Oficina de Apoyo a la Rehabilitación
Guía para planificar Cidades Saudables

Guía para planificar Cidades Saudables

O Ministerio de Sanidade, a Federación Española de Municipios e Provincias e a Rede Española de Cidades Saudables publicaron a Guía para planificar Ciudades Saludables, presentada como unha ferramenta de axuda aos diferentes profesionais que participan na planificación de contornas urbanas.

read more…

Fallo do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Fallo do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

O xurado declarou como gañadora do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense) a proposta presentada baixo o lema CYCLOPEUS por Marta Trigás Arias, Xavier Boted Campderrós e Albert Saboya Cabesta. read more…

Enquisa sobre preferencias formativas 2023

Enquisa sobre preferencias formativas 2023

O obxectivo deste cuestionario é coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas, de cara a establecer a programación e contidos a desenvolver durante o ano 2023 en cursos de actualización profesional. Ademais, inclúense algunhas cuestións de tipo organizativo que nos resultan de gran utilidade para aliñar as modalidades, formatos, horarios, adicacións, etc., coas vosas preferencias. A enquisa é breve e anónima. Coñecer as vosas opinións e preferencias resulta especialmente importante para nós para mellorar o enfoque e a organización das actividades formativas que programamos, así como para que promover novos cursos nas liñas que propoñedes.

Moitas grazas!

CUBRIR A ENQUISA

Recomendacións para a rehabilitación enerxética en fogares en situación de vulnerabilidade. CSCAE

Recomendacións para a rehabilitación enerxética en fogares en situación de vulnerabilidade. CSCAE

El CSCAE y ECODES presentan una guía con recomendaciones para la rehabilitación energética de hogares vulnerables.

La publicación, que cuenta con el apoyo de la European Climate Foundation y el Observatorio 2030 del CSCAE, está dirigida a Administraciones Públicas y a técnicos profesionales para que la “ola de renovación” #NextGeneration sea justa e inclusiva.

read more…

Concurso bajo lema, en dos fases, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto y dirección de obra para la reforma integral de la sede del Consejo Superior de los Colegios Oficiales  de Arquitectos de España (CSCAE)

Concurso bajo lema, en dos fases, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto y dirección de obra para la reforma integral de la sede del Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España (CSCAE)

El concurso tiene ámbito nacional y los participantes podrán presentarse a título individual o en equipo siendo, en todo caso, el representante del mismo un Arquitecto/a colegiado/a en un Colegio Oficial de Arquitectos de España, estableciéndose en las bases una serie de incompatibilidades. read more…

Ofertas de emprego público en boletíns oficiais a 2/1/2023

Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

No BOP Pontevedra de data 20 de decembro, aparece o anuncio das Bases xerais que regulan as convocatorias de diversos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Tomiño, onde figura unha praza de arquitecto/a. read more…

Acto de apertura do sobre 1 do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Acto de apertura do sobre 1 do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Comunican do Concello de Bande que, segundo se establece no “punto 9. Fallo do concurso”, das bases administrativas e técnicas que rexen a convocatoria do concurso de proxectos, faise público que a data fixada para a apertura do sobre 1, para coñecer a identidade dos autores das propostas premiadas, celebrarase en acto público no salón de actos da casa do Concello de Bande, sita na rúa San Roque, nº2 (Bande) o día 22 de decembro de 2022 ás 9:30h. read more…

Aplicación informática. Simulador de axudas IGVSNextCal. IGVS

Aplicación informática. Simulador de axudas IGVSNextCal. IGVS

O simulador de cálculo IGVSNextCal é unha aplicación informática que axudará a impulsar a rehabilitación enerxética e conseguir vivendas máis eficientes, máis confortables termicamente e máis respectuosas co medio ambiente. Como resultado proporciona unha estimación das actuacións de rehabilitación necesarias para conseguir as distintas axudas Next Generatión xestionadas polo IGVS, o importe destas actuacións, o importe das axudas, o investimento estimado e o custo de enerxía aforrada coas obras.

read more…

Ofertas de emprego público en boletíns oficiais a 2/1/2023

Concello de Pontevedra- Praza de Arquitecto/a

No BOP Pontevedra de data 19 de decembro, se publica a convocatoria e bases xerais e específicas de selección para a provisión das plazas correspodentes á oferta de emprego público extraordinaria, que inclúe unha praza de arquitecto/a. read more…

Ofertas de emprego público en boletíns oficiais a 2/1/2023

Concello de Chantada – Praza de Arquitecto/a

No BOP Lugo de data 19 de decembro, se publica a convocatoria e bases xerais e específicas de selección para a provisión das plazas correspodentes á oferta de emprego público extraordinaria, que inclúe unha praza de arquitecto/a. read more…

Ofertas de emprego público en boletíns oficiais a 2/1/2023

Concello de Xinzo de Limia – Praza de Arquitecto/a

No BOP Ourense de data 19 de decembro, se publica a convocatoria e bases xerais e específicas de selección para a provisión das plazas correspodentes á oferta de emprego público extraordinaria, que inclúe unha praza de arquitecto/a. read more…

Ofertas de emprego público en boletíns oficiais a 2/1/2023

Concello de Vivieiro – Dúas prazas de arquitecto/a

No BOP-Lugo de 16 de decembro, aparece o anuncio da convocatoria e bases reguladoras cos seus anexos aprobadas pola Alcaldía, polas que se inicia o proceso selectivo para o ingreso en prazas de funcionario de carreira ou persoal laboral fixo no Concello de Viveiro, onde figuran dúas prazas de arquitecto/a. read more…

Programa de axuda ao alugueiro de vivenda

Programa de axuda ao alugueiro de vivenda

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de axuda ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, e procédese á súa convocatoria, con financiamento plurianual, para o ano 2023 (códigos de procedemento VI483A e VI483B).

read more…

Ofertas de emprego público en boletíns oficiais a 2/1/2023

Concello de Ourol – Praza de arquitecto/a municipal

No BOP Lugo de 9 de decembro, anúcianse a aprobación das Bases Xerais que rexerán xunto coas Bases Específicas das convocatorias dos procesos selectivos excepcionais correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal de longa duración do Concello de Ourol incluídas na oferta de emprego público extraordinaria da Lei 20/2021. read more…

Convocatoria Premios New European Bauhaus 2023

Convocatoria Premios New European Bauhaus 2023

Desde la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como impulsores y punto de contacto nacional de la New European Bauhaus en España, informan del lanzamiento de la la convocatoria de candidaturas de la nueva edición de los Premios New European Bauhaus, que estará abierta hasta el próximo 31 de enero de 2023 a las 19:00 CET, cuyas candidaturas deberán presentarse a través de la plataforma digital habilitada. read more…