Xornada de asesoramento en liña sobre o programa de incentivos para instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables para climatización e auga quente sanitaria en vivendas

Xornada de asesoramento en liña sobre o programa de incentivos para instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables para climatización e auga quente sanitaria en vivendas

O vindeiro mércores 29 de xuño, de 12:00 a 13:00 horas, o COAG celebrará unha nova xornada de asesoramento, en formato en liña, sobre o Programa de incentivos 6 vinculado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, cuxa convocatoria se publicou no DOG o pasado 9 de novembro.

read more…

Cursos prácticos de cálculo da eficiencia enerxética e DB-HE: CE3X e HULC

Cursos prácticos de cálculo da eficiencia enerxética e DB-HE: CE3X e HULC

Estes dous cursos teñen un dobre obxectivo:

  • Que o alumno coñeza as ferramentas de cálculo e adquira os coñecementos necesarios para aplicalas a diferentes tipos de actuacións. Para iso, os profesores resolverán e explicarán un bo número de casos prácticos que proporcionarán unha visión ampla da casuística que podemos atopar.
  • Facilitar, a través das gravacións da resolución e da explicación destes supostos prácticos, un repositorio de documentación e exemplos que poidan ser asimilables aos supostos que poden ter que resolverse posteriormente no desenvolvemento do traballo profesional.

read more…

Jornadas técnicas presentación – PORCELANOSA

Jornadas técnicas presentación – PORCELANOSA

ULTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN

 COAG _  VIGO 

Xoves 09 de xuño ás 18:00 h.

PORCELANOSA Galicia, impartirá unha xornada técnica presencial na Delegación do Coag en VIGO para presentar novidades en fachadas e baños industrializados. Solucións técnicas inspiradas en cerámica.

read more…

Gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente e a redacción de proxectos de rehabilitación

Gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente e a redacción de proxectos de rehabilitación

Está dispoñible na Canal COAG a gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación, que, dentro do ciclo de axudas á rehabilitación, tivo lugar o pasado xoves 2 de xuño.

Pode accederse a través da seguinte LIGAZÓN

Xornada de asesoramento on line sobre o programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

Xornada de asesoramento on line sobre o programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación

Hoxe, xoves día 2 de xuño, de 12:00 a 13:30 horas, o COAG celebrará unha nova xornada de asesoramento, en formato on line, sobre o programa de axuda á elaboración do Libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación, , cuxa convocatoria se publicou no DOG do pasado luns día 16 de maio. read more…

Jornadas técnicas de Onduline y tejas Verea – ANULADO

Jornadas técnicas de Onduline y tejas Verea – ANULADO

JORNADA – ANULADA

 COAG _ A CORUÑA – Jueves 09 de Junio

Onduline y tejas Verea, impartirá varias jornadas técnicas presenciales, de una hora de duración, en las cuales realizará una primera revisión a la normativa y a las patologías habituales de cubierta, que derivará en la posterior explicación técnica de los dos principales sistemas que en Onduline le ofrecemos para facilitar el cumplimiento del CTE. Además, se realizará una presentación de los nuevo sistemas integrales para la impermeabilización de cubiertas planas alwitra®.

read more…

Taller sobre metodoloxía BIM para arquitectos aplicada á rehabilitación

Taller sobre metodoloxía BIM para arquitectos aplicada á rehabilitación

Ao abeiro da subvención outorgada polo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para o desenvolvemento de actividades formativas en materia de metodoloxía BIM, os Colexios de Arquitectos de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León Este, Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, Galicia, La Rioja, León e Vasco-Navarro organizan conxuntamente este taller, que ten como obxectivo que os alumnos coñezan, mediante o seu desenvolvemento práctico, os diversos procesos implicados na aplicación da metodoloxía BIM á rehabilitación de edificios, visibilizando a adecuación e vantaxes que presenta a metodología BIM cando nos enfrontamos a traballos de intervención en edificios existentes dende a fase de toma de datos previa, modelado do estado actual e estado reformado da edificación, intercambio de información e representación.
read more…

Xornada de asesoramento on line: A responsabilidade do arquitecto nas actuacións profesionais relacionadas coas axudas á rehabilitación

Xornada de asesoramento on line: A responsabilidade do arquitecto nas actuacións profesionais relacionadas coas axudas á rehabilitación

O vindeiro martes 24 de maio, ás 17:30 h, terá lugar unha xornada de asesoramiento on line na que falaremos das responsabilidades do arquitecto e, de maneira particularizada, das responsabilidades nas  actuacións subvencionadas.

O obxectivo desta xornada é expoñer, a través do estudo de casos reais, regulación específica e xurisprudencia existente, cales son as principais responsabilidades que se poden derivar das nosas actuacións profesionais neste tipo de intervencións, identificar os puntos problemáticos do proceso e propoñer as mellores prácticas orientadas a minimizar ou paliar, na medida do posible, os riscos. En particular: read more…

DPArquitectura les invita al DPA Fórum 2022

DPArquitectura les invita al DPA Fórum 2022

RECORDATORIO

Jueves, 05 de mayo _ Hotel Palacio del Carmen – Santiago de Compostela. 

El foro de Innovación en la Arquitectura, Construcción y RehabilitaciónDPA Fórum, es un punto de reunión anual donde el sector puede encontrar, de manera práctica y sencilla, soluciones, técnicas e ideas innovadoras para aplicar a los proyectos reales de su actividad diaria. Los ponentes presentarán diversos proyectos, exponiendo los retos planteados y las soluciones aplicadas. Ya puede reservar plaza gratuitamente. Consulte programa aquí read more…

Enquisa sobre preferencias formación en ferramientas de cálculo HE e certificación enerxética

Enquisa sobre preferencias formación en ferramientas de cálculo HE e certificación enerxética

Desde o servizo de formación do COAG, co obxectivo de apoiar aos arquitectos no seu exercicio profesional para levar a cabo as actuacións derivadas dos diferentes programas de axuda á rehabilitación desenvolvidos no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, estanse a deseñar e planificar diferentes accións formativas e xornadas de asesoramento sobre as principais materias implicadas.

Entre estas materias, atópase a formación nas ferramentas máis utiizadas para a verificación do cumprimento do DB-HI0 e DB-HE1 e eficiencia enerxética dos edificios.

Para aliñar na maior medida posible vosas necesidaes e expectativas co enfoque e contidos dos cursos que imos organizar, pedímosvos que cubrades, antes das 23:59 horas do domingo día 8 de maio, esta breve enquisa. read more…