Actuacións do Colexio

25-10-2017
Recurso licitación redacción de proxecto de construcción dun pavillón polideportivo en Quirós, convocada polo Concello de Vigo
23-10-2017
Lista aberta de colexiados dispostos a axudar no proceso de recuperación das zonas afectadas polos incendios
20-10-2017
Impugnación da licitación dos servizos de redacción do PXOM do concello de Oza-Cesuras
13-10-2017
Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira: rectificación das bases e reapertura do prazo de presentación.
11-10-2017
O COAG interpón recurso contencioso administrativo (en vía xudicial) en impugnación da licitación do concello ce Irixoa para adxudicar o servizo de asistencia técnica urbanística
05-10-2017
Desestimación do recurso de reposición presentado COAG contra o acordo de aprobación das bases da Convocatoria de adquisición de edificios e vivendas polo Concello de A Coruña
05-10-2017
Declaración do COAG para salvar do derrubo a “Casa Benedicto” en Navia de Suarna
04-10-2017
A Deputación Provincial de Pontevedra estima parcialmente o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación das bases do concurso de ideas para a selección das tres mellores propostas de proxecto de ponte peatonal e de bicicletas sobre o Miño
02-10-2017
Interposición de recurso impugnando a licitación da adaptación do PXOM de Oia á Lei do Solo de Galicia
29-09-2017
Recurso contra a licitación da redacción do Plan Parcial para o Desenvolvemento da Área de Actuación SU-01 do PXOM de Vilamartín de Valdeorras