Novas de Concursos

IMPORTANTE REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN – Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

IMPORTANTE REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN – Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

Publicado no Portal de Contratación de Galicia con data 7 de febreiro o requirimento de subsanación, NO PRAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, das candidaturas correspondentes aos lemas FORUM019 e 0OUTERI03. ASUNTO: requirimento subsanación De acordo co previsto no apartado...

IMPORTANTE REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN – Concurso de ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyectos, para la construcción del nuevo edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ourense

IMPORTANTE REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN – Concurso de ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyectos, para la construcción del nuevo edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ourense

Publicado no Portal de Contratación de Galicia con data 23 de xaneiro o requirimento de subsanación, NO PRAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, da candidatura correspondente ao lema GACAC030. ASUNTO: requirimento subsanación De acordo co previsto no apartado 7.2.3 do prego de...

Fallo do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Fallo do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

O xurado declarou como gañadora do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense) a proposta presentada baixo o lema CYCLOPEUS por Marta Trigás Arias,...

Concurso bajo lema, en dos fases, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto y dirección de obra para la reforma integral de la sede del Consejo Superior de los Colegios Oficiales  de Arquitectos de España (CSCAE)

Concurso bajo lema, en dos fases, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto y dirección de obra para la reforma integral de la sede del Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España (CSCAE)

El concurso tiene ámbito nacional y los participantes podrán presentarse a título individual o en equipo siendo, en todo caso, el representante del mismo un Arquitecto/a colegiado/a en un Colegio Oficial de Arquitectos de España, estableciéndose en las bases una serie...

IMPORTANTE REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN – Concurso de ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyectos, para la construcción del nuevo edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ourense

IMPORTANTE REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a construción do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense-

Publicado no Portal de Contratación de Galicia con data 21 de decembro o requirimento de subsanación, NO PRAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, da candidatura correspondente ao lema FLEXI100. ASUNTO: requirimento subsanación De acordo co previsto no apartado 7.2.3 do prego de...

Acto de apertura do sobre 1 do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Acto de apertura do sobre 1 do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Comunican do Concello de Bande que, segundo se establece no “punto 9. Fallo do concurso”, das bases administrativas e técnicas que rexen a convocatoria do concurso de proxectos, faise público que a data fixada para a apertura do sobre 1, para coñecer a identidade dos...

IMPORTANTE REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN – Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

AMPLIACIÓN DE PRAZO – Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

En atención á solicitude realizada polo COAG, procedeuse á ampliación, en 10 días naturais, do prazo de presentación de propostas ao Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa...