Taller sobre metodoloxía BIM para arquitectos aplicada á rehabilitación

Taller sobre metodoloxía BIM para arquitectos aplicada á rehabilitación

Ao abeiro da subvención outorgada polo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para o desenvolvemento de actividades formativas en materia de metodoloxía BIM, os Colexios de Arquitectos de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León Este, Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, Galicia, La Rioja, León e Vasco-Navarro organizan conxuntamente este taller, que ten como obxectivo que os alumnos coñezan, mediante o seu desenvolvemento práctico, os diversos procesos implicados na aplicación da metodoloxía BIM á rehabilitación de edificios, visibilizando a adecuación e vantaxes que presenta a metodología BIM cando nos enfrontamos a traballos de intervención en edificios existentes dende a fase de toma de datos previa, modelado do estado actual e estado reformado da edificación, intercambio de información e representación.
read more…

Participación na normativa en proceso de tramitación

Participación na normativa en proceso de tramitación

Atópanse en proceso de tramitación o Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia, así como o Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia. read more…

Finalización da aplicación do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias en papel

Finalización da aplicación do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias en papel

A Xunta de Goberno, na súa sesión 5/2022 de 5 de maio, acordou ratificar a proposta da Comisión de Visado de queque, dado o réxime estabilizado de restricións fronte a COVID-49, non se aprecia motivo para manter o procedemento extraordinario establecido por acordo da Xunta de Goberno na súa sesión de 4/2020 de 2 de abril para a tramitación dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel. read more…

Clínica de Casas – Ucraína

Clínica de Casas – Ucraína

A Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña lanza xunto co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a Clínica de Casas – Ucraína, un dispositivo para a asistencia a persoas refuxiadas en Galicia en materia de habitabilidade. read more…

Informe sobre as axudas á rehabilitación

Informe sobre as axudas á rehabilitación

Actualizado 13 | 04 | 22 | Tanto á luz dos fondos Next Generation, como de moitos outros tipos de programas de impulso á rehabilitación, as administracións públicas están a lanzar numerosas convocatorias de axudas e subvencións para a posta a punto dos nosos edificios. Este informe pretende recoller todas aquelas de especial interese para o traballo do arquitecto e os usuarios finais.

Pique aquí

Ámbitos profesionais no directorio web

Ámbitos profesionais no directorio web

O pasado 7 de febreiro informouse das modificacións no directorio público de arquitectos / sociedades dispoñible na web colexial, que incorporaron a opción de marcar e seleccionar ámbitos profesionais. Á vista da crecente demanda de arquitectos por parte de organismos públicos e privados, o apartado de Ámbitos profesionais do directorio web de colexiados, é a mellor opción para promocionar as especialidades profesionais dos colexiados, así como mellorar a súa empregabilidade en determinados sectores. read more…

Convocatoria do Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

Convocatoria do Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

Actualizado 01 | 04 | 22 | No DOG do 3 de marzo, aparece a RESOLUCIÓN do Instituto Galego dá Vivenda e Solo do 18 de febreiro de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation, para o ano 2022, con carácter plurianual.

read more…

Guía práctica para a xestión das axudas á rehabilitación enerxética de edificios. Revisada e actualizada a PREE 5000. CSCAE

Guía práctica para a xestión das axudas á rehabilitación enerxética de edificios. Revisada e actualizada a PREE 5000. CSCAE

O mércores 6 de abril ás 12,30 horas, o CSCAE celebra a xornada de presentación da edición revisada e actualizada a PREE 5000 da Guía práctica para a xestión das axudas á rehabilitación enerxética de edificios. Este documento enmárcase dentro da estratexia do CSCAE para mellorar a información que recibe o colectivo de arquitectos para o exercicio de diferentes aspectos da súa profesión, impulsando a modernización e capacidade do conxunto do sector da edificación para resolver o gran reto da renovación do parque construído.
read more…

Plantilla editable do Libro do Edificio Existente

Plantilla editable do Libro do Edificio Existente

Está dispoñible para os colexiados/as esta plantilla do CSCAE para o Libro do Edificio Existente, LEE, que nos guiará na súa redacción pois inclúe observacións e advertencias útiles.

Hai que ter en conta que o LEE é requisito indispensable para a presentación das axudas para edificio e barrio dos fondos Next Generation e das que en breve o IGVS presentará as convocatorias. E, doutra banda, é un documento necesario para os edificios anteriores a LOE, que non contan con libro do edificio.

read more…