Delegación A Coruña Delegación Lugo Delegación Ourense Delegación Pontevedra Delegación Vigo Delegación Ferrol Delegación Santiago
Proxectos Urbanismo Deseño Cultura Axenda Cursos Emprego

Premios Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2019

0
/ 17 abril 2019 / 0

No ano 2019 convócase o Premio na categoría de INTERVENCIÓNS EN ESPAZOS EXTERIORES, que ten por obxecto recoñecer aquelas intervencións realizadas en espazos exteriores tanto públicos como privados que contribúan a mellorar a calidade da paisaxe. Continuar →

Remate do prazo de presentación de candidaturas | Eleccións COAG 2019

0
/ 17 abril 2019 / 0

Tal e como se indica na Circular 3 2019, o vindeiro luns 22 de abril, ás 14,00 horas, remata o prazo para a presentación de candidaturas para as eleccións colexiais que terán lugar o día 20 de maio de 2019. Continuar →

Concurso para la redacción de los proyectos y dirección de las obras de reforma del Complejo Universitario La Paz

0
/ 17 abril 2019 / 0

Desde el COAM nos indican que se ha convocado el Concurso de proyectos con intervención de jurado, para la contratación de servicios de redacción de los proyectos y dirección de las obras de reforma integral del complejo Hospitalario Universitario La Paz. Continuar →

Licitación da contratación dos servizos de redacción do proxecto básico e de execución e da dirección de obra da ampliación do Hospital Clínico Universitario de Santiago

0
/ 17 abril 2019 / 0

Na web de Contratos públicos da Xunta de Galicia, publicouse o 16/04/2019 a licitación da contratación dos servizos de redacción do proxecto básico e de execución e da dirección de obra da ampliación do Hospital Clínico Universitario de Santiago. Continuar →

Concurso de ideas con intervención de xurado, para a reordenación do Complexo Administrativo da Xunta de Galicia en San Caetano (Santiago de Compostela)

0
/ 15 abril 2019 / 0

Infórmase da publicación da circular 8/2019 informando da convocatoria dun concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel anteproxecto, para a reforma interior e reorganización da ocupación do Complexo Administrativo de San Caetano, mediante procedemento aberto, tramitación ordinaria e suxeito a regulación harmonizada. Continuar →

Aberta matrícula no curso Metodoloxía BIM para arquitectos | Implantación 1: Análise da situación do estudo

0
/ 10 abril 2019 / 0

Este curso forma parte do itinerario formativo “Metodoloxía BIM para arquitectos. Xestión da implantación nun pequeno estudo de arquitectura”, que se propón como unha axuda ao arquitecto na necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno de traballo baseado en procesos BIM.

Este primeiro curso ten como finalidade que os alumnos avalíen de forma obxectiva os recursos tanto técnicos como humanos da súa plataforma profesional para poder establecer as súas necesidades particulares.
Valorarase neste apartado a análise de requirimentos internos tanto de hardware, aprendendo a valorar a oferta técnica existente no mercado, como as alternativas de software dispoñibles en función dos parámetros propios de cada alumno. Continuar →

Aberta a matrícula nos cursos “Instalación e mantemento de xardíns e zonas axardinadas para arquitectos” e “Cubertas axardinadas e xardinería vertical para arquitectos”

0
/ 10 abril 2019 / 0

Estes dous cursos, de 8 horas de duración cada un, terán lugar en maio na Delegación de Lugo.

Continuar →

Planeamento urbanístico – primeira quincena abril 2019

0
/ 16 abril 2019 / 0

Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de abril de 2019 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia.

Continuar →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de abril de 2019

0
/ 16 abril 2019 / 0

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de abril de 2019. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Continuar →

Concello de Vilaboa | Bolsa de emprego para arquitecto/a funcionario interino

0
/ 12 abril 2019 / 0

No BOP-Pontevedra de 12 de abril, aparece a convocatoria do Concello de Vilaboa para a confección dunha bolsa de emprego para a categoría de Arquitecto/a con carácter de funcionario interino. Continuar →

Aprobación de la oferta de empleo público para el año 2019

0
/ 12 abril 2019 / 0

En el BOE de 2 de abril de 2019, se publica el Real Decreto 211/2019, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019, entre las que figuran 44 plazas de Arquitectos de la Hacienda Pública. Continuar →

Lanzamiento Agenda Arquitectura

0
/ 10 abril 2019 / 0

 

 

Nace www.agendaarquitectura.es, la primera plataforma on line que permitirá conocer y promover las actividades relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo en España. Desde hoy, cualquier persona podrá estar al día de los eventos que organizan los colegios de arquitectos, así como los de otras entidades sociales y culturales, que se irán sumando al proyecto en una segunda fase, gracias a esta iniciativa del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) que cuenta con el apoyo de los ministerios de Cultura y Deporte y de Fomento. Continuar →

Aberta a matrícula do primeiro novo curso do itinerario formativo “Metodoloxía BIM para arquitectos” 2019 e aberta a preinscrición nos seguintes

0
/ 10 abril 2019 / 0

Este itinerario formativo, que incorpora tres novos cursos, plantéxase como unha axuda ao arquitecto na necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno de traballo baseado en procesos BIM, especialmente para pequenos estudos.

Continuar →

Concurso para la puesta en valor del yacimiento arqueológico del arrabal andalusí de la Arrixaca y del jardín de San Esteban en Murcia

0
/ 10 abril 2019 / 0

Promovida por la Dirección General de la Arquitectura del Ministerio de Fomento, su objeto es la selección de la mejor propuesta que, por su adecuación, calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica y constructiva, sea valorada por los miembros del Jurado como la mejor y más idónea para, en base a ella, redactar el proyecto. Continuar →

Relación de inscritos para as probas de selección dun/dunha arquitecto/a para que preste as funcións de arquitecto/a de visado e de apoio á Área de Formación

0
/ 10 abril 2019 / 0

Conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno, na súa sesión 1/2019 de 17 de xaneiro, comunicado na circular 1/2019 de 31 de xaneiro, creouse 1 praza de arquitecto/a (titulado/a superior) para que preste as funcións de arquitecto/a de visado na delegación de A Coruña, con dispoñibilidade de prestar ademais ditas funcións na sede colexial, así como as funcións de persoal de apoio á área de formación. Continuar →

Convocatoria de Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 29 de maio de 2019

0
/ 10 abril 2019 / 0

Tal e como se anuncia na Circular 7 2019, convócase Xunta Xeral ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela o día 29 de maio de 2019. Continuar →

Peche da Delegación de Ferrol do 15 ao 22 de abril

0
/ 10 abril 2019 / 0

Infórmase que a Delegación de Ferrol permanecerá pechada do 15 ao 22 de abril. Lamentamos as molestias que esta circunstancia poda causar.

Publicada a gravación da charla de Teresa Couceiro “Aprender con Alejandro de la Sota”

0
/ 10 abril 2019 / 0

Está dispoñible no CanalCOAG a gravación da charla que ofreceu Teresa Couceiro na Delegación de Pontevedra, o 20 de decembro de 2018, baixo o título “Aprender con Alejandro de la Sota”. Continuar →

Aprobación do Peche de Contas e do Informe de Auditoría correspondentes ao exercicio 2018

0
/ 9 abril 2019 / 0

Tal e como se anuncia na Circular 6 2019 de Secretaría, a Xunta de Gobenro adoptou o acordo de aprobación do Peche de Contas e do Informe de Auditoría correspondentes ao exercicio 2018. Continuar →

ELECCIÓNS 20 DE MAIO DE 2019: LISTA DE ELECTORES

0
/ 8 abril 2019 / 0

Conforme ao indicado no art. 54.2 dos Estatutos, no día de hoxe fixéronse públicas as listas provisionais de electores que poderán participar nas eleccións do próximo 20 de maio, que se poderán consultar dentro do prazo de reclamación, estando dispoñibles no portal corporativo colexial así como nas distintas delegacións colexiais.

Continuar →

Ampliada a preinscrición no curso de Servidumes e Limitacións sectoriais COAG-EGAP

0
/ 10 abril 2019 / 0

Durante o próximo mes de maio terá lugar o curso sobre Servidumes e Limitacións sectoriais que se desenvolve no marco do convenio subscrito coa EGAP. Con fin de axustar e adecuar, na maior medida posible, a programación definitiva do curso á demanda e preferencias dos alumnos, vimos de habilitar a preinscrición no curso, que estará dispoñible ata as 23:55 do martes día 16 de abril. Unha vez pechado o prazo para realizar esta preinscrición, e en función da demanda preferente, comunicarémosvos a programación definitiva e publicarase a convocatoria oficial do curso, coa que quedará aberto o prazo de matrícula. Continuar →

Curso | taller de elaboración de proxectos

2
/ 20 marzo 2019 / 2

Continuando coa liña formativa de apoio ao desenvolvemento básico da profesión, este curso plantéxase como unha ferramenta de axuda no proceso de elaboración da documentación que integra o proxecto arquitectónico, baseándose nas metodoloxías actuais e desde un enfoque práctico, e identificando e incidindo nos aspectos máis problemáticos e nos erros que máis habitualmente cometemos.
Continuar →

EFINOVATIC. Jornada sobre PassivHaus

0
/ 29 marzo 2019 / 0

Jornada online gratuita sobre el estándar PassivHaus y las características de una vivienda bajo dicho estándar, la certificación PassivHaus, la verificación del DB HE y la certificación energética de un inmueble PassivHaus con CE3X.

Jueves, 25 de abril. 12:00 – 13:30 horas

Continuar →

Oferta de empleo

0
/ 3 abril 2019 / 0

Estudio de arquitectura en la capital de Ourense, ofrece beca para arquitecto/a.

Continuar →

V Congreso APLU – Disciplina urbanística: estado do urbanismo e retos para o futuro

0
/ 5 abril 2019 / 0

Os próximos días 10, 11 e 12 de xuño terá lugar a quinta edición do Congreso organizado pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Continuar →

Dispoñible o Nº 3 de #NovasDeArquitectas #NoticiasDeArquitectas

0
/ 5 abril 2019 / 0

Está dispoñible o nº 3, correspondente ao mes de marzo, do boletín especial de #NovasDeArquitectas #NoticiasDeArquitectas. Continuar →

Convocatoria 2019 de originales para la publicación en la colección “Arquitectura, Textos de doctorado”

0
/ 3 abril 2019 / 0

El Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción IUACC de la Universidad de Sevilla (US) abre el plazo de presentación de originales para publicar en la Colección “Arquitectura, Textos de Doctorado”, que coeditan el IUACC y la Editorial Universidad de Sevilla (EUS). Continuar →

Concello de Ribeira | Unha praza de arquitecto/a

0
/ 1 abril 2019 / 0

No BOP-A Coruña de 29 de marzo, aparece o anuncio de Bases para a provisión en propiedade dunha praza de arquitecto no Concello de Ribeira. Continuar →

Oferta de empleo

0
/ 1 abril 2019 / 0

Empresa de Moraña necesita arquitecta a jornada completa o intensiva, a convenir.

Continuar →

Publicación das propostas premiadas dos XVIII Premios COAG de Arquitectura

0
/ 1 abril 2019 / 0

Logo da Gala de entrega dos XVIII Premios COAG de Arquitectura, atópanse dispoñibles na web as obras premiadas. Continuar →

Seminario Internacional UNISCAPE EN‐ROUTE | Nova data envío resumos: 22 abril

0
/ 27 marzo 2019 / 0

Este Seminario, que está coorganizado por UNISCAPE, a Universidade da Coruña e o COAG, propón unha aproximación multidisciplinar, transversal e converxente que supere as pugnas polo protagonismo institucional e as apropiacións espurias do termo, para axudar a conformar esa necesaria “converxencia de miradas” sobre a paisaxe. Contemplando, ademais dos aspectos territoriais, as dimensións emocionais, afectivas, cognitivas, éticas e estéticas.

Continuar →

Convocatoria de eleccións COAG | 20 de maio de 2019

0
/ 18 marzo 2019 / 0

Tal e como se anuncia na Circular 3 2019, a Xunta de Goberno acordou convocar eleccións para cubrir tódolos postos da Xunta de Goberno e Xuntas Directivas do Colexio, a celebrar o día 20 de maio de 2019.

Así mesmo, adxúntase carta do decano con motivo desta convocatoria de eleccións. Continuar →

Concello de O Páramo | Unha praza de arquitecto – 6 meses, media xornada

0
/ 27 marzo 2019 / 0

No BOP-Lugo de 27 de marzo, anúnciase a Convocatoria para a selección de persoal laboral temporal dun arquitecto. Continuar →

Acuerdo del COA-Cantabria relativo a la Gestión de Expedientes

0
/ 22 marzo 2019 / 0

A partir del día 1 de abril de 2019, el único mecanismo de visado colegial en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria será a través de la tramitación web.

Continuar →

GAS RADÓN. Guía de recomendacións de mitigación en vivendas existentes

0
/ 22 marzo 2019 / 0

A Xunta de Galicia publicou recentemente unha guía de recomendacións para evitar os efectos do gas radón en vivendas xa existentes, ofrecendo información detallada sobre as solucións que se poden adoptar en cada tipo de inmoble. Continuar →

Normativa en exposición ao público de interese para a profesión

0
/ 22 marzo 2019 / 0

Publicado o Proxecto de decreto polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas, de interese o establecido na Disposición Adicional segunda. Continuar →

XV Edición del Concurso EUROPAN

0
/ 22 marzo 2019 / 0

Convocatoria de la XV edición del Concurso EUROPAN, concurso periódico de ideas seguido de procesos de realización con un tema, reglamento y calendario común a los 12 países europeos que lo organizan, dirigido a arquitectos europeos menores de 40 años. Continuar →

Concello da Pontenova | Unha praza de arquitecto

0
/ 20 marzo 2019 / 0

No DOG de 18 de marzo anunciase a aprobación da oferta de emprego público para o ano 2019 do Concello de A Pontevova, onde figura unha praza de Arquitecto Municipal como funcionario interino. Continuar →

Concello de Vilamarín | Contratación dun/unha arquitecto/a

0
/ 14 marzo 2019 / 0

No BOP-Ourense de 14 de marzo anúnciase a Contratación por concurso dun/unha arquitecto/a para o Servizo de Urbanismo, en réxime laboral temporal a xornada completa.  Continuar →

Normativa en exposición ao público de interese para a profesión

0
/ 13 marzo 2019 / 0

Publicado o Proxecto de decreto polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia. Continuar →

Simposio Científico Internacional Seguridad en el Patrimonio

0
/ 13 marzo 2019 / 0

Kalam a través de su Fundación EKABA (Espacio de Kalam para las Bellas Artes) organiza el Simposio Científico Internacional Seguridad en el Patrimonio, del 7 al 9 de mayo en Madrid. Continuar →

Concurso de ideas “Un Espacio Frente al Mar” – Almería

0
/ 13 marzo 2019 / 0

Concurso de ideas con intervención de jurado en 2 fases para “Un Espacio Frente al Mar” (proyecto de ampliación del Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería y ordenación de su entorno) Continuar →

Acceso libre para colexiados á plataforma “BIMMate”

2
/ 12 marzo 2019 / 2

Os colexiados/as do COAG xa poden acceder libremente ao contido e aplicacións da plataforma BIMMate. Para darse de alta, deben solicitalo enviando un correo electrónico a info@BIMMate.com, achegando un certificado de colexiación. Continuar →

Convocatoria das Xornadas informativas sobre a xestión dos RDC

0
/ 12 marzo 2019 / 0

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, coa finalidade de mellorar a información e formación dos axentes implicados na produción e xestión dos Residuos da Construción e Demolición, organiza estas xornadas en distintas cidades de Galicia.

Continuar →

Vídeo Resumo da xornada Hai Arquitectas 2018

0
/ 8 marzo 2019 / 0

O 11 de maio de 2018 celebramos en Santiago de Compostela unha xornada aberta a reflexión, sobre o pasado, presente e futuro das mulleres na arquitectura.

A xornada articulouse en tres mesas redondas nas que participaron un total de 19 arquitectas, que aportaron a súa visión e experiencias en diferentes momentos e dende diferentes ámbitos da profesión. Continuar →

EFINOVATIC. Curso online avanzado de SG SAVE

0
/ 4 marzo 2019 / 0

Curso online para aprender a definir proyectos en SG SAVE, realizar la verificación del DB HE0 y DB HE1 del CTE, elaborar el certificado de eficiencia energética y llevar a cabo el análisis energético del edificio.

Continuar →

Listado de Normas UNE actualizado que se refieren en el CTE

0
/ 6 marzo 2019 / 0

Proporcionado por AENOR, se adjunta listado de aquellas Normas UNE que están referidas en el CTE, con su código y versión actualizada a 28 de febrero de 2019 Continuar →

Plan de formación 2019

0
/ 27 febrero 2019 / 0

En relación coas actividades formativas propias do COAG para 2019, atópanse dispoñible para os colexiados as liñas formativas e programación xeral (xunto cos criterios de deseño), a programación detallada do primeiro cuadrimestre, a análise dos resultados da enquisa de preferencias formativas 2019 e o informe sobre os cursos propios do COAG 2015-2018.

Continuar →

EFINOVATIC. Curso online avanzado de CE3X

0
/ 18 febrero 2019 / 0

Curso online para profundizar en CE3X y resolver las cuestiones más complejas, orientado a técnicos que conocen CE3X y han realizado certificados con él.

Continuar →

Oferta de emprego por beca FEUGA

0
/ 25 febrero 2019 / 0

Estudo de arquitectura en A Coruña selecciona arquitecto/a recién licenciado ou estudiante de último curso.  Continuar →

Oferta de emprego por beca FEUGA/FUAC

0
/ 25 febrero 2019 / 0

Estudo de arquitectura na cidade de A Coruña, oferta un posto de traballo para arquitecto.  Continuar →

Concello de Vilanova de Arousa | Unha praza de arquitecto/a

0
/ 25 febrero 2019 / 0

No DOG de 25 de febreiro, aparce o anuncio da aprobación da oferta de emprego público do ano 2018 do Concello de Vilanova de Arousa, onde figura unha praza de Arquitecto/a. Continuar →

Presentación de la Agenda Urbana Española

0
/ 25 febrero 2019 / 0

El Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero, ha aprobado la Agenda Urbana Española que se configura como un marco estratégico de carácter voluntario y flexible dirigido a todos los actores cuya actividad, pública o privada, tiene incidencia en nuestros pueblos y ciudades y en su desarrollo sostenible.  Continuar →

Oferta de emprego

0
/ 22 febrero 2019 / 0

Oficina Técnica de Vigo busca ARQUITECTO recentemente licenciado para empresa de interiorismo e reformas sector RETAIL Continuar →

Manuel Gallego Jorreto, Premio Nacional de Arquitectura 2018

2
/ 21 febrero 2019 / 2

O Ministerio de Fomento ven de conceder o Premio Nacional de Arquitectura 2018 ao noso compañeiro Manuel Gallego Jorreto, en merecido recoñecemento á súa significativa traxectoria profesional. Continuar →

Concello de Cee | Unha praza de arquitecto/a

0
/ 19 febrero 2019 / 0

No BOP-A Coruña de 19 de febreiro, aparecen as bases para cubrir unha praza de arquitecto/a no Concello de Cee. Continuar →

Oferta de emprego por beca FEUGA / FUAC

0
/ 15 febrero 2019 / 0

Estudo de Arquitectura en O Porriño, selecciona arquitecto/a para beca FEUGA

Continuar →

EFINOVATIC. Curso online profesional de CE3X

1
/ 4 febrero 2019 / 1

Curso online para aprender a manejar CE3X orientado a técnicos que no han utilizado antes el programa. El curso se compone de videos y casos prácticos que el alumno puede ir realizando y un foro de consultas para preguntar cualquier duda.

Continuar →

Oferta de emprego

0
/ 14 febrero 2019 / 0

Mindseye Lighting Ltd. estudo de diseño de iluminación arquitectónica con oficina en Londres e A Coruña, selecciona arquitecto/a para a súa oficina en A Coruña.  Continuar →

III edición del concurso de narración corta “Relatos de Arquitectos” de la UAPFE

0
/ 11 febrero 2019 / 0

La Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España convoca la III edición del concurso de narración corta “Relatos de Arquitectos”. Continuar →

Oferta de emprego por beca FEUGA/FUAC

0
/ 11 febrero 2019 / 0

Estudo de arquitectura en Santiago de Compostela, selecciona arquitecto/a para beca FEUGA/FUAC Continuar →

Praza de Técnico/a superior de edificación e obras da Deputación de Lugo

0
/ 8 febrero 2019 / 0

No BOP-Lugo de 8 de febreiro aparece a Convocatoria e bases do proceso selectivo para prover unha praza de Técnico/a superior de edificación es obras, polo sistema de concurso-oposición, na Deputación de Lugo. Continuar →

Concurso de logo de la Capital Mundial de la Arquitectura UIA-UNESCO

0
/ 7 febrero 2019 / 0

Este concurso está abierto a cualquier persona, de forma individual o en equipo, y el logotipo ganador se utilizará en todo el mundo para la marca del programa Capital Mundial de la Arquitectura. Continuar →

Acceso á colección completa de Normas UNE

1
/ 6 febrero 2019 / 1

En virtude do contrato asinado con AENOR, informamos que está dispoñible, para os colexiados subscritos ao servizo de Normativa, o acceso á colección completa das Normas UNE.

Continuar →

Oferta de emprego

1
/ 6 febrero 2019 / 1

Estudio de arquitectura en Santiago de Compostela, selecciona arquitecto colaborador. Continuar →

Ofertas de emprego publicadas no DOG

2
/ 5 febrero 2019 / 2

Indícanse de seguido varias ofertas de emprego publicadas recentemente no Diario Oficial de Galicia.

Continuar →

Praza de arquitecto no Concello de Valdoviño

0
/ 30 enero 2019 / 0

No BOP-A Coruña de 29 de xaneiro, aparece publicado o anuncio de oferta de emprego público para o ano 2018 do Concello de Valdoviño, no que figura unha praza de arquitecto como funcionario de carreira. Continuar →

Informes sobre la Ley 3/2018 y la Orden de 26/11/2018 de protección acústica

0
/ 30 enero 2019 / 0

Debido a su interés, y elaborado por los servicios técnicos colegiales, están disponibles en el área de normativa estos informes. Continuar →

XX Convocatoria de becas para prácticas profesionales 2019

0
/ 22 enero 2019 / 0

La Fundación Arquia, atendiendo al valor formativo que suponen el conocimiento práctico de la profesión y la movilidad geográfica, convoca la XX edición del concurso arquia/becas, por la que concede 24 becas dirigidas a estudiantes en los últimos años de la carrera y a jóvenes arquitectos recién titulados, destinadas a la realización de prácticas profesionales en estudios europeos de Arquitectura.

Continuar →

Oferta de emprego por beca FEUGA

0
/ 22 enero 2019 / 0

Estudo de Arquitectura en Nigran, selecciona arquitecto/a para beca FEUGA

Continuar →

Dispoñible a gravación da Xunta Xeral ordinaria do 18 de decembro de 2018

0
/ 18 enero 2019 / 0

Atópase dispoñible, para os colexiados, a gravación da Xunta Xeral ordinaria celebrada en Santiago de Compostela o pasado 18 de decembro de 2018. Continuar →

Disponible el nº 2 de la revista “Cuadernos” del CSCAE

0
/ 16 enero 2019 / 0

Se informa que están disponibles en las Delegaciones colegiales, un número limitado de ejemplares en formato papel. Aquellos colegiados interesados en obtener un ejemplar en formato papel, deberán solicitarlo en su Delegación de residencia. Continuar →

Boletín del Observatorio de Vivienda y Suelo correspondiente al tercer trimestre de 2018

0
/ 15 enero 2019 / 0

Está disponible a través del portal en Internet del Ministerio de Fomento el Boletín del Observatorio de Vivienda y Suelo correspondiente al tercer trimestre de 2018. Continuar →

Oferta de emprego

0
/ 14 enero 2019 / 0

Estudio de arquitectura en Culleredo, selecciona arquitecto colaborador. Continuar →

Oferta de emprego

0
/ 21 enero 2019 / 0

Empresa do sector da construcción selecciona arquitectos/as para dous postos de traballo nas súas oficinas de Lalín.  Continuar →

Oferta de emprego

0
/ 9 enero 2019 / 0

Sociedad de tasación, Valoraciones Mediterraneo, S.A. (VALMESA), selecciona técnico tasador para a zona norte da provincia de A Coruña Continuar →

Oferta de emprego

0
/ 9 enero 2019 / 0

Sociedad de tasación, Valoraciones Mediterraneo, S.A. (VALMESA), selecciona técnico tasador para a provincia de Ourense Continuar →

Ofertas de emprego público para arquitectos/as

0
/ 7 enero 2019 / 0

Publicáronse ofertas de emprego público de distintos organismos de Galicia, entre as que figuran varias prazas para arquitectos/as. Continuar →

EDITECA. Curso online de Realidad Virtual avanzado

0
/ 26 noviembre 2018 / 0

Curso teórico / práctico avanzado para crear experiencias de Realidad Virtual con un nivel alto de realismo gráfico, e interacción. Además, se plantearán elementos complejos como los Sistemas de Partículas, con los que es posible crear efectos atmosféricos como lluvia, polvo, etc., y se emplearán distintas técnicas con cámaras y animación para exportar imágenes y vídeo.

Finalmente se configurará el proyecto para que sea posible exportarlo como aplicación para smartphone.

Continuar →

Oferta de emprego

0
/ 27 diciembre 2018 / 0

LEROY MERLIN, selecciona coordinador/a de reformas para a súa próxima apertura Leroy Merlin Mos.  Continuar →

Oferta de emprego

0
/ 26 diciembre 2018 / 0

GESVALT sociedade de tasación, homologada polo Banco de España, selecciona técnicos para ampliar a rede de  tasadores externos nas zonas da Costa da Morte e Barbanza. Continuar →

Áreas Urbanas en España 2018: Cuarenta años de las ciudades españolas

0
/ 19 diciembre 2018 / 0

Está disponible en el portal web del Ministerio de Fomento la publicación Áreas Urbanas en España 2018: Cuarenta años de las ciudades españolas. Se trata de un documento que incluye una síntesis de los datos contenidos en el Atlas Digital de las Áreas Urbanas, a los que se puede acceder de forma completa a través de la aplicación en línea. Continuar →

Normativa sobre contaminación acústica

0
/ 14 diciembre 2018 / 0

En el BOE de 13 de diciembre y en el DOG de 14 de diciembre se publican distintas regulaciones en materia de contaminación acústica. Continuar →

Dispoñible a gravación do relatorio do delegado de protección de datos do COAG sobre a aplicación do RGPD no exercicio profesional da arquitectura

0
/ 12 diciembre 2018 / 0

A gravación pertence á sesión correspondente ao cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) no marco do curso “Contratos privados, código deontológico, propiedad intelectual y protección de datos: aplicación en el ejercicio profesional de la arquitectura”, celebrado en Santiago de Compostela o 29 de outubro de 2018. Jose María Lozoya, licenciado en dereito, especialista en dereito das TIC e delegado de protección de datos do COAG Continuar →

Resultado do proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun arquitecto/a para realizar traballos vinculados á actualización de normativa técnica e de urbanismo

0
/ 12 diciembre 2018 / 0

Conforme ao previsto na convocatoria do proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun arquitecto/a para realizar traballos vinculados á actualización de normativa técnica e de urbanismo, (circular 21/2018 de 18 de outubro), o pasado 4 de decembro reuniuse o tribunal configurado ao efecto de finalizar o proceso de selección, realizando as entrevistas aos candidatos que obtiveron maior puntuación nas fases anteriores (Valoración de méritos e Proba teórica e práctica).

Continuar →

Novo número de outubro 2018 de Obradoiro Dixital: Alejandro de la Sota

0
/ 30 noviembre 2018 / 0

Está dispoñible para a súa consulta on-line, con acceso libre, o número de outubro de 2018 de Obradoiro dixital adicado á figura de Alejandro de la Sota. Pode accederse a través do seguinte ENLACEContinuar →

Conferencia de Alberto Veiga na xornada “Novos colexiados, novas perspectivas”

0
/ 21 noviembre 2018 / 0

Está dispoñible no CanalCOAG a gravación da Conferencia de Alberto Veiga dentro da xornada “novos colexiados, novas perspectivas”, organizada polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, celebrada en Santiago o 19 de outubro de 2018. Continuar →

Convenio para elaborar un Plan de dinamización das áreas de rexeneración urbana de interese autonómico (Rexurbe)

0
/ 7 noviembre 2018 / 0

A Xunta de Galicia, o Colexio Oficial de Arquitectos e a Universidade de Santiago asinaron, o pasado 5 de novembro, un convenio de colaboración para elaborar un Plan de dinamización das áreas de rexeneración urbana de interese autonómico (Rexurbe) Continuar →

EDITECA. Curso online de Realidad Virtual

0
/ 31 octubre 2018 / 0

Curso teórico / práctico mediante el que aprenderás los procesos generales para construir una aplicación completa de Realidad Virtual empleando el motor de videojuegos Unreal Engine.

En este curso se emplearán elementos 3D facilitados por el profesor, de librerías procedentes de internet o los propios de Unreal Engine.

Continuar →

31 octubre | Día mundial de las ciudades: Mejor ciudad, mejor vida

0
/ 30 octubre 2018 / 0

La ONU ha establecido el 31 de octubre como el Día Mundial de las ciudades, bajo el lema “Mejor ciudad, mejor vida. Construyendo ciudades sostenibles y resilientes” Continuar →

Premios “GRANDEAREA” 2018 | Fallo do xurado

0
/ 23 octubre 2018 / 0

Tal e como se anuncia na Circular 22 2018, tivo lugar o fallo do xurado da edición dos Premios “GRANDEAREA” 2018. Continuar →

Aprobación da implantación da copia dixital auténtica e do novo procedemento na tramitación do rexistro dos libros de ordes, asistencias e incidencias como documentación de seguimento da obra.

0
/ 21 agosto 2018 / 0

A Xunta de Goberno, na súa sesión 9/2018 de 2 de agosto, acordou establecer desde o 1 de setembro de 2018 como procedemento único para a tramitación colexial do rexistro dos libros de ordes e asistencias e dos libros de incidencias como documentación de seguimento da obra levada en papel, o de expedición de copias auténticas electrónicas, consonte á Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común. Para máis información, Circular 17/2018.

CTE: Actualización DBs comentados e DA DB-SUA/2

1

A web do CTE vén de actualizar os comentarios para diversos DBs (SI, SUA, HE e HS) así como o Documento de Apoio DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva das condicións de accesibilidade en edificios existentes.

Continuar →

Procedemento a aplicar pola Secretaría colexial cando se teña coñecemento da existencia de sociedades profesionais de arquitectura sen inscribir no Rexistro de Sociedades Profesionais do COAG.

0
/ 17 julio 2018 / 0

Infórmase de que a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2018 de 5 de xullo, adoptou o acordo de aprobar o procedemento interno proposto pola Secretaría colexial, a aplicar cando se teña coñecemento da existencia de sociedades profesionais que teñan como obxecto social, ou entre os seus obxectos sociais, o exercicio da profesión de arquitectura, que non figuren inscritas no Rexistro de Sociedades Profesionais do COAG. Para mais información, circular 15/2018 

Novidades no tratamento dos Libros de ordes e asistencias e dos Libros de incidencias nos trámites de rexistro das documentacións de seguimento de obra

0
/ 6 julio 2018 / 0

O COAG está a poñer en marcha a expedición de copias auténticas electrónicas consonte a Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común. A implantación deste servizo implica a entrada en vigor da Guía de tramitación de traballos profesionais no que respecta ó rexistro dos libros de ordes e asistencias e mailos libros de incidencias como documentacións do seguimento das obras e que se recolle no seu apartado Tramitacións especiais.

Continuar →

Certificación enerxética. Novas aplicacións recoñecidas.

0
/ 11 julio 2018 / 0

Xullo 2018: xa están dispoñibles na web do Ministerio as novas aplicacións recoñecidas para certificación enerxética. Dúas son xerais, equivalestes á HULC, e outra é un complemento do CE3X para certos edificios novos. O cadro de aplicacións dispoñibles queda como segue:

Continuar →

◄ Anteriores

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram