Concello de Lugo – Unha praza de arquitecto/a

6 maio 2024

No BOP-Lugo de 6 de maio pubícase o anuncio da convocatoria do proceso selectivo para o acceso en propiedade a 1 PRAZA DE ARQUITECTO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2021), que se rexerá polas “Bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios/as e persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo en quenda libre así como as prazas reservadas a promoción interna”.

Enlace ao BOP-Lugo.

Compartir