Xornada de asesoramento en liña sobre o programa de incentivos para instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables para climatización e auga quente sanitaria en vivendas

Xornada de asesoramento en liña sobre o programa de incentivos para instalacións de produción de enerxía térmica con fontes renovables para climatización e auga quente sanitaria en vivendas

O vindeiro mércores 29 de xuño, de 12:00 a 13:00 horas, o COAG celebrará unha nova xornada de asesoramento, en formato en liña, sobre o Programa de incentivos 6 vinculado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, cuxa convocatoria se publicou no DOG o pasado 9 de novembro.

read more…

Concurso público para las obras del nuevo edificio de uso administrativo situado en Avenida de Andalucía, nº 1 y 3, y Plaza de la Constitución, Nº 2, en Cádiz

Concurso público para las obras del nuevo edificio de uso administrativo situado en Avenida de Andalucía, nº 1 y 3, y Plaza de la Constitución, Nº 2, en Cádiz

La Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública lanza un concurso público para la redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección facultativa y los trabajos complementarios de las obras del nuevo edificio de uso administrativo situado en Avenida de Andalucía, nº 1 y 3, y Plaza de la Constitución, Nº 2, en Cádiz, mediante concurso de proyectos con intervención de jurado y premios. read more…

Cargos da Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses do COAG

Cargos da Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses do COAG

Tal e como se anuncia na Circular 14 2022, a Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, na súa reunión celebrada o día 21 de xuño de 2022 en Santiago de Compostela, e logo da proclamación directa dos candidatos sen necesidade de votación por non presentarse candidatos alternativos, procedeu á elección dos cargos de Presidente, Secretario e Tesoureiro da Agrupación. read more…

Peche da Delegación de Ourense o luns 27 de xuño

Peche da Delegación de Ourense o luns 27 de xuño

Infórmase que, debido a motivos de organización interna, as oficinas da Delegación en Ourense permanecerán pechadas o luns 27 de xuño. Lamentamos as molestias que esta circunstancia poidan causar.

Fallo do Concurso aberto para a remodelación do terreos que ocupa o Porto de Portonovo e a súa contorna no Concello de Sanxenxo

Fallo do Concurso aberto para a remodelación do terreos que ocupa o Porto de Portonovo e a súa contorna no Concello de Sanxenxo

O Primeiro premio, dotado con 25.000,00 euros, foi para a proposta “Novo porto de Portonovo”, dos autores: Marcial Rodríguez Rodríguez, Arquitecto, Sociedade Redondeo Valladares y Rodríguez, S.L.P. e Roberto Núñez de Arenas Basteiro, Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos. Sociedade Antea Iberolatam, S.L.U. (anteriormente denominada ICEASA Consultores, S.L.U.). read more…

El CSCAE anuncia los 21 finalistas de los Premios ARQUITECTURA y concede la Medalla de Oro ex aequo a Carme Pinòs y Carlos Puente por su trayectoria profesional

El CSCAE anuncia los 21 finalistas de los Premios ARQUITECTURA y concede la Medalla de Oro ex aequo a Carme Pinòs y Carlos Puente por su trayectoria profesional

21 obras finalistas, de entre 650 proyectos presentados, optan a los Premios ARQUITECTURA. Dos de ellas corresponden a compañeros de Galicia: Berbés Uvigo de Elisabeth Abalo Díaz y Gonzalo Alonso Nuñez, y Acondicionamiento de los espacios públicos de la Explanada del Horizonte, de Maria Fandiño Iglesias. En total, se entregarán seis galardones que reconocen diferentes valores y tres distinciones especiales: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio Permanencia. read more…

Informe sobre as axudas á vivenda

Informe sobre as axudas á vivenda

Actualizado 17 | 06 | 22 | Tanto á luz dos fondos Next Generation, como de moitos outros tipos de programas de impulso á rehabilitación, as administracións públicas están a lanzar numerosas convocatorias de axudas e subvencións para a posta a punto dos nosos edificios de vivendas. Este informe pretende recoller todas aquelas de especial interese para o traballo do arquitecto e os usuarios finais.

Pique aquí

Aforro de enerxía e certificación enerxética

Aforro de enerxía e certificación enerxética

Actualizado 17 | 06 | 22 | Dentro dos servizos da Oficina de Apoio á Rehabilitación, o COAG pon ao dispor dos colexiados dous ámbitos de asesoramento técnico. As preguntas frecuentes máis interesantes sobre cuestións relacionadas coa enerxía pódennos axudar á hora de enfrontarnos ás axudas á rehabilitación. Aquí están as máis recorrentes e representativas.

Pique aquí