Guía para o deseño e desenvolvemento de actuacións acordes co principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente. MITMA

9 maio 2022

Todas as actuacións que se executen dentro do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) deben cumprir o principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente. De aí a importancia desta guía que edita o Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana.

O principio de non causar un prexuízo significativo refírese exactamente aos seguintes obxectivos ambientais recollidos no artigo 17 do Regulamento 2020/852 (principio DNSH):

a. A mitigación do cambio climático.
b. A adaptación ó cambio climático.
c. O uso sostible e a protección dos recursos hídricos y mariños.
d. A economía circular.
e. A prevención e control da contaminación.
f. A protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas.

A importancia deste requisito é crucial xa que o seu incumprimento podería conducir a que algunhas actuacións declárense non financiables.

Por este motivo, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico presenta esta Guía con recomendacións para adecuar tanto o deseño, como o desenvolvemento das actuacións do PRTR, ao principio DNSH.

Dado que o organismo competente para mostrar a súa conformidade final coas actuacións é a Comisión Europea, o contido da Guía é orientador e non vinculante.

Para descargala pique aquí.

Compartir