Categoría

O Concello de Ames incorpórase á interoperabilidade co COAG

O Concello de Ames incorpórase á interoperabilidade co COAG

A partires do día 1 de xuño o Concello de Ames incorporarase á interoperabilidade co COAG a través da plataforma “pasaxe”. Este servizo é froito do convenio asinado entre o COAG e a Xunta de Galicia. Así, a partires do día 1 de xuño, consignando o código de expediente/traballo(s) do COAG na tramitación da licencia ou de outras autorizacións administrativas, e sempre e cando os técnicos redactores o teñan autorizado previamente, o Concello accederá á documentación técnica correspondente para incorporala á tramitación municipal.

read more…

Jornadas técnicas de Onduline y tejas Verea – ANULADO

Jornadas técnicas de Onduline y tejas Verea – ANULADO

JORNADA – ANULADA

 COAG _ A CORUÑA – Jueves 09 de Junio

Onduline y tejas Verea, impartirá varias jornadas técnicas presenciales, de una hora de duración, en las cuales realizará una primera revisión a la normativa y a las patologías habituales de cubierta, que derivará en la posterior explicación técnica de los dos principales sistemas que en Onduline le ofrecemos para facilitar el cumplimiento del CTE. Además, se realizará una presentación de los nuevo sistemas integrales para la impermeabilización de cubiertas planas alwitra®.

read more…

Melloras nos servizos vinculados ás contas @coag.es

Melloras nos servizos vinculados ás contas @coag.es

Véñense de introducir unha serie de melloras nos servizos vinculados ás contas @coag.es. Entre elas, destácase o aumento do espazo dispoñible, as funcións adicionais para realizar e gravar videoconferencias, ou a posibilidade de xerar unidades compartidas “na nube”. read more…

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Estudo de arquitectura con sede en Vigo, seleccióna arquitecto/a para formación por beca. Funcións: Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de execución de arquitectura. Coñecementos: Autocad. Valorase Revit. Interesados: rrhh@knfgroups.com ...

Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudo de arquitectura en A CORUÑA selecciona arquitecto/a para colaborar nos traballos do estudo con beca FUAC Funcions: Colaborar na redacción de proxectos e concursos. Coñecementos: Manexo de sketchup e photoshop. Posibilidade de incorporación a empresa unha ver...

Seminario formativo Arquitecturas e Prescritores de Biomasa

Seminario formativo Arquitecturas e Prescritores de Biomasa

O vindeiro 8 de xuño de 2022, o Clúster da Biomasa de Galicia, en colaboración co COAG, organiza unha xornada formativa para arquitecturas e prescritores de biomasa que inclúe relatorios de diferentes expertos e talleres prácticos en instalacións do sector. La jornada...

Criterio interpretativo da Dirección Xeral de Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia sobre o artigo 42 do Plan Básico Autonómico relativo á altura da edificación

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación coa en relación á interpretación do artigo 42 do Plan Básico Autonómico xa que se está a interpretar de forma distinta...

Gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda ás actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

Gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda ás actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

Está dispoñible na Canle COAG a gravación da xornada de asesoramento sobre o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio, que, dentro do ciclo de axudas á rehabilitación, tivo lugar o pasado luns 23 de maio. Pode accederse a través da...