Xornada online Schindler Digital Plan

Xornada online Schindler Digital Plan

Martes, 8 de febreiro. De 12:00 a 13:30 horas   

Schindler Digital Plan é unha ferramenta en liña e gratuíta. Permite planificar e deseñar ascensores e escaleiras mecánicas en minutos. É unha ferramenta de planificación que axuda a atopar a configuración de transporte vertical que mellor se adapte a cada edificio.

read more…

Equitone. Novos materiáis para fachada ventilada

Equitone. Novos materiáis para fachada ventilada

Proxectar fachadas ventiladas con liberdade de deseño.

Deseñar unha segunda pel para un edificio pode ser frustrante se non se conta cuns materiais que permitan executar na realidade a concepción arquitectónica exposta. O fabricante de materiais de revestimento EQUITONE exponnos as claves do éxito dos seus paneis.

read more…

Xornada de asesoramento: BIM en rehabilitación

Xornada de asesoramento: BIM en rehabilitación

Convocamos unha nova xornada gratuita de asesoramento para colexiados subscritos ao servizo de formación, enmarcada dentro da liña formativa de BIM e enfocada na orientación a colexiados para a transición do CAD ao BIM.

A día de hoxe, gran parte da carga de traballo nos nosos estudios de arquitectura desenvólvese no campo da rehabilitación e intervención en edificios existentes.

As vantaxes da aplicación da metodoloxía BIM á obra nova semellan xa moi evidentes mais, trasládanse tamén aos casos de rehabilitación? Esta xornada ten como obxectivo visibilizar a adecuación e as vantaxes que presenta a metodoloxía BIM cando nos enfrontamos a traballos de rehabilitación e intervención en edificios existentes. read more…

Publicada Faq do MITERD sobre o novo RD 390/2021 polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios (CEE)

Publicada Faq do MITERD sobre o novo RD 390/2021 polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios (CEE)

Publicada Faq do MITERD sobre o novo RD 390/2021 polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios (CEE)

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico ha publicado na súa páxina web o documento PREGUNTAS FRECUENTES [FAQs] sobre o Real Decreto 390/2021, de 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos Edificios (CEE). Este documento ten por obxecto aclarar dúbidas e cuestións sobre este cambio normativo, a súa entrada en vigor e aplicación. Podes consultar o documento no seguinte ENLACE

read more…

Informe técnico: Cumplimiento normativo en alojamientos turísticos

Informe técnico: Cumplimiento normativo en alojamientos turísticos

Por su interés, y por los errores de interpretación detectados en los servicios de visado y asesoramiento, y para evitar retrasos en la tramitación de los proyectos, desde el área técnica se pretende recordar el alcance de la obligación de cumplimiento normativo en los 3 tipos de alojamientos turísticos.

read more…