Finalización da aplicación do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias en papel

Finalización da aplicación do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias en papel

A Xunta de Goberno, na súa sesión 5/2022 de 5 de maio, acordou ratificar a proposta da Comisión de Visado de queque, dado o réxime estabilizado de restricións fronte a COVID-49, non se aprecia motivo para manter o procedemento extraordinario establecido por acordo da Xunta de Goberno na súa sesión de 4/2020 de 2 de abril para a tramitación dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel. read more…

Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Plan de recuperación, transformación y resiliencia

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para salir de la crisis provocada por el Covid19 destinará 6.820 millones de euros del mecanismo Next Generation EU para impulsar la rehabilitación de viviendas y edificios, la regeneración de barrios y la promoción de vivienda de alquiler asequible. read more…

Convocatoria dos Premios “Gran de area 2021”

Convocatoria dos Premios “Gran de area 2021”

As Delegacións de Ourense, Pontevedra e Vigo convocan unha nova edición dos Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a ARQUITECTOS e PROMOTORES, ademais doutros axentes participantes no proceso edificatorio, pola súa labor, necesariamente conxunta, para obter unha obra arquitectónica de calidade.

read more…

RECORDATORIO Reorganización de servizos colexiais durante o mes de agosto 2021.

RECORDATORIO Reorganización de servizos colexiais durante o mes de agosto 2021.

Tal e como se informou anteriormente nesta web colexial, a Xunta de Goberno determinou unha serie de medidas para reorganizar os servizos colexiais  durante o verán 2021. Lémbrase que, entre outras cuestións, estableceuse  que a atención presencial das oficinas colexiais ata o 1 de outubro realizarase os luns, mércores e venres, salvo as excepcións que se indican (actualizado a 28/07/2021).
read more…

RECORDATORIO Reorganización de servizos colexiais durante o mes de agosto 2021.

Reorganización de servizos colexiais durante o verán 2021. Atención presencial do 5 de xullo ao 1 de outubro.

Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 6/2021 de 17 de xuño, adoptou o acordo de aprobar a proposta da secretaría de reorganización de servizos colexiais durante o verán 2021, que se pode consultar na circular 12/2021. Conforme ao devandito acordo, informase que, entre outras cuestións, a atención presencial das oficinas colexiais entre o 5 de xullo e o 1 de outubro realizarase os luns, mércores e venres.
read more…

Criterios Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo sobre aplicación e interpretación da normativa urbanística vixente.

Criterios Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo sobre aplicación e interpretación da normativa urbanística vixente.

Infórmase da publicación na circular 9/2021 da información sobre os criterios da Dirección xeral de ordenación do territorio e urbanismo da xunta de galicia sobre a aplicación e interpretación da normativa urbanística vixente: criterio sobre “a suficiencia do proxecto básico de edificación para a concesión de licencia urbanística” e “interpretación do artigo 40 da lei 2/2016 relativo ás edificacións tradicionais”.

Sentenza desestimando un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia contra a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios (IAE) sobre edificación residencial.

Sentenza desestimando un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia contra a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios (IAE) sobre edificación residencial.

Infórmase da publicación da circular 7/2021 en relación coa sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo n º 2 de Vigo, do 26 de xaneiro de 2021 (procedemento Ordinario 134 /2020) desestimou un recurso do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia impugnando a resolución do Concello de Vigo que declarou a falta de competencia dun enxeñeiro industrial para realizar un informe de avaliación de edificios (IAE) sobre edificación residencial.

read more…

Últimos días para a configuración da cota de colexiación para o ano 2021

Últimos días para a configuración da cota de colexiación para o ano 2021

Lembramos que o 24 de xaneiro de 2021, ás 23:59 h., remata o prazo para a configuración voluntaria da cota de colexiación para o ano 2021. Finalizado o período de configuración voluntaria, o día 25/01/2021, para todos aqueles colexiados que non configuraron a súa colexiación, o Colexio procederá a renovala cos mesmos servizos que tiña subscritos o ano anterior.

read more…