Gravación da xornada O Arquitecto, xestor integral da rehabilitación

Gravación da xornada O Arquitecto, xestor integral da rehabilitación

Está dispoñible a gravación desta xornada celebrada o pasado día 10 de maio, organizada polo Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España en colaboración coa mutua de seguros, Asemas. Nela, informouse sobre a figura do arquitecto como xestor integral da rehabilitación, atendendo a aspectos como o aseguramento das responsabilidades, o Certificado de Eficiencia Enerxética ou as ferramentas dispoñibles para realizar o traballo con solvencia.

read more…

Gravación da xornada Rehabilitación enerxética de edificios: Instalacións de biomasa para calefacción e ACS

Gravación da xornada Rehabilitación enerxética de edificios: Instalacións de biomasa para calefacción e ACS

Está dispoñible no CanalCOAG a gravación desta xornada celebrada o pasado día 6 de abril, de 16:00 a 20:00 h, organizada polo Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en colaboración co Cluster de la Biomasa de Galicia. Nela, informouse sobre as instalacións de biomasa e os seus criterios de deseño e dimensionado, atendendo especialmente ao seu potencial en actuacións de rehabilitación enerxética en usos residenciais. read more…