Oficina de Apoyo a la Rehabilitación
Curso Xestión dos residuos de construcción e demolición [RCDs]

O obxectivo do curso é introducir os conceptos necesarios para que os arquitectos poidan incorporar criterios de deseño e posta en obra adecuados para unha correcta xestión dos Residuos de Construción e Demolición (RCD) de acordo con a normativa vixente, así como para...

Proposición do arquitecto Pedro de Llano aos Premios da Cultura Galega 2022 na modalidade de Patrimonio Cultural

Proposición do arquitecto Pedro de Llano aos Premios da Cultura Galega 2022 na modalidade de Patrimonio Cultural

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña (ETSAC) da Universidade da Coruña (UDC) presentan a candidatura do arquitecto Pedro de Llano Cabado aos Premios da Cultura Galega 2022 na modalidade de Patrimonio Cultural. Esta candidatura forma parte das accións conxuntas postas en marcha por ambas entidades. read more…

Curso Xestión dos residuos de construcción e demolición [RCDs]

Curso Xestión dos residuos de construcción e demolición [RCDs]

O obxectivo do curso é introducir os conceptos necesarios para que os arquitectos poidan incorporar criterios de deseño e posta en obra adecuados para unha correcta xestión dos Residuos de Construción e Demolición (RCD) de acordo con a normativa vixente, así como para posibilitar a reincorporación daqueles que sexan adecuados no proceso produtivo seguindo criterios de Construción Circular.

O curso estrutúrase para achegar unha base técnica suficiente e analizar as distintas fases da obra nas que pode participar o técnico e cales son as opcións de actuación. Para iso: read more…

EGURTEK, Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera

EGURTEK, Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera

Los días 19 y 20 de octubre se celebrará en BEC la 9ª edición del Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera – EGURTEK, una cita ineludible para arquitectos y otros profesionales de la construcción en madera. Durante dos días este foro, de carácter bienal, reunirá a profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción para mostrar los proyectos internacionales más importantes realizados en madera. read more…

Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

O Concello de Bande convoca un concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto, coa finalidade de acadar a mellor propostas arquitectónica para a construción dun centro termal de nova planta e a posta en valor e aproveitamento da zona das augas mineromedicinais e termais nese concello no lugar dos Baños, inmediato ao embalse das Conchas. read more…

Concurso de Ideas para el Diseño del Trofeo de los Premios Terra Ibérica

Concurso de Ideas para el Diseño del Trofeo de los Premios Terra Ibérica

El Colegio de Arquitectos de León convoca un Concurso de Ideas para el trofeo que distinguirá los premios Terra Ibérica. La convocatoria está abierta a la participación de cualquier arquitecto colegiado y el plazo para la recepción de las propuestas a concurso se extenderá hasta el próximo 11 de octubre. El autor de la obra galardonada 1.000 euros. read more…

Resultado do proceso de selección para a contratación de tres prazas de arquitecto/a da Área Técnica colexial

Resultado do proceso de selección para a contratación de tres prazas de arquitecto/a da Área Técnica colexial

Conforme aos acordos adoptados pola Xunta de Goberno, comunicados na circular 4/2022 de 24 de marzo e circular 8/2022 de 9 de maio , creáronse 3 prazas de arquitectos/as (titulado/a superior) para que preste as funcións de arquitecto/a de visado nas delegacións de Lugo, Ourense e Santiago de Compostela, para o cal se determinou a realización dunha convocatoria pública para cubrir as prazas indicadas. O tribunal constituído para realizar o proceso de selección, conforme ao previsto nas bases do mesmo, comunicadas mediante a circular 12/2022 de 3 de xuño, xa rematou o proceso de selección. read more…

Concello de Vilaboa: convocatoria e bases para a provisión dunha praza de arquitecto/a, mediante sistema de concurso-oposición

Concello de Vilaboa: convocatoria e bases para a provisión dunha praza de arquitecto/a, mediante sistema de concurso-oposición

No BOP de Pontevedra do 16/08/2022  pubícase a Convocatoria e as Bases reguladoras do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de funcionario de carreira, coa denominación de arquitecto/a, grupo A1, escala administración especial, subescala técnica, sistema de acceso libre, procedemento de selección concurso-oposición; mediante a publicación deste anuncio procédese a súa convocatoria, outorgando un prazo de presentación de solicitudes de vinte días naturais a partir do seguinte ao do seu anuncio no Boletín Oficial do Estado.

Publicado no DOG de 23 de agosto.

Concello de Vilaboa: convocatoria e bases para a provisión dunha praza de arquitecto/a, mediante sistema de concurso-oposición

Concello de San Sadurniño – Praza de arquitecto/a

No BOP-A Coruña de 8 de agosto publícanse as Bases para a selección da praza de persoal laboral fixo de arquitecto ou arquitecta, polo proceso especial de estabilización do emprego temporal de longa duración, incluída na oferta de emprego público 2022 do concello de San Sadurniño. read more…

Concurso de proyectos con intervención de jurado para la reforma y reorganización de los espacios en el conjunto edificatorio situado entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, en Vigo

Concurso de proyectos con intervención de jurado para la reforma y reorganización de los espacios en el conjunto edificatorio situado entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, en Vigo

Publicado en la página de contratación del estado, con fecha 28 de julio, la licitación del contrato de Concurso de proyectos con intervención de jurado para la reforma y reorganización de los espacios en el conjunto edificatorio situado entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, en Vigo. read more…

Convocatoria para a configuración dun listado de colexiados interesados en recibir encargos de afectados polo incendio ocorrido no mes de xullo no concello de O Barco de Valdeorras

Convocatoria para a configuración dun listado de colexiados interesados en recibir encargos de afectados polo incendio ocorrido no mes de xullo no concello de O Barco de Valdeorras

Tal e como se anuncia na Circular 17 2022, anúnciase a convocatoria para a elaboración dun listado no que figuren os colexiados interesados en recibir encargos dos veciños afectados polos incendios no concello de O Barco de Valdeorras, con dispoñibilidade inmediata, para realizar os trámites de solicitudes de axuda, memorias, proxectos de reconstrucción, xustificación de subvencións… read more…

A profesión de arquitecto en Europa. Enquisa para oestudio do sector do ACE-CAE 2022

A profesión de arquitecto en Europa. Enquisa para oestudio do sector do ACE-CAE 2022

O Estudo Sectorial é unha enquisa bienal encargada polo Consello de Arquitectos de Europa (ACE) e cofinanciada polo Programa Europa Creativa da Unión Europea, que recompila e analiza datos estatísticos, sociolóxicos e económicos sobre os arquitectos europeos, o mercado arquitectónico e prácticas arquitectónicas. A partir das respostas de 25.600 arquitectos de 26 países europeos, a edición 2020 do Estudo enriqueceuse con novas áreas de investigación, o que o converte, sen dúbida, no estudo máis completo sobre a profesión de arquitecto en Europa e nunha ferramenta de referencia imprescindible para todos aqueles interesados na profesión de arquitecto e a contorna construída. Máis información na seguinte LIGAZÓN

Curso sobre xestión de programas de axuda á rehabilitación. CSCAE

Curso sobre xestión de programas de axuda á rehabilitación. CSCAE

Para reforzar o coñecemento dos arquitectos como profesionais de referencia na xestión integral das subvencións á rehabilitación de vivendas con cargo aos fondos Next Generation, o Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) desenvolveu este curso Xestión de Programas de Axudas para a Rehabilitación (GPAR). O seu contido céntrase na xestión das diferentes subvencións que as Administracións Públicas aprobaron no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, con cargo aos fondos europeos de Próxima Xeración, e do Plan de Vivenda 2022-2025. O obxectivo do curso é facilitar a comprensión e xestión das bases reguladoras destas axudas aos profesionais da arquitectura. read more…