Actuacións do Colexio

15-05-2024
O COAG remitiu ao Concello de Santiago unha solicitude de ampliación do prazo de presentación de propostas. licitación que se encontra en tramitación para adxudicación do contrato de servizos de redacción de Proxecto Básico e Execución (pbe) e dirección facultativa (DO+DI+CSS) do “Barrio verde de Pontepedriña: renaturalización da mazá e creación dun corredor ecolóxico urbano”. expediente: con2024000004.
19-04-2024
Alegacións do COAG ao Estudo de Impacto Ambiental do proxecto de Greenfiber en Palas de Rei
16-02-2024
O COAG remite un escrito alegacións ao Concello da Estrada solicitando a modificación dos criterios de adxudicación, a desistencia da licitación para a adxudicación do contrato de servizos de arquitectura para a redacción do proxecto “Peonización da Praza da Farola”, e a convocatoria dun novo procedemento no que ditos criterios sexan conforme ao previsto legalmente. Expediente 6816/2023.
10-02-2022
Alegacións presentadas polo COAG á revisión do PXOM de Vigo
17-01-2022
Alegacións presentadas á aprobación inicial do proxecto do Concello de Antas de Ulla en relación co Plan especial de infraestruturas e dotacións para a creación do Parque Central-Centro Xeográfico de Galicia
17-08-2021
A Deputación de Lugo responde ao escrito remitido polo COAG en relación en relación ao borrador de Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para a creación do “Parque Central – Centro Xeográfico De Galicia” en Antas De Ulla