COAG
Delegación A Coruña Delegación Lugo Delegación Ourense Delegación Pontevedra Delegación Vigo Delegación Ferrol Delegación Santiago
Proxectos Urbanismo Deseño Cultura Axenda Cursos Emprego

Inauguración da exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996” en Ribeira

/ 17 agosto 2018 / 0

Infórmase de que entre os días 20 de agosto e 1 setembro poderá visitarse na Alameda de Santiago a exposición itinerante Alejandro de la Sota 1913-1996 deseñada polo COAG con motivo do “ano Sota” da Real Academia Galega de Belas Artes. A inauguración da exposición terá lugar o luns 20 de agosto, ás 11:45 horas, na Praza da Porta do Sol de Ribeira.

Continuar →

Oferta de emprego

/ 14 agosto 2018 / 0

Estudo de arquitectura en OURENSE selecciona ARQUITECTO sen experiencia ou menor de 30 anos

Continuar →

O Consello da Xunta de data 26 de xullo realizou a aprobación definitiva do Plan Básico Autonómico

/ 3 agosto 2018 / 0

Aínda no está publicado no DOG, o cal determinará a súa entrada en vigor, que debería facerse antes do 26/08 – un mes desde o acordo do Consello-. Continuar →

Convocatoria dun proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun arquitecto/a para realizar traballos vinculados á xeración dun novo informe estatístico colexial: resultados da valoración de méritos.

/ 13 agosto 2018 / 0

Realizada a valoración de méritos dos 23 colexiados/as presentados/as na convocatoria dun proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun arquitecto/a para realizar traballos vinculados á xeración dun novo informe estatístico colexial, xúntanse o resultado da valoración e relación de colexiados/as seleccionados/as para a seguinte fase do proceso.

4ª Edición Curso en línea ‘Hábitat a escala humana’ de Arquitectura Sen Fronteiras

/ 2 agosto 2018 / 0

Entre os meses de setembro e novembro, terá lugar a cuarta edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana: O dereito ao hábitat dende un enfoque de xénero e desenvolvemento sostible. Continuar →

Inauguración da exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996” en Santiago

/ 1 agosto 2018 / 0

Infórmase de que entre os días 6 e 19 de agosto poderá visitarse na Alameda de Santiago a exposición itinerante Alejandro de la Sota 1913-1996 deseñada polo COAG con motivo do “ano Sota” da Real Academia Galega de Belas Artes. Continuar →

Planeamento urbanístico – xullo 2018

/ 31 julio 2018 / 0

Planeamento urbanístico publicado no mes de xullo de 2018 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Continuar →

Concello de A Coruña | 2 prazas de arquitecto/a

/ 31 julio 2018 / 0

No BOP de A Coruña de 31 de xullo, aparecen as bases de convocatoria, por concurso-oposición, de 2 prazas de arquitecto/a, CE 1/17, funcionarios/as de carreira. Continuar →

CTE: Actualización DBs comentados e DA DB-SUA/2

A web do CTE vén de actualizar os comentarios para diversos DBs (SI, SUA, HE e HS) así como o Documento de Apoio DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva das condicións de accesibilidade en edificios existentes.

Continuar →

Recordatorio do peche de delegacións colexias do 6 ao 19 de agosto.

/ 26 julio 2018 / 0

Lémbrase que, conforme ao comunicado na circular 5/2018, a Xunta de Goberno colexial na súa sesión 3/2018, celebrada o pasado 1 de marzo, adoptou o acordo de aprobar o peche das delegación colexiais do 6 ao 19 de agosto (ambos inclusive), establecendo que nese período só permanecerá aberta a Sede Colexial en Santiago de Compostela.

Continuar →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de xullo de 2018

/ 31 julio 2018 / 0

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de xullo de 2018. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Continuar →

Convocatoria dun proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun arquitecto/a para realizar traballos vinculados á xeración dun novo informe estatístico colexial

/ 23 julio 2018 / 0

Infórmase de que a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2018 de 5 de xullo, adoptou o acordo de convocar un proceso de selección para a contratación, mediante un contrato de arrendamento de servizos, da realización de traballos vinculados á xeración dun novo informe estatístico colexial. Para mais información, circular 16/2018

Oferta de emprego: arquitecto como colaborador externo para realizar tasaciones en la provincia de A Coruña (zona de Boiro)

/ 23 julio 2018 / 0

(Publicación 23/07/2018)

ALIA TASACIONES, S.A selecciona arquitecto como colaborador externo para realizar tasaciones en la provincia de A Coruña (zona de Boiro).

Continuar →

Boletín 1º trimestre 2018 del Observatorio de Vivienda y Suelo

/ 23 julio 2018 / 0

Desde la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento nos comunican que ya está disponible en el portal web del Ministerio de Fomento la publicación Boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo del primer trimestre de 2018 .

Continuar →

Inauguración da exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996” en A Coruña

/ 23 julio 2018 / 0

O luns día 23 de xullo ás 13:30, tivo lugar a inauguración no Cantón Grande da cidade de A Coruña, da exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996” que promove o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Continuar →

Oferta de emprego: estudio de arquitectura en Culleredo

/ 20 julio 2018 / 0

Estudo de arquitectura de Culleredo seleccionado arquitecto con coñecementos de Archicad para o desenvolvemento de proxecto básico e de execución de edificación. Continuar →

Actualización dos modelos de utilidades na web

/ 27 junio 2018 / 0

Aqueles colexiados con alta no servizo de utilidades técnicas (S3), teñen acceso desde onte no apartado de “modelos” da área técnica da web colexial, a trinta fichas actualizadas identificadas coa extensión _rev01, Entre elas ademais da listaxe de Normativa de obrigado cumprimento actualizado, e a ficha relativa a “pasos para levar a bo termo un proxecto”, actualizáronse outros modelos para facilitar a xustificación de normas técnicas ou sectoriais a achegar en proxecto Continuar →

Curso | Novo procedemento administrativo e contratación pública no ámbito do urbanismo

/ 18 julio 2018 / 0

O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación á normativa que regula os procedementos e a contratación nas Administracións Públicas. Continuar →

Curso | Renovación urbana e rexeneración urbanística

/ 18 julio 2018 / 0

Este curso ten como obxectivo que os alumnos adquiran unha nova visión do xeito en que xestionamos o territorio, completando as ferramentas tradicionais de planificación urbanística con novos procesos que garantan a participación do cidadán na diagnose e transformación do ecosistema urbano.

Abordarase a renovación urbana na escala das cidades e vilas galegas, tratando de articular unha reflexión urbanística que, máis aló da realidade estritamente construída nestes núcleos urbanos, priorice a perspectiva socio-ecosistémica na estratexia de lectura e xestión da paisaxe urbana na que desenvolven a súa vida cotiá os cidadáns. Continuar →

Procedemento a aplicar pola Secretaría colexial cando se teña coñecemento da existencia de sociedades profesionais de arquitectura sen inscribir no Rexistro de Sociedades Profesionais do COAG.

/ 17 julio 2018 / 0

Infórmase de que a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2018 de 5 de xullo, adoptou o acordo de aprobar o procedemento interno proposto pola Secretaría colexial, a aplicar cando se teña coñecemento da existencia de sociedades profesionais que teñan como obxecto social, ou entre os seus obxectos sociais, o exercicio da profesión de arquitectura, que non figuren inscritas no Rexistro de Sociedades Profesionais do COAG. Para mais información, circular 15/2018 

Novidades no tratamento dos Libros de ordes e asistencias e dos Libros de incidencias nos trámites de rexistro das documentacións de seguimento de obra

/ 6 julio 2018 / 0

O COAG está a poñer en marcha a expedición de copias auténticas electrónicas consonte a Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común. A implantación deste servizo implica a entrada en vigor da Guía de tramitación de traballos profesionais no que respecta ó rexistro dos libros de ordes e asistencias e mailos libros de incidencias como documentacións do seguimento das obras e que se recolle no seu apartado Tramitacións especiais.

Continuar →

Certificación enerxética. Novas aplicacións recoñecidas.

/ 11 julio 2018 / -

Xullo 2018: xa están dispoñibles na web do Ministerio as novas aplicacións recoñecidas para certificación enerxética. Dúas son xerais, equivalestes á HULC, e outra é un complemento do CE3X para certos edificios novos. O cadro de aplicacións dispoñibles queda como segue:

Continuar →

Oferta de emprego

/ 11 julio 2018 / 0

Estudo de arquitectura en A Coruña, selecciona arquitecto recentemente licenciado ou estudante de último curso ou PFC para traballar como arquitecto en formación.  Continuar →

Oferta de emprego

/ 11 julio 2018 / 0
Estudo de arquitectura en Pontevedra selecciona arquitecto sen experiencia

Continuar →

Oferta de emprego

/ 11 julio 2018 / 0

Entidade Nacional de Acreditación – ENAC – selecciona técnico experto en control urbanístico de actividades. Accesibilidad. Como colaborador externo.  Continuar →

Sinatura dun convenio para a prevención do acoso sexual nos lugares de traballo

/ 9 julio 2018 / 0

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral de Igualdade), en colaboración coa Union Profesional de Galicia (da que forma parte o COAG) e Agaxen (Asociación Galega de Profesionais da Auditoría Sociolaboral de xénero e da prevención do acoso e da violencia de xénero nas organizacións) asinou un convenio de colaboración asinado para a prevención do acoso sexual no entorno laboral.

Continuar →

Inauguración da exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996” en Ferrol

/ 5 julio 2018 / 0

O luns día 9 de xullo ás 12:00, tivo lugar a inauguración na Praza de Amboaxe da cidade de Ferrol, da exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996” que promove o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Continuar →

Máster universitario en edificación sostenible de la Universidad de A Coruña

/ 27 junio 2018 / 0

Segunda edición de este Máster Universitario en Edificación Sostenible (MUES) que es un ciclo oficial de estudios de un año de duración cuyo fin es formar a profesionales en los ámbitos de la sostenibilidad. Continuar →

Oferta de empleo

/ 26 junio 2018 / 0

(publicada el 26/06/2018)

Empresa de servicios de Arquitectura, ingeniería y Consultoría, selecciona arquitecto/a para beca FUAC, FEUGA o similar. Continuar →

Oferta de emprego

/ 25 junio 2018 / 0

(publicada 25/06/2018)

Consultora de arquitectura e urbanismo de Lugo, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para bolsa de traballo FUAC o FEUGA. Continuar →

Convocatoria dos Premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2018

/ 22 junio 2018 / 0

Tal e como se anuncia na Circular 14 2018, as directivas das Delegacións de Ourense, Pontevedra e Vigo proceden á convocatoria dos Premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2018.

 

Inauguración da exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996” en Lugo

/ 22 junio 2018 / 0

O luns dia 25 ás 12:00, inaugurouse na rúa San Marcos da cidade de Lugo a exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996” que promove o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Continuar →

Oferta de emprego

/ 22 junio 2018 / 0

(publicada o 22/06/2018)

Estudio de arquitectura de A Coruña, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para beca FUAC o FEUGA. Continuar →

Oferta colectiva: Adeslas, Condiciones Especiales COAG

/ 24 mayo 2018 / 0

OFERTA COLECTIVA/PUBLICIDAD

Adeslas, la primera compañía de Seguros de Salud en España, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

Continuar →

Contía e procedemento de aboamento das probas periciais a cargo da Administración de Xustiza en Galicia

/ 21 junio 2018 / 0

No DOG de 21 de xuño, aparece publicada a Orde do 11 de xuño de 2018, pola que se determinan a contía e o procedemento de aboamento das probas periciais a cargo da Administración de Xustiza en Galicia. Continuar →

Asesoramento aos colexiados para a adecuación ao novo Regulamento de Protección de Datos

/ 20 junio 2018 / 0

Desde o pasado 25 de maio é plenamente aplicable o novo “Reglamento europeo de protección de datos (UE 2016/679)” (RGPD) que unifica e actualiza a normativa europea sobre protección de datos, reforzando os dereitos dos cidadáns sobre os seus datos persoais.

Na medida na que no exercicio da nosa actividade profesional como arquitectos tratamos con datos persoais, de clientes propios ou alleos, este novo regulamento resúltanos de aplicación.

Co obxecto de facilitar aos colexiados información e referencias que lles permitan valorar que supón a aplicación do RGPD no seu estudio, así como para resolver as dúbidas que poidan xurdir neste eido, vense de habilitar un novo apartado específico na web colexial, desde o que todos os colexiados poden acceder de xeito gratuíto a…

Continuar →

Publicadas as propostas do COAG aos Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2018

/ 19 junio 2018 / 0

Están dispoñibles as candidaturas presentadas aos Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2018. Continuar →

Oferta de empleo

/ 19 junio 2018 / 0

(publicada 19/06/2018)

Valora Consultores selecciona Consultor Medioambiental freelance para Ourense y Pontevedra. Continuar →

Oferta de empleo

/ 19 junio 2018 / 0

(publicada 19/06/2018)
Empresa del sector de estaciones de servicio solicita un ARQUITECTO para departamento de licencias y obras en Galicia. Continuar →

Oferta de emprego

/ 18 junio 2018 / 0

(Publicada 18/6/2018)

Estudio de arquitectura de A Coruña, solicita Arquitecto recién licenciado o estudiante PFC para trabajar como arquitecto en formación, mediante Beca FEUGA o similar.

Continuar →

GEASIG. Curso online de SketchUp 3D

/ 18 junio 2018 / -

Del 26 de junio al 19 de agosto

¿Quieres aprender a manejar el programa de modelado 3D con la curva de aprendizaje más rápida de todos los programas que existen en la actualidad?

Continuar →

Oferta de software PREOC 2018 + PREMETI 2018

/ 17 abril 2018 / 0

La empresa ATAYO S.A. ofrece a los colegiados, con un 60% de descuento, la base de precios de construcción PREOC 2018 y el programa de mediciones y presupuestos PREMETI 2018 a un precio de 126 euros más IVA. Continuar →

Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica por la UDC

/ 14 junio 2018 / 0

El día 24 de junio se inicia el primer período de preinscripción para el Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica de la Universidade de A Coruña. Continuar →

IX Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

/ 13 junio 2018 / 0

Los próximos días 17, 18 y 19 de octubre de 2018, tendrá lugar en Cantabria este congreso organizado por Fundicot (Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio) Continuar →

Programa de recoñecementos médicos específicos para traballadores /as autónomos /as

/ 12 junio 2018 / 0

O ISSGA ofrécelles aos/ás traballadores/as autónomos/as en xeral e socios/as cooperativistas que teñan a condición de traballador/a autónomo/a, que coticen no RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos), incluídos os/as do Sistema Especial de Traballadores Agrarios, a posibilidade de realizar un recoñecemento médico dirixido a favorecer a detección de enfermidades profesionais ou patoloxías laborais propias da súa actividade laboral. Continuar →

Imasgal. Curso online de REVIT MEP: Modelado de instalaciones

/ 11 junio 2018 / 0

El curso de REVIT MEP: Modelado de instalaciones permite al alumno, desde un enfoque eminentemente práctico, adentrarse en la metodología de trabajo y en el uso de las principales herramientas de este software para el modelado y cálculo de instalaciones

Del 12 de julio al 7 de agosto

Continuar →

Concurso de proyectos para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai

/ 6 junio 2018 / 0

El Ayuntamiento de Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha lanzado el concurso de proyectos con intervención de Jurado para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai. Continuar →

Acordos adoptados na Xunta Xeral ordinaria do 31 de maio

/ 6 junio 2018 / 0

Tal e como se anuncia na Circular 13/2018, están dispoñibles os acordos adoptados nesta Xunta, así como a gravación da mesma. Continuar →

La Fundación Venancio Salcines selecciona arquitecto/a para beca en estudio de arquitectura de A Coruña

/ 5 junio 2018 / 0

La beca ofertada se encuadra en las denominadas Becas Salcines-Talento dirigidas a titulados universitarios. Continuar →

Video “Qué es la arquitectura para Alejandro de la Sota”

/ 1 junio 2018 / 0

Está disponible en el CanalCOAG un nuevo vídeo con una serie de entrevistas realizadas a Alejandro de la Sota en las que describe qué es para él la arquitectura.

Puede accederse a él en la web a través de Cultura/CanalCOAG/Alejandro de la Sota

Código Estrutural. Audiencia e información pública

O Ministerio de Fomento iniciou o trámite de audiencia e información pública sobre o proxecto de Real Decreto polo que se aproba o Código Estrutural, que será de aplicación ás estruturas de formigón, aceiro e mixtas, substituíndo a EHE/2008 e maila EAE/2011, e que ten prevista a súa entrada en vigor para o 01.07.2019.

Continuar →

Oferta de emprego

/ 1 junio 2018 / 0

(publicada 1/6/2018)

GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN, homologada por el Banco de España, con Delegación en Vigo, selecciona Arquitecto tasador externo para provincia de A Coruña zona SANTIAGO DE COMPOSTELA. Continuar →

Oferta de emprego

/ 22 mayo 2018 / 0

(publicación 22/5/2018)

Guardian Industries Navarra selecciona un/una “Technical Advisor”, con inglés y portugués para Tudela (Navarra). Continuar →

Oferta de emprego

/ 15 mayo 2018 / 0

(Publicación 15/05/2018)

ALIA TASACIONES, S.A selecciona arquitecto como colaborador externo para el área de Santiago de Compostela, la zona de Arteixo – A Coruña y la zona de Ferrol. Continuar →

Oferta de emprego

/ 14 mayo 2018 / 0

(Publicada 14/05/2018)

Empresa promotora de A Coruña selecciona un arquitecto/a colaborador externo y un Analista de 1ª (Arquitecto/a) Continuar →

CSCAE: Normativa interna básica

/ 30 abril 2018 / 0

Está disponible el documento que contiene la Normativa interna básica del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Continuar →

Nomeamento do Delegado de Protección de Datos do COAG e establecemento do servizo gratuíto de consultas para os colexiados

/ 24 abril 2018 / 2

Tal e como se anunciou na Circular 9 2018, a Xunta de Goberno acordou designar a un avogado como Delegado de Protección de Datos do COAG, establecendo un servizo gratuíto de consultas para os colexiados nesta materia ata o 31 de decembro de 2018. Continuar →

Ponencia de José Fariña Tojo. Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018

/ 20 abril 2018 / 0

Ponencia de José Fariña Tojo “Os asentamientos rurais. Como afrontar o cambio climático dende a planificación urbanística”, no marco do Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018. A ponencia tivo lugar o xoves 15 de marzo de 2018 nas dependencias da EGAP. Incorpórase este vídeo ao canal do COAG, na sección de urbanismo.

Acceder á ponencia

Oferta de emprego

/ 17 abril 2018 / 1
(Publicación 17/04/2018)
AESVAL LOGICA DE VALORACIONES, S.A, sociedad de tasación dedicada principalmente a las tasaciones y valoraciones inmobiliarias, selecciona TASADOR/A DE FINCAS URBANAS como colaborador/a externo/a.

Continuar →

Oferta de emprego

/ 17 abril 2018 / 1

(publicación 17/04/2018)

SERTECOSTA, empresa que cuenta con un gabinete de pericial con presencia en toda la Comunidad Autónoma de Galicia, busca Arquitecto para colaboraciones externas en la provincia de Ourense, como perito de riesgos diversos. Continuar →

Presentación da revista OBRADOIRO DIXITAL

/ 16 abril 2018 / 0

O día 19, ás 19:19 horas, tivo lugar na Delegación do Colexio en A Coruña o acto de presentación de OBRADOIRO DIXITAL. Continuar →

Vídeo da terceira ​xornada de Mesturas III. Vigo.

/ 1 abril 2018 / 0

Está dispoñible en vídeo a ​xornada III de Mesturas III, encontros internacionais de arquitectura Galicia-Portugal, celebrada o pasado 23 de novembro de 2017 en Vigo. Interveñen Nuno Valentim_Porto | José Mateus_Lisboa.

Este é o segundo vídeo da lista de reproducción “Mesturas” dispoñible no Canal COAG. Proximamente incorporaranse máis vídeos destas xornadas organizadas polas Delegacións de Vigo, Pontevedra e Ourense, xunto coa Ordem dos Arquitectos de Portugal.

EDITECA. Curso online de REVIT estructuras avanzado

/ 24 abril 2018 / 0

En este Curso online de REVIT Estructuras (II) Avanzado aprenderemos todos los conocimientos para poder modelar cualquier estructura compleja en REVIT

Continuar →

EDITECA. Curso online de REVIT estructuras básico

/ 24 abril 2018 / 0

En el curso online de REVIT Estructuras (I) aprenderemos modelar todo tipo de estructuras: Hormigón, Madera y Acero. Empezaremos explicando cómo se utiliza la disciplina de Estructuras y vincularemos un archivo de REVIT Arquitectura. Haremos ejercicios y prácticas utilizando vigas, pilares, zapatas, cerchas y demás elementos arquitectónicos

Continuar →

Acceso como colexiado do COAG á ferramenta indexARQ do CSCAE

/ 9 abril 2018 / 1

Os colexiados do COAG poden acceder directamente á ferramenta indexARQ do CSCAE (Asistente para a xeneración do índice de contido do proxecto arquitectónico) utilizando o usuario e contrasinal da web do COAG, a través deste enlace. Con isto, evítase a necesidade de realizar altas ou configuracións adicionais para o uso desta ferramenta.

Vídeo da segunda ​xornada de Mesturas III. Ourense.

/ 6 abril 2018 / 0

Está dispoñible en vídeo a ​xornada II de Mesturas III, encontros internacionais de arquitectura Galicia-Portugal, celebrada o pasado 16 de novembro de 2017 en Ourense. Interveñen Cerejeira Fontes_ Braga | Correia Ragazzi_Porto.

Este é o segundo vídeo da lista de reproducción “Mesturas” dispoñible no Canal COAG. Proximamente incorporaranse máis vídeos destas xornadas organizadas polas Delegacións de Vigo, Pontevedra e Ourense, xunto coa Ordem dos Arquitectos de Portugal.

Oferta de emprego

/ 4 abril 2018 / 0

(publicación 4/4/2018)

Empresa de Seguridad y Salud selecciona arquitecto, a jornada parcial, con experiencia en Coordinación de Seguridad y Salud en Obra Continuar →

Oferta de emprego

/ 4 abril 2018 / 1

(publicación 4/4/2018)

Estudio de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a. Continuar →

EDITECA. Curso online de REVIT interiorismo

/ 26 marzo 2018 / -

En el curso online de REVIT Interiorismo aprenderás cómo modelar en REVIT proyectos de arquitectura de interior. Optimizarás el programa para representar un modelo gráficamente atractivo y personalizar el diseño de mobiliario, diseño de interiores, así como iluminación, pinturas, estampados y familias de REVIT. Para realizar este curso online de REVIT diseño de interiores se recomienda tener cursados los correspondientes a Revit Arquitectura.

Continuar →

Vídeo da primeira ​xornada de Mesturas III. Pontevedra.

/ 23 marzo 2018 / 0

Está dispoñible en vídeo a ​xornada I de Mesturas III, encontros internacionais de arquitectura Galicia-Portugal, celebrada o pasado 9 de novembro de 2017 en Pontevedra. Interveñen Spaceworkers_ Paredes e Mário Sequeira [Azo]_ Braga.

Este video é o primeiro da lista de reproducción “Mesturas” dispoñible no Canal COAG. Proximamente incorporaranse máis vídeos destas xornadas organizadas polas Delegacións de Vigo, Pontevedra e Ourense, xunto coa Ordem dos Arquitectos de Portugal.

EDITECA. Curso online de REVIT instalaciones básico

/ 20 marzo 2018 / -

En este curso aprenderemos las nociones básicas de las disciplinas que componen MEP = Mecánica, Electricidad y Fontanería (Plumbing) a través de REVIT. Explicaremos cómo se trabaja con archivos vinculados y trabajaremos con los elementos que forman un sistema MEP: Tuberías, Conductos, Cables, Aparatos y Equipos.

Continuar →

EDITECA. Curso online de REVIT instalaciones avanzado

/ 20 marzo 2018 / -

La segunda parte de REVIT MEP consiste en la explicación de todas las herramientas MEP y la solución de retos MEP. Modificaremos familias MEP complejas, conectaremos todos los elementos para comprobar si existen interferencias entre nuestro sistema y finalmente analizaremos cargas térmicas y eléctricas.

Continuar →

Ponencia de José María Ezquiaga en video

/ 16 marzo 2018 / 0

Está dispoñible en vídeo a ​ponencia impartida por José María Ezquiaga o pasado día 18 de xaneiro no Curso Superior de Técnico de Urbanismo.
Continuar →

Manifesto sobre o proxecto de terminal de autobuses na estación intermodal de Ourense

/ 6 marzo 2018 / 0

A Xunta de Goberno do COAG, á vista do anuncio de licitación da obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense, acordou manifestar a súa posición contraria á proposta. Continuar →

Carta do Presidente do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

/ 6 marzo 2018 / 0

Axúntase carta de presentación do novo equipo de goberno remitida por D. Lluís Comerón Graupera, Presidente do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
Continuar →

Incorporación das últimas 5 edicións dos Gran de Area (2013-2017) á plataforma de premios do COAG

/ 15 febrero 2018 / 0

Vense de incorporar á plataforma web de premios do COAG a posibilidade de acceder ás 286 obras que participaron nas cinco últimas edicións dos premios Gran de Area de aportación á Arquitectura (2013-2017). Continuar →

Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018

/ 6 febrero 2018 / 0

Hai unas semanas pedímosvos que contestásedes a unha breve enquisa co obxectivo de coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas para, a partires delas, establecer a programación e contidos do plan de formación 2018.
Nesta enquisa participaron 283 colexiados. A partir das respostas achegadas, elaborouse este informe que expón e tenta sintetizar os resultados das vosas respostas, establecendo as liñas principais de deseño para a formación a desenvolver no vindeiro ano.

Continuar →

O Colexio de Arquitectos de Galicia gaña o recurso presentado contra a licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa

/ 20 enero 2018 / 0

O Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 da Coruña estimou o recurso presentado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en impugnación da licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa.

Continuar →

Publicación “Seguridad Laboral en obras de construcción menores (sin proyecto)”

/ 31 enero 2018 / 0

Documento y video de carácter divulgativo que trata de resumir las obligaciones en materia de seguridad laboral que tienen los promotores y contratistas de este tipo de obras. Continuar →

Disponible el nº 1 de la revista “Cuadernos” del CSCAE

/ 24 enero 2018 / 0

Cuadernos CSCAE se constituye como una renovada herramienta de comunicación que da continuidad a los esfuerzos que desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España se realizan para acercar las instituciones colegiales a todos los profesionales. Continuar →

◄ Anteriores

Visítenos en FacebookVisítenos en TwitterVisit Us On Instagram