Emprego

Oferta de emprego

Oferta de emprego

UTE GRV4 + AREALONGA 2020 adxudicataria de contrato de servicios da Universidade de Vigo selecciona arquitecto/a autónomo para colaborar na execución do contrato, para un ano de duración como mínimo.   read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa de inxeniería con implantación no  sur de ALEMANIA selecciona arquitecto/a para asesoramento e coordinación en área de riesgos laborais en obras como CSS. read more…

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de emprego

GESVALT, S.A. selecciona un posto de tasador/a e outro de visitador externo para a zona de Santiago de Compostela. read more…

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de emprego

Shoots Selección Alemania, selecciona arquitecto/a para funcións de xefe de obra en Düsseldorf (Alemania) read more…

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de emprego

COGAMI con sede en Santiago de Compostela, selecciona arquitecto/a con experiencia en accesibilidade para encargo de traballos como autónomo. read more…

Concello de Meaño – Unha praza de arquitecto/a en contrato formativo

Concello de Meaño – Unha praza de arquitecto/a en contrato formativo

O Concello de Meaño presentou solicitude de subvención ante a Deputación de Pontevedra para a contratación de persoas tituladas que cumpran os requisitos esixidos, segundo a normativa vixente para a formalización de contratos formativos, por medio das Bases e Convocatoria do Programa de Fomento da Empregabiliadade na Provincia de Pontevedra “Primeira Experiencia Profesional” nos concellos da Provincia de Pontevedra 2022/2023, publicada no BOPPO num 74 de 19 de abril de 2022. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura Andrés Touceda con sede en Vigo seleccióna un posto de arquitecto/a asalariado. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

EUROVALORACIONES, S.A. selecciona 4 puestos de arquitecto/a tasador  autónomo para A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. read more…