Novas de Concursos

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación arquitectónica facilitando novos usos na finca de Lourizán

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación arquitectónica facilitando novos usos na finca de Lourizán

O obxecto deste concurso é seleccionar a mellor idea, a xuízo do Xurado, e desenvolvida a nivel de anteproxecto, que sirva de base ao correspondente proxecto técnico, básico e de execución, incluído o estudio de seguridade e saúde, o estudo de xestión de residuos, a...

Concurso de redacción de estudo de detalle, redacción de proxecto e dirección de obra para a construción de 66 vivendas de promoción pública en Ourense

Concurso de redacción de estudo de detalle, redacción de proxecto e dirección de obra para a construción de 66 vivendas de promoción pública en Ourense

Ampliado en 35 días naturais o prazo de presentación de ofertas da licitación da Contratación do servizo de redacción de estudo de detalle, redacción de proxecto e dirección de obra para a construción de 66 vivendas de promoción pública (VPP), garaxes e rochos nas...

Fallo do Concurso de proxectos a nivel de anteproxecto, para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muiño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da finca

Fallo do Concurso de proxectos a nivel de anteproxecto, para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muiño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da finca

Publicado na plataforma de Contratación del Estado con data 28 de abril os documentos "apertura sobre 1 - proposta gañadores" e o "Decreto adjudicación concurso" do Concurso de proxectos a nivel de anteproxecto, para a rehabilitación como equipamento cultural e de...