Emprego

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Quesos del Principado de Asturias S.L. selecciona arquitecto/a asalariado/a con sede en Oviedo. Funcións: Diseño de interiores para locais comerciais. Requisitos: Residencia en Asturias, posto da vacante. Contrato: Asalariado - indefinido. (24.000 - 30.000€ bruto/ano)...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Prosegur S.L. selecciona 3 postos para arquitecto/a asalariado/a con sede en A Coruña. Funcións: Modelador BIM Coñecementos: Programas Autocad, Revit, Presto, Office. Valorase coñecementos de Alemán ou Francés. Contrato: Asalariado - duración 6 + 6 + I Interesado/a :...

read more
Praza de arquitecto/a no Concello de Guntín

Praza de arquitecto/a no Concello de Guntín

Publicada no BOP-Lugo de 1 de febreiro a "Aprobación da Oferta de Emprego Público 2023 do Concello de Guntín" na que figura unha praza de arquitecto/a. GUNTÍN APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2023. BOP LU 01/02/2023

read more
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudio de arquitectura en Ferrol selecciona arquitecto/a  para formación por beca. Funcions: Colaborar nos traballos realizados polo estudio baixo a supervisión de arquitecto. Tipo de Beca: FUAC - 6 meses prorrogables. Coñecementos / requisitos: Manexo básico de...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a asalariado. Funcións: Redacción de proxectos e xestión de obra. Requisitos: Experiencia en elaboración de proxectos de execución de edificación Coñecementos: Programas CAD (Autocad, Revit, Sketchup,...

read more
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Estudio de arquitectura en Vilagarcía de Arousa selecciona arquitecto/a  para formación por beca. Funcions: Colaborar nos traballos realizados polo estudio baixo a supervisión de arquitecto. Tipo de Beca: FEUGA/FEUGA - 6 meses - 1000€. Requisitos: Dispoñibilidade...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura FREIRE Y VÁZQUEZ ARQUITECTOS SLP, con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a asalariado. Funcións: Redacción de proxectos de edificación e traballos de urbanismo. Condicions e perfil de contratación conforme o "Programa Investigo"  -...

read more
Oferta de emprego

Oferta de formación por beca FUAC

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a recién titulado/a para completar a súa formación. Funcións: Deseño, análise de solucións arquitectónicas, construtivas, sobre solares. Todo baixo a supervisión de Arquitecto. Contrato: Beca FUAC, 6...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a asalariado. Experiencia: Minima de 2 anos de experiencia en estudio. Funcións: Proxectos de edificación. Contrato: Asalariado, 1 ano de duración. Interesados: C.V. a...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Santiago de Compostela selecciona arquitecto/a Coñecementos: Autocad, Sketchup (ou programas de diseño 3D) e Microsoft Office para o derenrolo de proxectos de edificación e urbanismo. Valorarase experiencia profesional e coñecemento...

read more