Publicacións do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía. IDAE

Publicacións do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía. IDAE

O IDAE edita unha serie de publicacións técnicas que lle permiten manter diversas canles de difusión e comunicación operativos cos arquitectos, outros axentes do sector da edificación e coa sociedade en xeral. Trátase de información sobre os aspectos tecnolóxicos da arquitectura, con contidos o máis útiles e prácticos posibles que axudarán ao colexiado no seu traballo diario.

read more…

Xornada de asesoramento en liña sobre o programa de incentivos para instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables para climatización e auga quente sanitaria en vivendas

Xornada de asesoramento en liña sobre o programa de incentivos para instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables para climatización e auga quente sanitaria en vivendas

O vindeiro mércores 29 de xuño, de 12:00 a 13:00 horas, o COAG celebrará unha nova xornada de asesoramento, en formato en liña, sobre o Programa de incentivos 6 vinculado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, cuxa convocatoria se publicou no DOG o pasado 9 de novembro.

read more…

Informe sobre as axudas á vivenda

Informe sobre as axudas á vivenda

Actualizado 17 | 06 | 22 | Tanto á luz dos fondos Next Generation, como de moitos outros tipos de programas de impulso á rehabilitación, as administracións públicas están a lanzar numerosas convocatorias de axudas e subvencións para a posta a punto dos nosos edificios de vivendas. Este informe pretende recoller todas aquelas de especial interese para o traballo do arquitecto e os usuarios finais.

Pique aquí

Aforro de enerxía e certificación enerxética

Aforro de enerxía e certificación enerxética

Actualizado 17 | 06 | 22 | Dentro dos servizos da Oficina de Apoio á Rehabilitación, o COAG pon ao dispor dos colexiados dous ámbitos de asesoramento técnico. As preguntas frecuentes máis interesantes sobre cuestións relacionadas coa enerxía pódennos axudar á hora de enfrontarnos ás axudas á rehabilitación. Aquí están as máis recorrentes e representativas.

Pique aquí

Asesoramento técnico en ‘Axudas á rehabilitación’ e ‘Aforro de enerxía e eficiencia enerxética’

Asesoramento técnico en ‘Axudas á rehabilitación’ e ‘Aforro de enerxía e eficiencia enerxética’

Dentro dos servizos da Oficina de Apoio á Rehabilitación, o COAG pon ao dispor dos colexiados dous ámbitos de asesoramento técnico, un sobre os programas de axuda á rehabilitación dos fondos Next Generation, e outro especializado en Aforro de enerxía e eficiencia enerxética.

Todos os colexiados poderán acceder a estes servizos de forma gratuíta a través do panel de consultas da web do COAG [+enlace] read more…

Xornada formativa Arquitecturas e Prescritores de Biomasa

Xornada formativa Arquitecturas e Prescritores de Biomasa

O vindeiro 8 de xuño de 2022, o Clúster da Biomasa de Galicia, en colaboración co COAG, organiza unha xornada formativa para arquitecturas e prescritores de biomasa que inclúe relatorios de diferentes expertos e talleres prácticos en instalacións do sector. read more…

Gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente e a redacción de proxectos de rehabilitación

Gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente e a redacción de proxectos de rehabilitación

Está dispoñible na Canal COAG a gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación, que, dentro do ciclo de axudas á rehabilitación, tivo lugar o pasado xoves 2 de xuño.

Pode accederse a través da seguinte LIGAZÓN

Convocatoria do Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

Convocatoria do Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

No DOG do 16 de maio, aparece a RESOLUCIÓN do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation, para o ano 2022, con carácter plurianual.

read more…

Convocatoria do Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

Xornada de asesoramento on line sobre o programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

Hoxe, xoves día 2 de xuño, de 12:00 a 13:30 horas, o COAG celebrará unha nova xornada de asesoramento, en formato on line, sobre o programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación, , cuxa convocatoria se publicou no DOG do pasado luns día 16 de maio. read more…

Gravación da xornada O Arquitecto, xestor integral da rehabilitación

Gravación da xornada O Arquitecto, xestor integral da rehabilitación

Está dispoñible a gravación desta xornada celebrada o pasado día 10 de maio, organizada polo Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España en colaboración coa mutua de seguros, Asemas. Nela, informouse sobre a figura do arquitecto como xestor integral da rehabilitación, atendendo a aspectos como o aseguramento das responsabilidades, o Certificado de Eficiencia Enerxética ou as ferramentas dispoñibles para realizar o traballo con solvencia.

read more…