Actuacións do Colexio

23-08-2017
Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG | EGAP 2017-2018
18-08-2017
Desestimación do recurso interposto contra a modificación do cadro de persoal 2017 da Deputación de A Coruña
10-08-2017
Suxestións remitidas á Universidade de Vigo en relación coa licitación para a contratación da redacción de proxecto e dirección da obra de rehabilitación do edificio Faraday da ETEA
08-08-2017
Escrito remitido ao Concello de Silleda en relación co anuncio da convocatoria do concurso para o deseño do novo consistorio
08-08-2017
Recurso de reposición contra a convocatoria polo Concello de Mugardos das “bases para a elaboración dunha lista para a posible contratación laboral temporal, mediante oposión libre dun Arquitecto/a
19-07-2017
Suxestións ao Proxecto de decreto polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello Asesor da Paisaxe de Galicia
14-07-2017
O concello de Irixoa desestima o recurso de reposición interposto polo COAG
05-07-2017
Recurso de reposición contra acordo Concello de A Coruña de aprobación das bases reguladoras da convocatoria pública para a adquisición polo concello de edificios de vivendas
23-06-2017
O concello de Bóveda acolle as alegación efectuadas polo COAG o 13/06/2017 desestimando o recurso de reposición interposto polo Colexio de Enxeñeiro de Caminos
23-06-2017
O concello de Boqueixón estima parcialmente o recurso de reposición interposto polo COAG o pasado 13/06/2017 en impugnación da licitación da asistencia técnica urbanística do concello