Oficina de Apoyo a la Rehabilitación
Cadros comparados das Normas de Habitabilidade de Vivendas en Galicia

Están dispoñibles os cadros comparados do Decreto 29/2010, trala recente modificación das Normas de Habitabilidade de Vivendas -NHV- publicada no Decreto 128/2023. O pasado 15 de setembro foi publicado no DOG o Decreto 128/2023, de 7 de setembro, polo que se modifica...

REHABILITAR, PASO A PASO

O vídeo Rehabilitar, paso a paso, froito do traballo da Confederación Estatal de Asociacións Veciñais (CEAV) e o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE), pódese ver desde aquí. O parque residencial en España está formado por 25,7 millóns de...

Informe sobre as axudas á vivenda

Actualizado 16 | 11 | 23 | Tanto á luz dos fondos Next Generation, como de moitos outros tipos de programas de impulso á rehabilitación, as administracións públicas están a lanzar numerosas convocatorias de axudas e subvencións para a posta a punto dos nosos edificios...

Informe sobre as axudas á vivenda

Informe sobre as axudas á vivenda

Actualizado 16 | 11 | 23 | Tanto á luz dos fondos Next Generation, como de moitos outros tipos de programas de impulso á rehabilitación, as administracións públicas están a lanzar numerosas convocatorias de axudas e subvencións para a posta a punto dos nosos edificios de vivendas. Este informe pretende recoller todas aquelas de especial interese para o traballo do arquitecto e os usuarios finais.

Pinche aquí

El I Encuentro de la Red OAR reúne, en Zaragoza, a responsables de las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos para analizar retos presentes y futuros

El I Encuentro de la Red OAR reúne, en Zaragoza, a responsables de las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos para analizar retos presentes y futuros

Dos años y medio después de que arrancara su andadura para contribuir a impulsar la “ola de renovación” de viviendas con cargo a los fondos europeos Next Generation, la Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos (Red OAR) ha celebrado, en Zaragoza, su primer encuentro de carácter presencial. read more…

Guía veciñal de rehabilitación. CEAV. CSCAE

Guía veciñal de rehabilitación. CEAV. CSCAE

A Guía veciñal para a rehabilitación e o vídeo Rehabilitar, paso a paso, que son froito do traballo da Confederación Estatal de Asociacións Veciñais (CEAV) e o Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE), pódense descargar desde aquí.

read more…

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación arquitectónica facilitando novos usos na finca de Lourizán

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación arquitectónica facilitando novos usos na finca de Lourizán

O obxecto deste concurso é seleccionar a mellor idea, a xuízo do Xurado, e desenvolvida a nivel de anteproxecto, que sirva de base ao correspondente proxecto técnico, básico e de execución, incluído o estudio de seguridade e saúde, o estudo de xestión de residuos, a certificación enerxética e o proxecto de telecomunicacións das obras de rehabilitación arquitectónica das edificacións identificadas para o cambio de uso da finca de Lourizán e da integración paisaxística de certos espazos exteriores da finca de Lourizán, que serán recollidos no ANEXO I bis denominado: Documento base para el concurso. read more…

Fallados os Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2023

Fallados os Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2023

Fallada a cuarta edición dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia. Estes premios supoñen o recoñecemento á calidade das edificacións rematadas nos anos 2020, 2021 e 2022, tanto de obra nova como de rehabilitación. Cabe destacar, así mesmo, os dous premios especiais: o de sustentabilidade e á traxectoria profesional; o primeiro busca destacar a implementación dunha arquitectura responsable e comprometida co ambiente, en consonancia cos programas desenvolvidos pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en especial a Estratexia Galega de cambio climático e Enerxía 2050, as Directrices de Ordenación do Territorio e a Estratexia da Paisaxe galega. O premio á traxectoria profesional pretende ser un recoñecemento da especial contribución á arquitectura no territorio galego por parte das persoas arquitectas, aparelladoras e arquitectas técnicas. read more…

Proposta do Concello de Caldas de convenio de colaboración interadministrativa entre concellos para a prestación de servizos en materia de persoal

Proposta do Concello de Caldas de convenio de colaboración interadministrativa entre concellos para a prestación de servizos en materia de persoal

A relación de postos de traballo do Concello de Caldas de Reis contempla unha praza de arquitecto/a, que a día de hoxe se atopa vacante. En tanto non se procede á súa provisión, a intención dese Concello é que as función propias do posto poidan ser desempeñadas a través da figura prevista no artigo 209 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, que permite “a realización polo persoal funcionario propio das entidades locais de funcións e tarefas no ámbito territorial doutras entidades locais”.

Conforme á solicitude do devandito Concello, informáse desta circunstancia para coñecemento dos funcionarios municipais doutros Concellos, interesados en promover a celebración de dito convenio de colaboración administrativa. read more…

Gravación da xornada de asesoramento e resolución de consultas sobre a modificación das NHV

Gravación da xornada de asesoramento e resolución de consultas sobre a modificación das NHV

Actualización 03 | 10 | 23   Está dispoñible no Canal COAG a gravación da xornada de asesoramento e resolución de consultas sobre a modificación das Normas de Habitabilidade de Vivendas en Galicia, que tivo lugar o pasado martes 26 de setembro.

Pode accederse a xornada de asesoramento a través da siguiente LIGAZÓN

Pode accederse a resolución de consultas a través da siguiente LIGAZÓN

read more…

PUBLICACIÓNS E UTILIDADES. MATERIAL DIVULGATIVO

PUBLICACIÓNS E UTILIDADES. MATERIAL DIVULGATIVO

Na web da Oficina de Apoio á Rehabilitación do COAG hai un novo apartado con material divulgativo, onde poñemos en valor, ante a sociedade galega, o traballo do arquitecto desde todos os puntos de vista, así como información sobre os beneficios da rehabilitación, as axudas públicas e as vantaxes de contar cun/a arquitecto/a que xestione o proxecto de forma integral.

read more…