Bolsa de xurados do COAG

7 Mar 2024

A Xunta de Goberno do COAG acordou a creación da BOLSA DE XURADOS DO COAG cos seguintes obxectivos:

• Dar oportunidade á profesión de contar con procesos de valoración de calidade, algo que beneficiaría en primeiro termo aos arquitectos/as concorrentes e, en xeral, á arquitectura.
• Garantir a selección das mellores propostas dun modo transparente.
• Poder seleccionar perfís de xurados adaptados á temática de cada concurso.
• Garantir as retribucións dos membros do xurado.
• Axudar a que os xurados se compoñan conforme ás previsións do artigo 187, apartados 2 e 3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público.

Máis información na CIRCULAR 5 2024.

Compartir