Actuacións do Colexio

10-02-2022
Alegacións presentadas polo COAG á revisión do PXOM de Vigo
17-01-2022
Alegacións presentadas á aprobación inicial do proxecto do Concello de Antas de Ulla en relación co Plan especial de infraestruturas e dotacións para a creación do Parque Central-Centro Xeográfico de Galicia
17-08-2021
A Deputación de Lugo responde ao escrito remitido polo COAG en relación en relación ao borrador de Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para a creación do “Parque Central – Centro Xeográfico De Galicia” en Antas De Ulla
30-07-2021
O COAG remite unha carta conxuntamente co Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda soliciitando a ampliación do prazo previsto na Disposición Transitoria Primeira do Decreto 61/2021, de 8 de abril, desa Consellería polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios.
22-07-2021
O COAG remite un escrito en defensa da profesión ao Presidente da Deputación Provincial de Lugo en relación ao borrador de Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para a creación do “Parque Central – Centro Xeográfico De Galicia” en Antas De Ulla
26-03-2021
O COAG presenta un escrito de observacións e alegacións á Modificación Puntual do PEPRICA no artigo 86 da Normativa nos ámbitos do conxunto do Museo Provincial de Pontevedra (nº expediente 2021AAE2529)