Actuacións do Colexio

26-03-2021
O COAG presenta un escrito de observacións e alegacións á Modificación Puntual do PEPRICA no artigo 86 da Normativa nos ámbitos do conxunto do Museo Provincial de Pontevedra (nº expediente 2021AAE2529)
28-01-2021
O concello de Betanzos estima parcialmente as alegacións presentadas polo COAG á aprobación inicial da relación de postos de traballo (RPT) dese Concello
27-01-2021
O COAG presenta ante a Delegación Provincial de Costas de Pontevedra alegacións á solicitude de concesión para ocupación de bens de dominio público marítimo terrestre para “Vial de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro”, no termo municipal de Pontevedra (nº de referencia: CNC02/20/36/0003).
25-01-2021
O COAG comparece e constitúese en parte no procedemento xudicial tramitado como Procedemento Ordinario 46/2020 no Xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, iniciado por recurso contencioso administrativo interposto polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños en impugnación da licitación do Concello de O Saviñao para contratar o servizo de asesoramento técnico urbanístico.
14-12-2020
Escrito do COAG á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en relación á «Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación». «Proyecto Constructivo para la supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 428/980 y 429/811 de la Línea León-A Coruña»
03-07-2020
O COAG presenta alegacións fronte á aprobación inicial da relación de postos de traballo (RPT) do Concello de Betanzos
03-06-2020
O concello de Lugo estima parcialmente as alegacións que presentara o COAG o 2 de febreiro de 2020 á aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do concello
17-02-2020
Alegacións ao proxecto de decreto polo que se establecen os procedementos para intervencións nos bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia
02-02-2020
Alegacións á Aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do concello de Lugo
11-11-2019
Alegacións ó Anteproxecto de Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia