Publicaciones y Utilidades

En el marco de las ayudas a la rehabilitación, organismos públicos y privados están editando una serie de publicaciones técnicas, guías prácticas y documentos tipo enfocados a orientar la toma de decisiones y facilitar la presentación de las solicitudes por parte de los propietarios, aclarar aquellas cuestiones que pueden resultar más complicadas por su elevado contenido técnico y facilitar la elaboración de la documentación técnica. Su público objetivo no son solo los arquitectos, sino también los propietarios de inmuebles que puedan ser rehabilitados, así como las empresas que vayan a ejecutar las obras.

Guías prácticas

Guía cidadá de impulso á rehabilitación. CSCAE

Esta guía mostra ao cidadán os beneficios de rehabilitar a súa vivenda. Ademais, exponse a metodoloxía que hai que seguir unha vez tomada a decisión de levalo a cabo e orienta nos pasos requiridos para que o proceso de rehabilitación convértase nunha experiencia...

Guía de aplicación do DB-HE 2019. MITMA

Este documento ponse ao dispor dos diferentes axentes da edificación co obxectivo de facilitar o coñecemento e a aplicación do novo DB-HE recollido no Real Decreto 732/2019 do 20 de decembro. Esta guía ven completar o conxunto de documentos técnicos de axuda que...

Documentos tipo

Contratos tipo Axudas á Rehabilitación

Desde a Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio de Arquitectos trasládansevos os contratos tipo para asinar coas comunidades de propietarios no marco dos programas de axuda á rehabilitación de edificios de vivendas dos Fondos Next Generation, cuxas convocatorias...

Modelos de Pregos de Contratación Pública

Desde a Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio de Arquitectos trasládansevos os pregos para licitacións, mediante concurso, que se convoquen no marco do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, PIREP, xunto cos seus correspondentes cadros de...

Plantilla editable do Libro do Edificio Existente

Está dispoñible para os colexiados/as esta plantilla do CSCAE para o Libro do Edificio Existente, LEE, que nos guiará na súa redacción pois inclúe observacións e advertencias útiles. Hai que ter en conta que o LEE é requisito indispensable para a presentación das...

Contacto

Teléfono: 981 552 400

Correo electrónico: rehabilitacion@colexiodearquitectos.org