Novas de Formación

EQUITONE. NUEVOS MATERIALES PARA FACHADA VENTILADA

Posted by / 22 septiembre 2021 / Categories: Asesoramento, Formación, Publicada en Portada, Uncategorised / -

Ha llegado EQUITONE [lunara], el material de fachada inspirado en la Luna.

Continuar lendo →

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]. Prazas esgotadas. Aberta matrícula en edición adicional.

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Curso DB-HE: Ferramentas de cálculo [HULC_CE3x]

Este curso ten como obxectivos principais que os alumnos adquiran os coñecementos precisos e especializados necesarios en materia de aforro enerxético.

Para iso é necesario, por unha banda, coñecer, desde un punto de vista práctico, tanto o marco regulador actual, coas as recentes modificacións tanto en materia de aforro de enerxía CTE-HE como da certificación enerxética e, por outra, as ferramentas de cálculo que permiten verificar o cumprimento das devanditas esixencias. Neste curso centrarémonos nas ferramentas que a Administración pon a disposición dos técnicos para este fin: A ferramenta unificada Lider Calener [HULC] e a aplicación CE3x.

As materias desenvolvidas apoiaranse na exposición de contidos teóricos e en talleres prácticos. A metodoloxía, actividades e programación detállanse no programa do curso.

Xornada de asesoramento «O réxime urbanístico do solo» [parte II]

Esta xornada de asesoramento, que é a segunda parte da celebrada o pasado luns 26 de xuño, ten como obxectivo completar os contidos expostos nesta e ofrecer unha visión global sobre o réxime urbanístico do solo, centrándose na clasificación e categorización do solo que establece a Lei do Solo de Galicia, no marco da regulación das situacións básicas do solo establecidas polo lexislador estatal. Nesta segunda parte, a través de exemplos prácticos e situacións reais, exporanse os criterios xurisprudenciais nesta materia e farase unha aproximación ao rexime transitorio aplicable nos supostos de planeamento non adaptadado.

Dispoñible gravación da sesión informativa sobre o decreto do informe de avaliación de edificios

Xa está dispoñible a gravación da sesión informativa a cargo do Observatorio da Vivienda da Xunta de Galicia, sobre o decreto que regula o informe de avaliación dos edificios e o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios, que tivo lugar o pasado venres día 2 de xullo.

Pódese visualizar no seguinte ENLACE

Continuar lendo →

Xornada de asesoramento «O réxime urbanístico do solo»

Esta xornada de asesoramento ten como obxectivo ofrecer unha visión global sobre o réxime urbanístico do solo, centrándose na clasificación e categorización do solo que establece a Lei do Solo de Galicia, no marco da regulación das situacións básicas do solo establecidas polo lexislador estatal. Analizaremos exemplos prácticos para expor os criterios xurisprudenciais nesta materia e faremos unha aproximación ao réxime transitorio aplicable nos supostos de plans non adaptados.

Informe técnico: Cumplimiento normativo en alojamientos turísticos

Posted by / 4 julio 2021 / Categories: Asesoramento, Formación, Publicada en Portada, Uncategorised / -

Por su interés, y por los errores de interpretación detectados en los servicios de visado y asesoramiento, y para evitar retrasos en la tramitación de los proyectos, desde el área técnica se pretende recordar el alcance de la obligación de cumplimiento normativo en los 3 tipos de alojamientos turísticos.

Continuar lendo →

WEBINAR | Normas mínimas de eficiencia energética: una herramienta para la rehabilitación de edificios

Posted by / 1 julio 2021 / Categories: Asesoramento, Formación, Uncategorised / -

Miércoles, 7 de julio de 12:00 a 14:00 horas

¿Cómo podemos acelerar la rehabilitación energética y la descarbonización del conjunto de nuestros edificios?

Continuar lendo →

Sesión informativa sobre o decreto do informe de avaliación de edificios

Posted by / 1 julio 2021 / Categories: Asesoramento, Formación, Uncategorised / -

Venres, 2 de xullo as 12:00 horas

Dende o Observatorio da Vivenda de Galicia vaisenos informar sobre o decreto que regula o informe de avaliación dos edificios e o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios e sobre as consecuencias da súa aplicación.

Continuar lendo →

Jornada online SIBER: Entorno normativo e impacto de los sistemas de ventilación para garantizar la salud y confort

Posted by / 26 junio 2021 / Categories: Asesoramento, Formación, Uncategorised / -

Miércoles, 30 de junio. De 12:00 a 13:30 horas   

Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube