Publicacións e utilidades

No marco das axudas á rehabilitación, organismos públicos e privados están editando unha serie de publicacións técnicas, guías prácticas e documentos tipo enfocados a orientar a toma de decisións e facilitar a presentación das solicitudes por parte dos propietarios, aclarar aquelas cuestións que poden resultar máis complicadas polo seu elevado contido técnico e facilitar a elaboración da documentación técnica. O ser público obxetivo non son so os arquitectos, senon tamén os propietarios de inmobles que podan ser rehabilitados, así como as empresas que vaian a executar as obras.

Material divulgativo

REHABILITAR, PASO A PASO

Un tríptico resume os 10 pasos que hai que dar para rehabilitar un edificio con garantías e os beneficios para a saúde dos seus habitantes. El folleto sintetiza el contenido de la Guía vecinal de rehabilitación, impulsada por la Confederación Estatal de Asociaciones...

SAÚDE E ARQUITECTURA

O CSCAE e o COAG lanzan unha nova campaña, da que xa vos fomos mostrando algúns vídeos, para poñer en valor o traballo do arquitecto desde todos os puntos de vista.   Al igual que ocurre con La mejor versión, este material nace con la vocación de que los...

REHABILITA O TEU EDIFICIO, DALLE VIDA Ó TEU BARRIO

Os arquitectos lanzan unha nova campaña para informar á cidadanía sobre a rehabilitación integral de vivendas e as axudas dispoñibles, cun tríptico que poderán utilizar nos seus estudos e distribuilo libremente entre os seus clientes. Este folleto ven completar a...

A MELLOR VERSIÓN DO TEU EDIFICIO

Os arquitectos lanzan unha campaña para asesorar sobre a rehabilitación integral de vivendas e as axudas dispoñibles. O obxectivo do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE) é informar sobre as obras de rehabilitación como vía para mellorar as...

Guías prácticas

Guía veciñal de rehabilitación. CEAV. CSCAE

A Guía veciñal para a rehabilitación e o vídeo Rehabilitar, paso a paso, que son froito do traballo da Confederación Estatal de Asociacións Veciñais (CEAV) e o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE), pódense descargar desde aquí. El parque...

Guía cidadá de impulso á rehabilitación. CSCAE

Esta guía mostra ao cidadán os beneficios de rehabilitar a súa vivenda. Ademais, exponse a metodoloxía que hai que seguir unha vez tomada a decisión de levalo a cabo e orienta nos pasos requiridos para que o proceso de rehabilitación convértase nunha experiencia...

Guía de aplicación do DB-HE 2019. MITMA

Este documento ponse ao dispor dos diferentes axentes da edificación co obxectivo de facilitar o coñecemento e a aplicación do novo DB-HE recollido no Real Decreto 732/2019 do 20 de decembro. Esta guía ven completar o conxunto de documentos técnicos de axuda que...

Documentos tipo

Plantilla editable do Libro do Edificio Existente

Actualizada xuño 2023 | Está dispoñible para os colexiados/as esta plantilla do CSCAE para o Libro do Edificio Existente, LEE, que nos guiará na súa redacción pois inclúe observacións e advertencias útiles. Hai que ter en conta que o LEE é requisito indispensable para...

Contratos tipo Axudas á Rehabilitación

Desde a Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio de Arquitectos trasládansevos os contratos tipo para asinar coas comunidades de propietarios no marco dos programas de axuda á rehabilitación de edificios de vivendas dos Fondos Next Generation, cuxas convocatorias...

Modelos de Pregos de Contratación Pública

Desde a Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio de Arquitectos trasládansevos os pregos para licitacións, mediante concurso, que se convoquen no marco do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, PIREP, xunto cos seus correspondentes cadros de...

Aplicacións informáticas

Aplicación informática. Simulador de axudas IGVSNextCal. IGVS

O simulador de cálculo IGVSNextCal é unha aplicación informática que axudará a impulsar a rehabilitación enerxética e conseguir vivendas máis eficientes, máis confortables termicamente e máis respectuosas co medio ambiente. Como resultado proporciona unha estimación...

Contacto

Teléfono: 981 552 400

Correo electrónico: rehabilitacion@colexiodearquitectos.org