Guías técnicas de aforro e eficiencia enerxética en climatización. IDAE

2 Dec 2022

O IDAE, co fin de incrementar a eficiencia enerxética das instalacións térmicas dos edificios, promoveu a redacción dunha serie de Guías Técnicas dirixidas a proyectistas, instaladores, mantedores, inspectores e usuarios das mesmas.

Pica aquí

Compartir