Novas de Publicada en Portada

Ribeira vai simplificar os trámites urbanísticos

Posted by / 14 abril 2021 / Categories: Delegación Santiago, Publicada en Portada / -

Máis simplicidade burocrática, menos custes e menos papel é o que vai supoñer o convenio para acadar a interoperatibilidade entre o procedemento de tramitación de traballos profesionais do COAG e o de tramitación de licenzas e outras autorizacións urbanísticas do Concello de Ribeira. Continuar lendo →

IGAPE responde | Encontros dixitais do mes de abril

Posted by / 14 abril 2021 / Categories: Noticias, Publicada en Portada, Xornadas / Jornadas / -

Desde o Instituto Galego de Promoción Económica nos informan sobre as próximas citas virtuais formativas para autónomos, pemes e comerciantes. Continuar lendo →

Jornada online: VMZINC como material de construcción

Posted by / 13 abril 2021 / Categories: Asesoramento, Formación, Publicada en Portada / -

Miércoles, 21 de abril. De 12:00 a 12:45 horas

Fabricantes de zinc laminado para cubiertas, fachadas y evacuación de aguas pluviales bajo la marca de VMZINC®.

Continuar lendo →

Vacinación COVID-19 arquitectos mutualistas sen alta na sanidade pública

Posted by / 13 abril 2021 / Categories: Activa, coag, Covid19, Noticias, Publicada en Portada / -

Aqueles arquitectos que, sendo mutualistas de HNA, non tramiten a solicitude correspondente para o recoñecemento da asistencia sanitaria pública, non poderán ser convocados á vacinación fronte á covid-19.

Recórdase que, conforme ao previsto no art.3 da Lei 16/2003, de 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, “son titulares do dereito á protección da saúde e á atención sanitaria todas as persoas con nacionalidade española e as persoas estranxeiras que teñan establecida a súa residencia no territorio español”. Continuar lendo →

Premios de Arquitectura Cubiertas Verea 2021

Posted by / 12 abril 2021 / Categories: coag, Premios, Publicada en Portada / -

Os Premios Internacionais de Arquitectura Cubertas Verea é un certamen organizado por Tejas Verea en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Está dirigido a profesionais da arquitectura para distinguir obras ou solucións destacadas en cubertas realizadas con tellas cerámicas Verea.

Continuar lendo →

O Informe de Avaliación de Edificios (IAE)

Posted by / 12 abril 2021 / Categories: Activa, Edificación, Formación, Noticias, Publicada en Portada / -

A entrada en vigor da Lei 1/2019 de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación urbana de Galicia estableceu un novo marco regulador para os Informes de Avaliación dos Edificios no ámbito da Comunidade Autónoma. Non obstante, remite a desenvolvemento regulamentario o contido detallado, a estrutura, o alcance e os efectos derivados dos informes de avaliación dos edificios.

Continuar lendo →

Guía de axudas para Rehabilitación Enerxética de edificios existentes

Posted by / 10 abril 2021 / Categories: Edificación, Publicada en Portada / -

Dispoñible esta guía con información sobre o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, para a anualidade 2021, con carácter plurianual. Continuar lendo →

Concello das Pontes de García Rodríguez | unha praza de arquitecto/a

Posted by / 9 abril 2021 / Categories: Activa, Emprego, Publicada en Portada / -

No BOP de A Coruña de 9 de abril publícase o Anuncio de convocatoria e bases de selección para a cobertura dunha praza de funcionario/a de carreira: arquitecto/a (OEP 020), do Concello de As Pontes de García Rodríguez. Continuar lendo →

Curso Básico Online de Interpretación do Patrimonio – 24º edición

Posted by / 9 abril 2021 / Categories: Formación, Publicada en Portada / -

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), acaba de abrir a inscrición para a súa 24ª edición deste Curso, dirixido a todas as persoas que desexen iniciarse nesta disciplina: xestores de uso público de espazos con interese patrimonial, persoas pertencentes ao ámbito do turismo, guías intérpretes, profesionais da educación ambiental, educadores e educadoras en xeral (formal e non formal), etc. Continuar lendo →

Nueva versión de la Herramienta Unificada para verificación del DB-HE 2019

Posted by / 7 abril 2021 / Categories: Normativa, Publicada en Portada / -

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha actualizado esta versión de la Herramienta Unificada LIDER/CALENER (HULC), que facilita la verificación del CTE DB-HE 2019 y emite un informe para la Certificación energética de edificios. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube