Emprego

Oferta de emprego

Oferta de emprego

“ALIA TASACIONES, S.A selecciona arquitectos/as para realizar tasacións na provincia de Lugo e en Santiago de Compostela. read more…

Concello de Lugo – Unha praza de arquitecto/a

Concello de Rianxo – Unha praza de arquitecto/a

No DOG de 22 de decembro e no BOP de A Coruña de 17 de decembro, aparece a Convocatoria para a selección de funcionario, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, arquitecto, para a cobertura definitiva de praza incluída na (OEP 2017), por concurso-oposición. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

PAULA ALFONSO  ARQUITECTURA, estudio sito en CAMBADOS, selecciona arquitecto/a en practicas para beca FUAC/FEUGA con opcións de continuar na empresa. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en POIO (Pontevedra) selecciona arquitecto/a autonomo para traballos de edición gráfica para publicación de arquitectura. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura de A Coruña selecciona arquitecto/a con formación en instalacións e representación gráfica. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a para colaborar nos traballos do estudio. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa relacionada con actividades de asesoramento técnico selecciona para Santiago de Compostela un posto de Arquitecto/a para asistencia urbanística a Concellos. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

ARCO VALORACIONES  selecciona arquitecto/a autónomo como  taxador para a zona de Santiago de Compostela. read more…