Convocatoria do proceso de selección de candidaturas á I Edición dos Premios CSCAE 2021

Convocatoria do proceso de selección de candidaturas á I Edición dos Premios CSCAE 2021

En cumprimento das súas funcións, o CSCAE convoca a primeira edición dos Premios Arquitectura co obxectivo de difundir os valores sociais e culturais da Arquitectura e o Urbanismo, reivindicar a súa importancia na saúde, o benestar e a seguridade das persoas e na sustentabilidade do planeta, e recoñecer ao mesmo tempo traxectorias profesionais excelentes nas diferentes maneiras nas que se exerce a profesión. read more…

Publicado o programa do Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023

Publicado o programa do Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG-EGAP 2022 2023

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza novamente este ano, en colaboración coa EGAP, a edición 2022-2023 do Curso Superior de Técnico de Urbanismo. Vense de publicar a programación do curso, contidos detallados, horarios e relatores, que podería ser obxecto de pequenos axustes e cuxa versión definitiva se publicará coa apertura da matrícula. Pódese acceder ao programa do curso no seguinte:

[+ enlace ao programa]

read more…

Apertura do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia

Apertura do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia

Publicado no portal de transparencia da Xunta de Galicia o inicio do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia, que ten por obxecto o recoñecemento do interese público da arquitectura e da contorna construída, como feito cultural identificador da nosa comunidade autónoma, que os poderes públicos están obrigados a fomentar, preservar e difundir, como clave para o desenvolvemento económico sostible e a cohesión social. read more…

Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Concurso aberto de proxectos con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para o Centro de Ciencias da Saúde da Universidade de Santiago de Compostela (USC)

O concurso de proxectos que se convoca ten por obxecto seleccionar a mellor proposta para a redacción do proxecto básico, do proxecto de execución, da dirección de obra e da redacción da documentación precisa para a adaptación do planeamento urbanístico para a construción do centro de Ciencias da Saúde da USC no campus de Santiago de Compostela. read more…