Convocatoria do proceso de selección de candidaturas á I Edición dos Premios CSCAE 2021

Convocatoria do proceso de selección de candidaturas á I Edición dos Premios CSCAE 2021

En cumprimento das súas funcións, o CSCAE convoca a primeira edición dos Premios Arquitectura co obxectivo de difundir os valores sociais e culturais da Arquitectura e o Urbanismo, reivindicar a súa importancia na saúde, o benestar e a seguridade das persoas e na sustentabilidade do planeta, e recoñecer ao mesmo tempo traxectorias profesionais excelentes nas diferentes maneiras nas que se exerce a profesión. read more…

Convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura 2021

Convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura 2021

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lanza la convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura correspondiente al año 2021, publicado en el BOE según la cual se convoca el Premio Nacional de Arquitectura correspondiente al año 2021, que se rige de conformidad con lo previsto en la presente Orden, así como en las bases reguladoras del Premio, establecidas en el Anexo de la Orden FOM/2266/2013, de 27 de BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 267 Lunes 8 de noviembre de 2021 Sec. III. Pág. 137672 cve: BOE-A-2021-18245 Verificable en https://www.boe.es noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio Nacional de Arquitectura (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013). read more…

Convocatoria do proceso de selección de candidaturas á I Edición dos Premios CSCAE 2021

El CSCAE presenta los Premios ARQUITECTURA para reconocer las obras que mejor contribuyen al interés general

Organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y con el patrocinio oficial de COMPAC, los Premios ARQUITECTURA tienen por objetivo acercar la Arquitectura a la sociedad, difundiendo sus valores y su capacidad para mejorar el bienestar, la salud y seguridad de las personas, así como en la sostenibilidad del planeta, identificando y reconociendo las mejores prácticas en arquitectura, urbanismo y actividades vinculadas. read more…

Gravación da gala de entrega dos XIX Premios COAG de Arquitectura

Resultado da XIX edición dos Premios COAG de Arquitectura

Está dispoñible na plataforma web dos premios, o resultado da XIX edición dos Premios COAG de Arquitectura, que contou coa candidatura de 197 propostas visadas, executadas e finalizadas no ámbito territorial da entidade colexial entre 1 de agosto do 2018 e o 30 de setembro do 2020. read more…

I Premio de Construcción Sostenible con Pizarra – Corrección

I Premio de Construcción Sostenible con Pizarra – Corrección

Corrección en las bases del I Premio de Construción con Pizarra, que nace como un certámen de convocatoria trienal, promovido por el Clúster de la Pizarra de Galicia, y se constituye para poner en valor la pizarra como material referente de las edificaciones sostenibles y de la innovación en la construción. read more…

Retransmisión en streaming da gala de entrega dos XIX Premios COAG de Arquitectura

César Portela – Premio á traxectoria profesional dos XIX Premios COAG de Arquitectura

Con este premio recoñécese toda unha vida dedicada á Arquitectura e a profesión. Recoñécese o mérito de como, co seu estudo dende unha pequena cidade como Pontevedra conseguiu ser un referente na arquitectura internacional, con obra construída presente en países como Xapón ou Emiratos Árabes Unidos. Non hai fronteiras para a boa Arquitectura nin barrera para os soños tanxibles. read more…

I Premio de Construción Sostible con Lousa

I Premio de Construción Sostible con Lousa

O I Premio de Construción con Lousa nace como un certame de convocatoria trienal, promovido polo Clúster da Pizarra de Galicia, e constitúese para poñer en valor a lousa como material referente das edificacións sostibles e da innovación na construción. read more…

Ampliación de prazo dos Premios de Arquitectura Cubiertas Verea 2021

Ampliación de prazo dos Premios de Arquitectura Cubiertas Verea 2021

Ampliado ate o 30 de setembro o prazo de presentación dos Premios Internacionais de Arquitectura Cubertas Verea é un certamen organizado por Tejas Verea en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Está dirigido a profesionais da arquitectura para distinguir obras ou solucións destacadas en cubertas realizadas con tellas cerámicas Verea.

read more…