Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente

Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente

Instrucciones, recomendaciones, consejos y ejemplos para la justificación del anexo del RD 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

“ALIA TASACIONES, S.A selecciona arquitectos/as para realizar tasacións na provincia de Lugo e en Santiago de Compostela. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

PAULA ALFONSO  ARQUITECTURA, estudio sito en CAMBADOS, selecciona arquitecto/a en practicas para beca FUAC/FEUGA con opcións de continuar na empresa. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en POIO (Pontevedra) selecciona arquitecto/a autonomo para traballos de edición gráfica para publicación de arquitectura. read more…

Reorganización de servizos colexiais durante o nadal 2021-2022

Reorganización de servizos colexiais durante o nadal 2021-2022

Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 11/2021 de 2 de decembro, adoptou o acordo de aprobar a proposta da secretaría de reorganización de servizos colexiais durante o Nadal 2021-2022. Conforme ao devandito acordo, informase que todas as oficinas colexiais pecharán o 24 e o 31 de decembro, así mesmo, entre o 27 de decembro de 2021 e o 7 de xaneiro de 2022, establecese reordenación temporal de determinados servizos colexiais. read more…

Convocatoria do proceso de selección de candidaturas á I Edición dos Premios CSCAE 2021

Convocatoria do proceso de selección de candidaturas á I Edición dos Premios CSCAE 2021

En cumprimento das súas funcións, o CSCAE convoca a primeira edición dos Premios Arquitectura co obxectivo de difundir os valores sociais e culturais da Arquitectura e o Urbanismo, reivindicar a súa importancia na saúde, o benestar e a seguridade das persoas e na sustentabilidade do planeta, e recoñecer ao mesmo tempo traxectorias profesionais excelentes nas diferentes maneiras nas que se exerce a profesión. read more…

Atención colexial o martes 7 de decembro

Atención colexial o martes 7 de decembro

Infórmase que o vindeiro martes 7 de decembro, con motivos das festividades do Día da Constitución e da Inmaculada Concepción, deberanse ter en conta as seguintes indicacións con respecto á atención colexial en formato presencial, telefónico e telemático. Lamentamos as molestias que estas circunstancias poidan causar. read more…