificación para a concesión de licencia urbanística” e “interpretación do artigo 40 da lei 2/2016 relativo ás edificacións tradicionais”.

Xunta Xeral ordinaria 27 de maio de 2021: acordos e difusión datos participantes.

Posted by / 10 junio 2021 / Categories: Activa, Circulares, coag, Publicada en Portada, Xuntas / -

Infórmase da publicación da circular nº 8/2021 na que se recollen os acordos adoptados na Xunta Xeral ordinaria do 27 de maio de 2021, así como os datos dos participantes na mesma.

Sentenza desestimando un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia contra a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios (IAE) sobre edificación residencial.

Posted by / 25 mayo 2021 / Categories: Activa, Circulares, Normativa, Publicada en Portada / -

Infórmase da publicación da circular 7/2021 en relación coa sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo n º 2 de Vigo, do 26 de xaneiro de 2021 (procedemento Ordinario 134 /2020) desestimou un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia impugnando a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios (IAE) sobre edificación residencial.

Continuar lendo →

Convocatoria de Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 27 de maio de 2021

Posted by / 22 abril 2021 / Categories: Activa, Circulares, coag, Xuntas / -

Tal e como se anuncia na Circular 5 2021, convócase Xunta Xeral ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela o día 27 de maio de 2021. Continuar lendo →

Últimos días para a configuración da cota de colexiación para o ano 2021

Posted by / 20 enero 2021 / Categories: Circulares, coag / -

Lembramos que o 24 de xaneiro de 2021, ás 23:59 h., remata o prazo para a configuración voluntaria da cota de colexiación para o ano 2021. Finalizado o período de configuración voluntaria, o día 25/01/2021, para todos aqueles colexiados que non configuraron a súa colexiación, o Colexio procederá a renovala cos mesmos servizos que tiña subscritos o ano anterior.

Continuar lendo →

Novidades nos servizos da cota de colexiación para o ano 2021

Posted by / 30 diciembre 2020 / Categories: Activa, Circulares, coag / -

Infórmase das novidades producidas en varios servizos para a configuración da cota de colexiación para o ano 2021, que está aberta ate o 24 de xaneiro.

Formación

  • Novo servizo só para subscritos: acceso exclusivo e gratuito ás novas xornadas formativas online COAG 2021 (~ 2 horas | directo + grabacións) [mínimo 5 xornadas/ano].
  • Incremento do desconto adicional sobre o prezo da matrícula de colexiados (25%).
  • Prioridade na inscrición nos cursos. Prazo de matrícula anticipado e preferente.
    [+ información]

Resumo de prensa
Ademáis de acceso a consulta web:

Asesoramento Xurídico

[→ configuración no Panel de Servizos]

Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube