Agrupación de Arquitectas e Arquitectos Urbanistas de Galicia

AGAU – Primeira reunión informativa

O próximo xoves 23 maio, as 19:00 h, realizarase unha reunión telemática informativa sobre a Agrupación de Arquitectas e Arquitectos Urbanistas do COAG. Convidamos a todos os colexiados e colexiadas interesadas no eido do Urbanismo, a Ordenación do Territorio e a...

AGAU – Agrúpate

Todas as persoas colexiadas no COAG que, estando na súa plenitude de dereitos, o soliciten poden formar parte da AGAU-COAG. Pódese tramitar a inscrición a través deste enlace, accedendo coas credenciais colexiais. A inscrición, que para este ano 2024 é de balde, é...

Próxima convocatoria de ELECCIÓNS

QUE É?

A AGAU é a Agrupación de Arquitectas e Arquitectos Urbanistas de Galicia, vinculada ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Actualmente é unha agrupación en proceso de xestación e definición. Creouse en decembro de 2023 por iniciativa dun grupo de colexiadas con interese no Urbanismo, a Ordenación do Territorio e a Paisaxe do noso territorio. Polo momento unicamente se deron os pasos mínimos imprescindibles para poder convocar un proceso electoral que dea lugar á primeira Xunta Directiva electa.

Proceso de formación

Documentación asociada

Acordo de creación da comisión xestora da “Agrupación de arquitectos urbanistas”  Circular 22/2023

Convocatoria e acordo da Xunta Xeral extraordinaria celebrada o 19/12/2023 sobre a aprobación do regulamento da “Agrupación galega de arquitectos e arquitectas urbanistas”  Circular 27/2023 e Circular 29/2023

Regulamento da AGAU

O Regulamento da AGAU-COAG establece o marco organizativo e operativo para a agrupación, que se vincula ao COAG conforme ao artigo 51 dos estatutos. Diríxese a promover o prestixio, a solidariedade, a comunicación, e a defensa dos intereses profesionais dos seus integrantes no ámbito do urbanismo, a ordenación do territorio e a xestión da paisaxe, fomentando a súa participación activa nestes campos.

Consulta aquí o  Regulamento da AGAU

Aspectos clave do Regulamento:

  • Natureza e Funcións: A AGAU-COAG velará polo prestixio da actividade profesional nos seus eidos de actuación, defenderá os intereses dos seus membros, promoverá a participación nos asuntos relativos ao territorio, e coordinarase con outras agrupacións para a defensa de intereses comúns.
  • Membros: Poderán ser persoas integrantes todas as colexiadas e colexiados do COAG que o soliciten e cumpran cos requisitos. Contémplase a figura de “Afín” para arquitectos ou arquitectas doutros colexios ou disciplinas relacionadas co urbanismo que desexen unirse.
  • Órganos de Goberno: A AGAU-COAG réxese por unha Asemblea Xeral e unha Xunta Directiva. A Asemblea Xeral é o máximo órgano de decisión, mentres que a Xunta Directiva encárgase da xestión diaria e a execución das decisións tomadas pola Asemblea.
  • Economía: A agrupación debe ser autosuficiente economicamente, podendo recibir achegas do COAG dentro de certos límites, así como cotizacións das persoas agrupadas e posibles subvencións ou donativos.
  • Procedementos Electorais e de Xestión: Establécense procedementos para a elección da Xunta Directiva, a xestión económica integrada nos orzamentos do COAG, e o réxime de acordos que permite recurso ante a Xunta de Goberno do COAG.

POR QUE?

O papel das arquitectas e os arquitectos na planificación do territorio cada vez se atopa máis devaluado e a actividade profesional vinculada ao urbanismo, a ordenación do territorio e o paisaxismo adoece de falta de visibilidade e problemas de precariedade no seu desenvolvemento.

Pensamos que debemos reivindicar como colectivo a nosa disciplina, que é unha ferramenta fundamental para a posta en valor do noso territorio, aportando unha mirada rigorosa, e aspirando a transitar cara unha sociedade máis xusta.

AXENDA

23 de maio, 19:00: reunión informativa AGAU-COAG

 enlace de inscrición á reunión

AGRÚPATE

A agrupación preséntase como unha plataforma esencial para aquelas arquitectas e arquitectos urbanistas que buscan non só ampliar os seus coñecementos e habilidades, senón tamén contribuír ao desenvolvemento sostible, integrado e responsable do territorio galego.

É un chamado a todas as persoas profesionais do ámbito, a unirse e participar activamente nesta comunidade, para afrontar os desafíos do urbanismo, a ordenación do territorio e a paisaxe con solidez, innovación e compromiso ético.

A AGAU-COAG ofréceche a oportunidade de ser parte dun colectivo que valora o teu desenvolvemento profesional e as túas contribucións ao campo do urbanismo, animándote a participar nun espazo onde a túa voz e o teu traballo terán un impacto real e positivo na nosa comunidade profesional e, polo tanto, na sociedade.

Todas as colexiadas e colexiados do COAG poden formar parte da AGAU-COAG. Pódese tramitar a inscrición de balde a través do seguinte enlace, accedendo coas credenciais colexiais:

 enlace de inscrición á agrupación

CONTACTO

Se queres transmitir calquera dúbida ou suxestión á AGAU, podes facelo no correo electrónico:

 agau@coag.es