coag

Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudio de arquitectura en Ferrol selecciona arquitecto/a  para formación por beca. Funcions: Colaborar nos traballos realizados polo estudio baixo a supervisión de arquitecto. Tipo de Beca: FUAC - 6 meses prorrogables. Coñecementos / requisitos: Manexo básico de...

read more
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Estudio de arquitectura en Vilagarcía de Arousa selecciona arquitecto/a  para formación por beca. Funcions: Colaborar nos traballos realizados polo estudio baixo a supervisión de arquitecto. Tipo de Beca: FEUGA/FEUGA - 6 meses - 1000€. Requisitos: Dispoñibilidade...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura  con sede en Vigo selecciona arquitecto/a Funcións a desempeñar: Desenrolo de proxectos. Tipo de contrato: Asalariado, un ano de duración. Coñecementos: Autocad e programas 3D. Capacidade para redactar orzamentos en Presto ou programas...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa MBO dedicada ao proceso construtivo, selecciona 1 praza de arquitecto/a para o seu centro de traballo en FERROL. Funcións a desempeñar: Deseño, debuxo, modelado e renderizado 3D e todo o relacionado con proxectos de edificación. Requisitos: Coñecemento de...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa dedicada ao desenvolvemento de solucións estruturais, consultoria do sector da edificación, con sede en Pontevedra, selecciona arquitecto/a Funcións a desempeñar: Cálculos de estructura, informes de patoloxía en edificación, informes periciais. etc. Tipo de...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura  con sede en A Coruña selecciona arquitecto/a Funcións a desempeñar: Desenrolo de proxectos relacionados co planeamento urbanístico. Tipo de contrato: Asalariado. Perfil: Persoa con interese no campo do plan urbanístico, que valore o...

read more