Novas de Emprego

Convocatoria de proceso selectivo de formación dunha lista de emprego para posibles nomeamentos interinos de posto de arquitecto/a no Concello de Cospeito (Lugo)

Posted by / 21 octubre 2020 / Categories: Activa, Emprego, Publicada en Portada / -

O obxecto destas bases é regular o procedemento de selección para a creación dunha lista ou bolsa de emprego para realizar nomeamentos interinos para cobertura do posto de Arquitecto/a no Concello de Cospeito (Lugo). Continuar lendo →

Oferta de emprego

Posted by / 19 octubre 2020 / Categories: Activa, coag, Emprego / Tags: , / -

Estudio de arquitectura con sede en Vigo selecciona arquitecto/a para desenvolvemento de proxecto. Continuar lendo →

Oferta de Emprego

Posted by / 19 octubre 2020 / Categories: Activa, coag, Emprego / Tags: / -

EUROVALORACIONES S.A. selecciona arquitecto/a para realizar informes de tasaciones para la provincia de A Coruña que cubra el norte de la provincia y norte de Lugo. Continuar lendo →

Resultado do proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción dun informe técnico de valoración de 3 parcelas en solo urbano para tramitación de expedientes ante o Xurado de Expropiación de Galicia

Posted by / 16 octubre 2020 / Categories: Activa, Emprego, Publicada en Portada / -

En relación coa convocatoria realizada na Circular 24 2020, dun proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción de un informe técnico de valoración de tres parcelas, indícase que se pode consultar o resultado final a continuación: Continuar lendo →

Proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción dun informe técnico de valoración de 3 parcelas en solo urbano para tramitación de expedientes ante o Xurado de Expropiación de Galicia.

Posted by / 13 octubre 2020 / Categories: coag, Emprego / -

Tal e como se anuncia na Circular 24 2020, convócase un proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción de un informe técnico de valoración de tres parcelas en solo urbano para tramitación de expedientes ante o Xurado de Expropiación de Galicia. Continuar lendo →

Contratación da elaboración dun inventario actualizado das existencias de LibrosCOAG almacenadas na Delegación de Lugo

Posted by / 7 octubre 2020 / Categories: coag, Cultura, Emprego, Libros / -

Tal e como se indica na Circular 23 2020, convócase un proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun/dunha arquitecto/a para realizar traballos de actualización do inventario de libros vinculados a Libros COAG obrantes na Delegación de Lugo. Continuar lendo →

Concello de Monforte de Lemos – Unha praza de arquitecto/a

Posted by / 1 octubre 2020 / Categories: Activa, Emprego, Publicada en Portada / -

No BOP-Lugo de 30 de setembro, anúnciase a aprobación das bases e a convocatoria do proceso selectivo para a selección dunha praza de arquitecto/a do Concello de Monforte de Lemos.  Continuar lendo →

Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

Posted by / 29 septiembre 2020 / Categories: Activa, coag, Emprego / Tags: , / -

Estudo de arquitectura con sede en VIGO selecciona arquitecto/a para colaborar na redacción de todo tipo de proxectos. Continuar lendo →

Oferta de formación por BECA

Posted by / 28 septiembre 2020 / Categories: Activa, coag, Emprego / Tags: , , / -

Estudo de arquitectura en Vilagarcia de Arousa selecciona arquitecto/a para formación por beca. Continuar lendo →

Oferta de Emprego

Posted by / 25 septiembre 2020 / Categories: Activa, coag, Emprego / Tags: , / -

UVE VALORACIÓNES, S.A., sociedade de tasación homologada polo Banco de España, necesita incorporar á súa rede de colaboradores dous tasadores Arquitectos/as  en Santiago de Compostela. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube