Arquivo para 2020

Entrada en vigor das Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia

Posted by / 28 mayo 2020 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicada en Portada / -

Segundo se nos informa desde a Dirección Xeral de Urbanismo, as Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia entraron en vigor o luns 25 de maio de 2020.

Mediante a Orde da consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda do 10 de outubro de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia número 224, do 25 novembro de 2019, aprobáronse as Normas Técnicas de Planeamento Urbanístico de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 48 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 89 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia. Continuar lendo →

Ampliación do prazo para a presentación de candidaturas aos Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2020

Posted by / 27 mayo 2020 / Categories: coag, Noticias, Premios, Publicada en Portada / -

Tal e como se anuncia na Circular 9 2020, amplíase o prazo de presentación de propostas a estos Premios até as 12,00 horas do vindeiro 14 de xullo. Continuar lendo →

Aplicación obligatoria de los cambios introducidos en el Código Técnico de la Edificación

Posted by / 27 mayo 2020 / Categories: Activa, Covid19, CSCAE, Publicada en Portada / -

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado el 14 de marzo, prevé que el cómputo de los plazos administrativos se reanude o, en su caso, se reinicie el 1 de junio. Por lo tanto, la aplicación obligatoria del CTE será el 15 de septiembre. Continuar lendo →

Xornadas «Cara a onde vai o noso urbanismo»

Posted by / 20 mayo 2020 / Categories: Formación, Publicada en Portada, Xornadas / Jornadas / -

A través destas xornadas, froito da colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU) y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), ábrese un espazo de debate no que a través da intervención de recoñecidos expertos no ámbito urbanístico convídase á reflexión en torno ao futuro da planificación urbanística e ao papel das cidades.

Vivimos unha situación excepcional marcada pola incerteza, unha crise que pode converterse nunha oportunidade para facer fronte a vellos paradigmas, pois nos permitiu tomar conciencia do valor do espazo público, da importancia do colectivo fronte ao individual, así como da necesidade de vivir en sociedade e de facer fronte ao cambio climático unha vez constatada a incidencia da nosa actividade cotiá sobre o noso planeta.

A procura de cidades de proximidade, de cidades humanas e vivibles, nas que se aproveiten as ferramentas e a tecnoloxía da era actual sen perder a perspectiva da escala humana, espazos dos que os seus habitantes sentan parte integrante fundamental porque tomen conciencia da posibilidade de participar no deseño da cidade na que queren vivir, son aspectos que poden contribuír decisivamente a cambiar a nosa sociedade e son algunhas das cuestións que se abordarán nestas xornadas, que vos convidamos a compartir.

Continuar lendo →

Informe técnico sobre a disposición de servizos hixiénicos en establecementos comerciais pequenos de acordo ao DB-SUA e DA DB-SUA-2

Posted by / 26 mayo 2020 / Categories: Asesoramento, coag, Normativa, Publicada en Portada / -

No constante labor de asesoramento a técnicos e administracións públicas, o Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre os servizos hixiénicos en establecementos comerciais que se poidan considerar centros de traballo pequenos, pois se están apreciando diferenzas de interpretación, máis ou menos laxas, entre distintas administracións ou mesmo entre proyectistas. Continuar lendo →

Propuestas para promover el acceso a la vivienda asequible y la renovación urbana

Posted by / 26 mayo 2020 / Categories: Activa, coag, Covid19, CSCAE, Publicada en Portada / -

El 7 de mayo desde el CSCAE se remitió al Gobierno, a todos los partidos y a los agentes sociales un documento con Propuestas para reactivar el sector centradas en la rehabilitación y la renovación urbana. Continuar lendo →

Medidas prevención COVID-19: atención exclusiva por medios telemáticos

Posted by / 25 mayo 2020 / Categories: Activa, Horario / -

Información sobre el levantamiento de la suspensión de plazos administrativos y procesales

Posted by / 24 mayo 2020 / Categories: Activa, Covid19, CSCAE, Publicada en Portada / -

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado el 14 de marzo prevé que, en el marco del plan de desescalada para la reactivación de la actividad económica, el cómputo de los plazos administrativos se reanude o, en su caso, se reinicie desde el 1 de junio. La suspensión de los plazos y términos procesales se levantará a partir del 4 de junio.

Continuar lendo →

Sanidad levanta las restricciones que persistían en determinadas obras en edificios existentes

Posted by / 24 mayo 2020 / Categories: Activa, Covid19, CSCAE, Publicada en Portada / -

En el plan de desescalada y reactivación de la economía, el Ministerio de Sanidad ha dictado una nueva orden (SND/440/2020, de 23 de mayo) que contempla, en su disposición adicional quinta, el levantamiento de las restricciones temporales establecidas en determinadas obras en edificios existentes (orden SND/340/2020) para evitar el riesgo de contagio del coronavirus a personas no relacionadas con dicha actividad. Continuar lendo →

La Fundación Laboral y el Consorcio de Santiago convocan el Curso Superior de Especialización en Gestión de Obras de Rehabilitación 2020

Posted by / 22 mayo 2020 / Categories: Activa, Cursos, Publicada en Portada / -

Esta formación, de 300 horas de especialización, está dirigida a profesionales y técnicos de rehabilitación, y se impartirá en modalidad mixta (presencial y on line) desde el próximo 29 de mayo hasta mediados de noviembre. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube