Finalización da aplicación do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias en papel

Finalización da aplicación do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias en papel

A Xunta de Goberno, na súa sesión 5/2022 de 5 de maio, acordou ratificar a proposta da Comisión de Visado de queque, dado o réxime estabilizado de restricións fronte a COVID-49, non se aprecia motivo para manter o procedemento extraordinario establecido por acordo da Xunta de Goberno na súa sesión de 4/2020 de 2 de abril para a tramitación dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel. read more…

Video del Concierto Guadi Galego. Ciclo «Onde a Música Habita»

Video del Concierto Guadi Galego. Ciclo «Onde a Música Habita»

El pasado 26 de marzo tuvo lugar en el patio del Colegio Raíña Fabiola el concierto de Guadi Galego, el primer concierto del ciclo «Onde a Música Habita» organizado por el ayuntamiento de Santiago de Compostela en colaboración con la Delegación de Santiago del Colegio de Arquitectos con el objetivo de poner en valor la arquitectura notable de nuestra ciudad como marco de estas acciones culturales.
Contratos tipo Axudas á Rehabilitación

Contratos tipo Axudas á Rehabilitación

Desde a Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio de Arquitectos trasládansevos os contratos tipo para asinar coas comunidades de propietarios no marco dos programas de axuda á rehabilitación de edificios de vivendas dos Fondos Next Generation, cuxas convocatorias están a ser publicadas polo IGVS.

read more…

Contratos tipo Axudas á Rehabilitación

Modelos de Pregos de Contratación Pública

Desde a Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio de Arquitectos trasládansevos os pregos para licitacións, mediante concurso, que se convoquen no marco do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, PIREP, xunto cos seus correspondentes cadros de características.

read more…

Clínica de Casas – Ucraína

Clínica de Casas – Ucraína

A Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña lanza xunto co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a Clínica de Casas – Ucraína, un dispositivo para a asistencia a persoas refuxiadas en Galicia en materia de habitabilidade. read more…

Ampliación plazo inscripción y presentación de propuestas Concursos de Ideas de Arquitectura de las nuevas Facultades de Farmacia y de Medicina de la Universidad de Sevilla

Ampliación plazo inscripción y presentación de propuestas Concursos de Ideas de Arquitectura de las nuevas Facultades de Farmacia y de Medicina de la Universidad de Sevilla

Diligencias de 7 de abril de 2022 por las que se rectifica Resolución Rectoral de 17 de febrero de 2022 por la que se publica ampliación de plazo de inscripción y presentación de propuestas de los Concursos de Ideas de Arquitectura de las nuevas Facultades de Farmacia y de Medicina de la Univesidad de Sevilla. read more…

Gravación da xornada Rehabilitación enerxética de edificios: Instalacións de biomasa para calefacción e ACS

Gravación da xornada Rehabilitación enerxética de edificios: Instalacións de biomasa para calefacción e ACS

Está dispoñible no CanalCOAG a gravación desta xornada celebrada o pasado día 6 de abril, de 16:00 a 20:00 h, organizada polo Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en colaboración co Cluster de la Biomasa de Galicia. Nela, informouse sobre as instalacións de biomasa e os seus criterios de deseño e dimensionado, atendendo especialmente ao seu potencial en actuacións de rehabilitación enerxética en usos residenciais. read more…

Jornada Presentación Online FORO INTERNACIONAL UIA 2022

Jornada Presentación Online FORO INTERNACIONAL UIA 2022

El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho universal, pero se ha convertido en un problema a escala global. La búsqueda de soluciones es una responsabilidad colectiva. Por este motivo, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), con el respaldo del Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid, ONU-Hábitat y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), se han dado la mano para poner en marcha el Foro Internacional UIA 2022 “Affordable Housing Activation: Removing Barriers”, el mayor evento global sobre acceso a la vivienda. read more…

Carta do COAG ás alcaldías sobre os Informes de Avaliación de Edificios

Carta do COAG ás alcaldías sobre os Informes de Avaliación de Edificios

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia lembra que os concellos teñen a obriga de velar por que os edificios de vivendas de máis de 50 anos dispoñan, antes do 20 de maio, do Informe de Avaliación de Edificios.

Explica, asemade, que a curto prazo a Xunta de Galicia ten previsto publicar as axudas á rehabilitación de edificios, enmarcadas nos fondos Next Generation e destinadas a mellorar a eficiencia enerxética do parque inmobiliario construído de máis de vinte anos.

Así o manifestou nunha carta enviada a todos os consistorios, onde tamén ofrece axuda para difundir esta información entre a cidadanía.

read more…

Ámbitos profesionais no directorio web

Ámbitos profesionais no directorio web

O pasado 7 de febreiro informouse das modificacións no directorio público de arquitectos / sociedades dispoñible na web colexial, que incorporaron a opción de marcar e seleccionar ámbitos profesionais. Á vista da crecente demanda de arquitectos por parte de organismos públicos e privados, o apartado de Ámbitos profesionais do directorio web de colexiados, é a mellor opción para promocionar as especialidades profesionais dos colexiados, así como mellorar a súa empregabilidade en determinados sectores. read more…

Xornada de asesoramiento on line: A inscrición rexistral das actuacións urbanísticas ilegais

Xornada de asesoramiento on line: A inscrición rexistral das actuacións urbanísticas ilegais

O vindeiro martes, 19 de abril, de 17:00 a 20:00h, o COAG organiza unha xornada de asesoramento en liña impartida por José María Domínguez Blanco e Marcos Viturro Gómez na que se abordará, desde un punto de vista práctico, a inscrición rexistral das principais actuacións realizadas sen título habilitante. Prestarase especial atención ás declaracións de obra nova terminada sen título habilitante, e aos actos e usos do solo que poden constituír parcelación urbanística, así como a súa inscrición rexistral. Ademais, exporanse os conceptos de propiedade horizontal e complexo inmobiliario, analizando en que supostos poden constituír unha parcelación urbanística. read more…