Emprego

Concello de Maside – Unha praza de arquitecto/a

Concello de Maside – Unha praza de arquitecto/a

No BOE de 11 de setembro publícase a Resolución de 31 de agosto de 2023 do Concello de Maside (Ourense) referente á convocatoria para proveer varias prazas, entre as que figura unha praza de arquitecto/a. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días...

read more
Oferta de formación por Beca FEUGA

Oferta de formación por Beca FEUGA

Estudo de arquitectura con sede en A Coruña selecciona arquitecto/a para formación por beca FEUGA Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Coñecementos: Valorase coñecementes de 3D (Sketchup) e en programas de renderizado (Artlantis, V-ray...)...

read more
Oferta de formación por Beca FEUGA

Oferta de emprego

UVE VALORACIONES S.A.  selecciona varios postos de arquitecto/a autónomo como  tasador externo para a zona de A Coruña e Santiago de Compostela. Requisitos: Un ano de experiencia en sociedades de tasación. Tipo de contrato: Autónomo. Ubicación dos postos de traballo:...

read more
Concello de Maside – Unha praza de arquitecto/a

Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

No BOE de 21 de agosto, publícase a Resolución de 10 de agosto de 2023, do concello de A Lama (Pontevedra), referente á convocatoria para proveer unha praza de arquitecto/a. Esta publicación inicia o cómputo do prazo de presentación de solicitudes, que será de vinte...

read more
Oferta de formación por Beca FEUGA

Oferta de formación por Beca FEUGA

Estudo de arquitectura con sede en Ourense selecciona arquitecto/a para formación por beca FEUGA Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Requisitos: Dispoñibilidade para traballar a xornada partida. Contrato: Beca FEUGA, 4 meses. (inicialmente)...

read more
Concello de Maside – Unha praza de arquitecto/a

Concello de Ponte Caldelas – Unha praza de arquitecto/a

No BOP Pontevedra de 16 de agosto publícase a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de funcionario/a de carreira, arquitecto/a, en execución da Oferta de Emprego Público de 2023, do concello de Ponte Caldelas. O prazo de presentación de...

read more
Concello de Maside – Unha praza de arquitecto/a

Concello de A Lama – Unha praza de arquitecto/a

No BOP-Pontevedra de 10 de agosto, publícase a Resolución de Alcaldía núm. 2023-0512 do Concello de A Lama de data 02/08/2023, pola que se aproban as bases e a convocatoria para cubrir a praza de arquitecto/a deste Concello, mediante sistema de concurso-oposición. O...

read more
Concello de Maside – Unha praza de arquitecto/a

Concello de Betanzos – Unha praza de Arquitecto/a

No BOP de A Coruña de 9 de agosto, aparece a Convocatoria e bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal funcionario, para acceso á praza vacante de arquitecto/a do ARI, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Betanzos...

read more
Concello de Maside – Unha praza de arquitecto/a

Concello de Arteixo – Unha praza de arquitecto/a

No BOE de 8 de agosto publícase a Resolución do 1 de agosto de 2023, do Concello de Arteixo (A Coruña) referente á convocatoria para poveer unha praza de Arquitecto/a. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da...

read more