Delegación A Coruña Delegación Lugo Delegación Ourense Delegación Pontevedra Delegación Vigo Delegación Ferrol Delegación Santiago
Proxectos Urbanismo Deseño Cultura Axenda Cursos Emprego

Oferta de emprego

/ 18 junio 2018 / 0

(Publicada 18/6/2018)

Estudio de arquitectura de A Coruña, solicita Arquitecto recién licenciado o estudiante PFC para trabajar como arquitecto en formación, mediante Beca FEUGA o similar.

Continuar →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de xuño de 2018

/ 18 junio 2018 / 0

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de xuño de 2018. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Continuar →

SIBER. Jornadas técnicas: Sistemas de ventilación eficiente y confort térmico

/ 18 junio 2018 / 0

20 de junio. Delegación de Vigo
21 de junio. Delegación de Pontevedra

Continuar →

GEASIG. Curso online de SketchUp 3D

/ 18 junio 2018 / -

Del 26 de junio al 19 de agosto

¿Quieres aprender a manejar el programa de modelado 3D con la curva de aprendizaje más rápida de todos los programas que existen en la actualidad?

Continuar →

Planeamento urbanístico – primeira quincena xuño 2018

/ 15 junio 2018 / 0

Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de xuño de 2018 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Continuar →

Boletín anual 2017 del Observatorio de Vivienda y Suelo

/ 15 junio 2018 / 0

Desde la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento comunican que ya está disponible en el portal web del Ministerio de Fomento el Boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo correspondiente al año 2017. Continuar →

Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica por la UDC

/ 14 junio 2018 / 0

El día 24 de junio se inicia el primer período de preinscripción para el Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica de la Universidade de A Coruña. Continuar →

Convocatoria de COAG Axuda polo accidente da polvoreira en Tui

/ 13 junio 2018 / 0

Con motivo dos danos causados nas vivendas pola explosión o día 23 de maio dun almacén non autorizado de material pirotécnico na parroquia de Paramos en Tui, desde o Concello de Tui, solicitan unha listaxe de colexiados/as interesados/as na redacción de MEMORIAS VALORADAS. Continuar →

Abierto el período de presentación de obras para la nueva Guía de Arquitectura de Extremadura

/ 13 junio 2018 / 0

Está abierto el periodo de presentación de obras para la nueva guía de arquitectura de Extremadura que van a editar próximamente la Junta de Extremadura y el Colegio de Arquitectos e Extremadura. Continuar →

IX Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

/ 13 junio 2018 / 0

Los próximos días 17, 18 y 19 de octubre de 2018, tendrá lugar en Cantabria este congreso organizado por Fundicot (Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio) Continuar →

Curso | Aspectos prácticos da Lei 9/2017 de contratos do sector público e a súa incidencia no exercicio profesional do arquitecto. Fin de plazo de inscrición edición A Coruña

/ 13 junio 2018 / 0

O vindeiro venres día 22 celebrarase en A Coruña o curso Aspectos prácticos da Lei 9/2017 de contratos do sector público e a súa incidencia no exercicio profesional do arquitecto.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata esgotar as plazas dispoñibles.

O obxectivo deste curso é que os alumnos adquiran os coñecementos teóricos e prácticos necesarios en relación ás principais novidades introducidas pola Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público. Para iso abordaranse os aspectos principais que teñen que ver co exercicio profesional do arquitecto tanto desde un punto de vista teórico como desde a súa aplicación práctica:  forma de presentación de ofertas, modo de formalización de contratos, alegacións, recursos, etc.

Continuar →

Curso | taller edificación sustentable e rehabilitación enerxética. Fin de plazo de inscrición

/ 13 junio 2018 / 0

Datas: 18, 21, 25, e 28 de xuño de 2018. Vigo. Duración total 16h.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata esgotar as plazas dispoñibles.

Este taller plantexase co obxectivo de abrir expectativas reais de traballo no campo da edificación sustentable. O curso-taller enfocará os trámites administrativos e técnicos desenvolvidos en anteriores edicións do PAREER e analizará a maiores a nova convocatoria PAREER II que comezou o día 3 de febreiro. Continuar →

Curso sobre licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas. Fin de plazo de inscrición edición Ourense

/ 13 junio 2018 / 0

O vindeiro luns día 18 comenza en Ourense o curso sobre licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas na Lei 2/2016 do suelo de Galicia e o seu Regulamento, Lei 9/2013 do emprendemento e a competitividade en Galicia e o Regulamento único de Regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos [D 144/2016], e Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata esgotar as plazas dispoñibles.

Continuar →

Programa de recoñecementos médicos específicos para traballadores /as autónomos /as

/ 12 junio 2018 / 0

O ISSGA ofrécelles aos/ás traballadores/as autónomos/as en xeral e socios/as cooperativistas que teñan a condición de traballador/a autónomo/a, que coticen no RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos), incluídos os/as do Sistema Especial de Traballadores Agrarios, a posibilidade de realizar un recoñecemento médico dirixido a favorecer a detección de enfermidades profesionais ou patoloxías laborais propias da súa actividade laboral. Continuar →

Concello de Cee praza de arquitecto municipal funcionario/a interino/a

/ 11 junio 2018 / 0

No BOP de A Coruña de 11 de xuño, aparece o anuncio das bases para a provisión, mediante funcionario/a interino/a da praza de arquitecto municipal do Concello de Cee. Continuar →

Imasgal. Curso online de REVIT MEP: Modelado de instalaciones

/ 11 junio 2018 / 0

El curso de REVIT MEP: Modelado de instalaciones permite al alumno, desde un enfoque eminentemente práctico, adentrarse en la metodología de trabajo y en el uso de las principales herramientas de este software para el modelado y cálculo de instalaciones

Del 12 de julio al 7 de agosto

Continuar →

Imasgal. Curso online de CYPECAD MEP: Diseño y cálculo de instalaciones del edificio

/ 11 junio 2018 / 0

El curso de cálculo de instalaciones con CYPECAD MEP permitirá al alumno diseñar y dimensionar la envolvente, la distribución y las instalaciones del edificio sobre un modelo 3D integrado con los distintos elementos del edificio

Del 28 de junio a 1 de agosto

Continuar →

Concurso rehabilitación edificio Consorcio de Compensación de Seguros en Madrid

/ 6 junio 2018 / 0

Concurso de proyecto de arquitectura con intervención de jurado, desarrollado en dos fases, para la selección de la mejor propuesta y posterior contratación de la redacción de los proyectos y de las direcciones facultativas de las obras de rehabilitación del edificio situado en Paseo de la Castellana nº 14 de Madrid, propiedad del Consorcio de Compensación de Seguros. Continuar →

Concurso de proyectos para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai

/ 6 junio 2018 / 0

El Ayuntamiento de Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha lanzado el concurso de proyectos con intervención de Jurado para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai. Continuar →

Acordos adoptados na Xunta Xeral ordinaria do 31 de maio

/ 6 junio 2018 / 0

Tal e como se anuncia na Circular 13/2018, están dispoñibles os acordos adoptados nesta Xunta, así como a gravación da mesma. Continuar →

La Fundación Venancio Salcines selecciona arquitecto/a para beca en estudio de arquitectura de A Coruña

/ 5 junio 2018 / 0

La beca ofertada se encuadra en las denominadas Becas Salcines-Talento dirigidas a titulados universitarios. Continuar →

Triálogos de Arquitectura 2018: enredos

/ 1 junio 2018 / 0
Un ano máis, e co fin de achegar a figura dos arquitectos e arquitectas colexiadas na área da Delegación de Pontevedra ós cidadáns, xerando unha confrontación de opinións entre profesionais con diferentes modos de ver e entender a arquitectura e profesión, se presenta o terceiro ciclo de conferencias “Triálogos de arquitectura”.

Continuar →

Video “Qué es la arquitectura para Alejandro de la Sota”

/ 1 junio 2018 / 0

Está disponible en el CanalCOAG un nuevo vídeo con una serie de entrevistas realizadas a Alejandro de la Sota en las que describe qué es para él la arquitectura.

Puede accederse a él en la web a través de Cultura/CanalCOAG/Alejandro de la Sota

Código Estrutural. Audiencia e información pública

O Ministerio de Fomento iniciou o trámite de audiencia e información pública sobre o proxecto de Real Decreto polo que se aproba o Código Estrutural, que será de aplicación ás estruturas de formigón, aceiro e mixtas, substituíndo a EHE/2008 e maila EAE/2011, e que ten prevista a súa entrada en vigor para o 01.07.2019.

Continuar →

Oferta de software PREOC 2018 + PREMETI 2018

/ 17 abril 2018 / 0

La empresa ATAYO S.A. ofrece a los colegiados, con un 60% de descuento, la base de precios de construcción PREOC 2018 y el programa de mediciones y presupuestos PREMETI 2018 a un precio de 126 euros más IVA. Continuar →

Oferta de emprego

/ 1 junio 2018 / 0

(publicada 1/6/2018)

GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN, homologada por el Banco de España, con Delegación en Vigo, selecciona Arquitecto tasador externo para provincia de A Coruña zona SANTIAGO DE COMPOSTELA. Continuar →

Oferta de emprego

/ 22 mayo 2018 / 0

(publicación 22/5/2018)

Guardian Industries Navarra selecciona un/una “Technical Advisor”, con inglés y portugués para Tudela (Navarra). Continuar →

Oferta colectiva: Adeslas, Condiciones Especiales COAG

/ 24 mayo 2018 / 0

OFERTA COLECTIVA/PUBLICIDAD

Adeslas, la primera compañía de Seguros de Salud en España, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

Continuar →

Oferta de emprego

/ 15 mayo 2018 / 0

(Publicación 15/05/2018)

ALIA TASACIONES, S.A selecciona arquitecto como colaborador externo para el área de Santiago de Compostela, la zona de Arteixo – A Coruña y la zona de Ferrol. Continuar →

Oferta de emprego

/ 14 mayo 2018 / 0

(Publicada 14/05/2018)

Empresa promotora de A Coruña selecciona un arquitecto/a colaborador externo y un Analista de 1ª (Arquitecto/a) Continuar →

Imasgal. Curso online de NAVISWORKS

/ 11 mayo 2018 / -

El curso NAVISWORKS: Planificación y gestión de proyectos BIM permite al alumno llevar un paso más allá sus proyectos, explorando otras dimensiones como el 4D (planificación temporal) y 5D (control de costes). De esta manera el enfoque principal será la realización de simulaciones de obra, detección de interferencias, mediciones, videos (animaciones) y renders, todo ello para sacar el máximo partido a los modelos y facilitar su revisión.

Del 24 de mayo al 20 de junio

Continuar →

CSCAE: Normativa interna básica

/ 30 abril 2018 / 0

Está disponible el documento que contiene la Normativa interna básica del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Continuar →

GEASIG. Curso online de IBER avanzado: Rotura de balsas

/ 10 abril 2018 / 0

Del 25 abril al 24 de junio

Aprende a realizar simulaciones de rotura de balsas con Iber, un software libre de cálculo del flujo en lámina libre bidimensional.

Continuar →

Nomeamento do Delegado de Protección de Datos do COAG e establecemento do servizo gratuíto de consultas para os colexiados

/ 24 abril 2018 / 0

Tal e como se anunciou na Circular 9 2018, a Xunta de Goberno acordou designar a un avogado como Delegado de Protección de Datos do COAG, establecendo un servizo gratuíto de consultas para os colexiados nesta materia ata o 31 de decembro de 2018. Continuar →

Ponencia de José Fariña Tojo. Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018

/ 20 abril 2018 / 0

Ponencia de José Fariña Tojo “Os asentamientos rurais. Como afrontar o cambio climático dende a planificación urbanística”, no marco do Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018. A ponencia tivo lugar o xoves 15 de marzo de 2018 nas dependencias da EGAP. Incorpórase este vídeo ao canal do COAG, na sección de urbanismo.

Acceder á ponencia

Imasgal. Curso online de REVIT intensivo: Nivel iniciación e intermedio

/ 9 abril 2018 / -

El curso de Revit intensivo: Nivel iniciación e intermedio permite al alumno adquirir los conocimientos necesarios para abordar la arquitectura de un proyecto de edificación en un entorno BIM con el software Autodesk Revit. El curso se desarrolla mediante un proyecto completo como hilo conductor en el que el alumno, aparte de conocer la herramienta, adquiere metodologías para la correcta aplicación en un caso real.

Del 10 de mayo al 27 de junio

Continuar →

Oferta de emprego

/ 17 abril 2018 / 1
(Publicación 17/04/2018)
AESVAL LOGICA DE VALORACIONES, S.A, sociedad de tasación dedicada principalmente a las tasaciones y valoraciones inmobiliarias, selecciona TASADOR/A DE FINCAS URBANAS como colaborador/a externo/a.

Continuar →

Oferta de emprego

/ 17 abril 2018 / 1

(publicación 17/04/2018)

SERTECOSTA, empresa que cuenta con un gabinete de pericial con presencia en toda la Comunidad Autónoma de Galicia, busca Arquitecto para colaboraciones externas en la provincia de Ourense, como perito de riesgos diversos. Continuar →

Presentación da revista OBRADOIRO DIXITAL

/ 16 abril 2018 / 0

O día 19, ás 19:19 horas, tivo lugar na Delegación do Colexio en A Coruña o acto de presentación de OBRADOIRO DIXITAL. Continuar →

Vídeo da terceira ​xornada de Mesturas III. Vigo.

/ 1 abril 2018 / 0

Está dispoñible en vídeo a ​xornada III de Mesturas III, encontros internacionais de arquitectura Galicia-Portugal, celebrada o pasado 23 de novembro de 2017 en Vigo. Interveñen Nuno Valentim_Porto | José Mateus_Lisboa.

Este é o segundo vídeo da lista de reproducción “Mesturas” dispoñible no Canal COAG. Proximamente incorporaranse máis vídeos destas xornadas organizadas polas Delegacións de Vigo, Pontevedra e Ourense, xunto coa Ordem dos Arquitectos de Portugal.

Inauguración da exposición “Alejandro de la Sota 1913-1996”

/ 10 abril 2018 / 0

O sábado 14 de abril, ás 13,30 horas, tivo lugar na Praza da Ferreiría – Paseo Antonio Odrizola da cidade de Pontevedra a inauguración desta exposición. Continuar →

EDITECA. Curso online de REVIT estructuras avanzado

/ 24 abril 2018 / 0

En este Curso online de REVIT Estructuras (II) Avanzado aprenderemos todos los conocimientos para poder modelar cualquier estructura compleja en REVIT

Continuar →

EDITECA. Curso online de REVIT estructuras básico

/ 24 abril 2018 / 0

En el curso online de REVIT Estructuras (I) aprenderemos modelar todo tipo de estructuras: Hormigón, Madera y Acero. Empezaremos explicando cómo se utiliza la disciplina de Estructuras y vincularemos un archivo de REVIT Arquitectura. Haremos ejercicios y prácticas utilizando vigas, pilares, zapatas, cerchas y demás elementos arquitectónicos

Continuar →

Acceso como colexiado do COAG á ferramenta indexARQ do CSCAE

/ 9 abril 2018 / 1

Os colexiados do COAG poden acceder directamente á ferramenta indexARQ do CSCAE (Asistente para a xeneración do índice de contido do proxecto arquitectónico) utilizando o usuario e contrasinal da web do COAG, a través deste enlace. Con isto, evítase a necesidade de realizar altas ou configuracións adicionais para o uso desta ferramenta.

Vídeo da segunda ​xornada de Mesturas III. Ourense.

/ 6 abril 2018 / 0

Está dispoñible en vídeo a ​xornada II de Mesturas III, encontros internacionais de arquitectura Galicia-Portugal, celebrada o pasado 16 de novembro de 2017 en Ourense. Interveñen Cerejeira Fontes_ Braga | Correia Ragazzi_Porto.

Este é o segundo vídeo da lista de reproducción “Mesturas” dispoñible no Canal COAG. Proximamente incorporaranse máis vídeos destas xornadas organizadas polas Delegacións de Vigo, Pontevedra e Ourense, xunto coa Ordem dos Arquitectos de Portugal.

Oferta de emprego

/ 4 abril 2018 / 0

(publicación 4/4/2018)

Empresa de Seguridad y Salud selecciona arquitecto, a jornada parcial, con experiencia en Coordinación de Seguridad y Salud en Obra Continuar →

Oferta de emprego

/ 4 abril 2018 / 1

(publicación 4/4/2018)

Estudio de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a. Continuar →

A 1 de abril asentáronse as linteis do Pórtico da Gloria por Mateo

/ 1 abril 2018 / 0

Para celebrar o Día das Artes Galegas a Real Academia Galega de Belas Artes escolleu o 1 de abril de cada ano, en lembranza da mesma xornada do ano 1188, data constatada no epígrafe das linteis do Pórtico da Gloria e coa que se certifica que aquela é obra dirixida, dende os seus alicerces, polo Mestre Mateo. Continuar →

Oferta de emprego

/ 27 marzo 2018 / 0

(Publicada 27/03/2018)

Estudio de Arquitectura en Ferrol, solicita Arquitecto para trabajar media o jornada completa, para contratación mediante Beca FEUGA.
Continuar →

EDITECA. Curso online de REVIT interiorismo

/ 26 marzo 2018 / -

En el curso online de REVIT Interiorismo aprenderás cómo modelar en REVIT proyectos de arquitectura de interior. Optimizarás el programa para representar un modelo gráficamente atractivo y personalizar el diseño de mobiliario, diseño de interiores, así como iluminación, pinturas, estampados y familias de REVIT. Para realizar este curso online de REVIT diseño de interiores se recomienda tener cursados los correspondientes a Revit Arquitectura.

Continuar →

Vídeo da primeira ​xornada de Mesturas III. Pontevedra.

/ 23 marzo 2018 / 0

Está dispoñible en vídeo a ​xornada I de Mesturas III, encontros internacionais de arquitectura Galicia-Portugal, celebrada o pasado 9 de novembro de 2017 en Pontevedra. Interveñen Spaceworkers_ Paredes e Mário Sequeira [Azo]_ Braga.

Este video é o primeiro da lista de reproducción “Mesturas” dispoñible no Canal COAG. Proximamente incorporaranse máis vídeos destas xornadas organizadas polas Delegacións de Vigo, Pontevedra e Ourense, xunto coa Ordem dos Arquitectos de Portugal.

EDITECA. Curso online de REVIT instalaciones básico

/ 20 marzo 2018 / -

En este curso aprenderemos las nociones básicas de las disciplinas que componen MEP = Mecánica, Electricidad y Fontanería (Plumbing) a través de REVIT. Explicaremos cómo se trabaja con archivos vinculados y trabajaremos con los elementos que forman un sistema MEP: Tuberías, Conductos, Cables, Aparatos y Equipos.

Continuar →

EDITECA. Curso online de REVIT instalaciones avanzado

/ 20 marzo 2018 / -

La segunda parte de REVIT MEP consiste en la explicación de todas las herramientas MEP y la solución de retos MEP. Modificaremos familias MEP complejas, conectaremos todos los elementos para comprobar si existen interferencias entre nuestro sistema y finalmente analizaremos cargas térmicas y eléctricas.

Continuar →

Ponencia de José María Ezquiaga en video

/ 16 marzo 2018 / 0

Está dispoñible en vídeo a ​ponencia impartida por José María Ezquiaga o pasado día 18 de xaneiro no Curso Superior de Técnico de Urbanismo.
Continuar →

Oferta de emprego

/ 16 marzo 2018 / 0

Estudio de Arquitectura situado en el centro de Vigo, selecciona arquitecto/a menor de 30 años para beca FEUGA. Continuar →

Publicación en el BOE del Plan Estatal de vivienda 2018 – 2021

/ 12 marzo 2018 / 0

En el BOE de fecha 10 de marzo de 2018, se publica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Continuar →

Entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

/ 9 marzo 2018 / 0

El 9 de marzo entra en vigor la ley 9/2917, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Continuar →

Oferta de emprego

/ 9 marzo 2018 / 0

(publicación 9/3/2018)

Empresa de Vigo busca Perito de Seguros en la zona medio-oeste de la Provincia de la Coruña (Santa Comba, Negreira, Santiago , Zas, Ponteceso, …, etc) Continuar →

Oferta de emprego

/ 9 marzo 2018 / 0

(publicada 9/3/2018)

Estudio de arquitectura de A Coruña, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para beca FUAC o FEUGA.  Continuar →

Comunicado con motivo do Día Internacional da Muller – 8 de marzo

/ 7 marzo 2018 / 0

Con motivo do Día Internacional da Muller, desde o COAG queremos impulsar a visibilidade dos referentes femininos na nosa profesión.

É por iso que fixemos unha campaña de prensa reivindicando a incorporación activa e definitiva das Arquitectas.

Podes acceder ao texto da campaña no seguinte documento:

Visibilicemos Hai Mulleres Hai Arquitectas

Tamén podes asinar na campaña de sinaturas cun manifesto para tentar buscar apoios nesta visiblización, a través deste ENLACE.


Comunicado con motivo del Día Internancional de la Mujer – 8 de marzo

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde el COAG queremos impulsar la visibilidad de los referentes femininos en nuestra profesión.

Es por eso que hemos hecho una campaña de prensa reivindicando la incorporación activa y definiva de las Arquitectas.

Puedes acceder al texto de la campaña en el siguiente documento:

Visibilicemos Hay Mujeres Hay Arquitectas

También puedes firmar en la campaña de firmas con un manifiesto para intentar buscar apoyos en esta visibilización, a través de este ENLACE.

Oferta de emprego

/ 8 marzo 2018 / 1

(publicada 8/3/2018)

Estudio de arquitectura situado en El Burgo-Culleredo busca arquitecto colaborador. Continuar →

Oferta de emprego

/ 7 marzo 2018 / 0

(publicada 7/3/2018)

Empresa de Ingeniería y Arquitectura radicada en Alemania, busca profesionales con o sin experienca y conocimientos de alemán. Continuar →

Manifesto sobre o proxecto de terminal de autobuses na estación intermodal de Ourense

/ 6 marzo 2018 / 0

A Xunta de Goberno do COAG, á vista do anuncio de licitación da obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense, acordou manifestar a súa posición contraria á proposta. Continuar →

Carta do Presidente do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

/ 6 marzo 2018 / 0

Axúntase carta de presentación do novo equipo de goberno remitida por D. Lluís Comerón Graupera, Presidente do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
Continuar →

Oferta de emprego

/ 6 marzo 2018 / 1

(data de publicación: 06.03.2018)

KRATA S.A. Sociedade de Tasación de ámbito nacional (rexistrada no Banco de España) na súa Delegación Noroeste está a ampliar a súa rede de técnicos colaboradores externos- Arquitectos e Arquitectos Técnicos- para todas as provincias de Galicia. Continuar →

Oferta de emprego

/ 1 marzo 2018 / 1

(publicada 1/3/2018)

Estudio de arquitectura situado en A Coruña selecciona arquitecto. Continuar →

Oferta de Emprego

/ 26 febrero 2018 / 0

(publicación 26/2/2018)

Estudo de Arquitectura Xoven da Cidade da Coruña, oferta unha Beca de Formacion coa Fundacion UDC. Continuar →

Incorporación das últimas 5 edicións dos Gran de Area (2013-2017) á plataforma de premios do COAG

/ 15 febrero 2018 / 0

Vense de incorporar á plataforma web de premios do COAG a posibilidade de acceder ás 286 obras que participaron nas cinco últimas edicións dos premios Gran de Area de aportación á Arquitectura (2013-2017). Continuar →

Oferta de trabajo para recién titulados en Grupo Liñagar

/ 9 febrero 2018 / 0

Grupo Liñagar, empresa constructora gallega con 30 años de experiencia en el sector, y que se ha especializado en 4 departamentos -Piedra elaborada, fachadas, solados y alicatados, y reformas comerciales (proyectos singulares)- precisa de 2 técnicos para el departamento de reformas comerciales. Continuar →

Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018

/ 6 febrero 2018 / 0

Hai unas semanas pedímosvos que contestásedes a unha breve enquisa co obxectivo de coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas para, a partires delas, establecer a programación e contidos do plan de formación 2018.
Nesta enquisa participaron 283 colexiados. A partir das respostas achegadas, elaborouse este informe que expón e tenta sintetizar os resultados das vosas respostas, establecendo as liñas principais de deseño para a formación a desenvolver no vindeiro ano.

Continuar →

CURSO: Certificación internacional en Mentoring

/ 12 febrero 2018 / 0

El Mentoring es una de las prácticas más reconocidas para el desarrollo del talento, el liderazgo y las habilidades que una empresa necesita para ser competitiva en un mercada cada vez más voraz.

Actualmente supone también un nuevo perfil profesional muy demandado en el área de la consultoría y también dentro de las organizaciones en el área estratégica, corporativa, y de recursos humanos, donde el Mentoring se implanta como modelo de transmisión del conocimiento y consecución de objetivos, sobre todo en grandes proyectos y situaciones complejas.

Desde el 27 de abril

Continuar →

O Colexio de Arquitectos de Galicia gaña o recurso presentado contra a licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa

/ 20 enero 2018 / 0

O Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 da Coruña estimou o recurso presentado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en impugnación da licitación de asistencia técnico urbanística do Concello de Irixoa.

Continuar →

Publicación “Seguridad Laboral en obras de construcción menores (sin proyecto)”

/ 31 enero 2018 / 0

Documento y video de carácter divulgativo que trata de resumir las obligaciones en materia de seguridad laboral que tienen los promotores y contratistas de este tipo de obras. Continuar →

Disponible el nº 1 de la revista “Cuadernos” del CSCAE

/ 24 enero 2018 / 0

Cuadernos CSCAE se constituye como una renovada herramienta de comunicación que da continuidad a los esfuerzos que desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España se realizan para acercar las instituciones colegiales a todos los profesionales. Continuar →

Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo

/ 12 enero 2018 / 0

Incorporación na Área técnica (Notas técnicas – apartado III Materiais) da páxina web, polo seu interese para a profesión, de estas dúas publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Continuar →

GEASIG. Curso online de SketchUp 3D

/ 18 junio 2018 / -

Del 26 de junio al 19 de agosto

¿Quieres aprender a manejar el programa de modelado 3D con la curva de aprendizaje más rápida de todos los programas que existen en la actualidad?

Continuar →

◄ Anteriores

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Visítenos en FacebookVisítenos en TwitterVisit Us On Instagram