Sentenza do TSXG que estima o recurso do COAG e anula Instrución do Concello da Coruña

15 Nov 2022

Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia  306/2022, de 18 de xullo, que estima o recurso do COAG e anula a “Instrución do Servizo de Intervención da Edificación e Disciplina Urbanística para delimitar as competencias legais dos arquitectos técnicos e arquitectos para proxectar obras para cambios de uso en edificios existentes, na tramitación das licenzas urbanísticas” do Concello da Coruña.

Sentencia declarada firme mediante decreto do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 24 de outubro de 2022.

O texto da mesma pode consultarse na Circular 27 2022.

Compartir