#COAGconta: Esixencia básica HS6. Medidas de mitigación fronte ao radón. Da investigación á práctica.

16 maio 2024

Como continuación á xornada sobre a esixencia básica HS 6, hoxe xoves 16 de maio ás 12:00 horas, Borja Frutos Vázquez -IETcc-CSIC- explicaranos os remedios para a protección fronte á exposición ao radón. “Medidas de mitigación fronte ao radón. Da investigación á práctica”.

Para o seguimento en directo da xornada, é necesaria inscrición na seguinte  [+ ligazón]

A sección HS 6 caracteriza e cuantifica a esixencia básica, establece os municipios con risco, expón as solucións aceptadas que se poden empregar para o cumprimento da devandita esixencia segundo sexa o nivel de risco existente e describe o protocolo de medida de radon nos edificios. 

Borja Frutos Vázquez é Dr. Arquitecto do Instituto Ciencias da Construcción Eduardo Torroja do CSIC.

Compartir