Guía para a elaboración do Libro do Edificio Existente. IETcc – CSIC. CSCAE. CGATE

19 Xan 2022

Instrucións, recomendacións, consellos e exemplos para a xustificación do anexo do RD 853/2021, do 5 de outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivenda social do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O documento foi elaborado polo Instituto de Ciencias da Construción Eduardo Torroja – CSIC, o Consello Xeral da Arquitectura Técnica de España e o Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España.

O Libro do Edificio Existente é un instrumento para promover actuacións de rehabilitación integral dos edificios, a partir dun diagnóstico preciso sobre a súa situación e do seu potencial de mellora, que reúne as recomendacións da directiva europea no pasaporte do edificio.

Ligazón á guía: Guia_LEE_00

Compartir