Actuacións do Colexio

17-10-2017
Lista aberta de colexiados dispostos a axudar no proceso de recuperación das zonas afectadas polos incendios
13-10-2017
Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira: rectificación das bases e reapertura do prazo de presentación.
05-10-2017
Declaración do COAG para salvar do derrubo a “Casa Benedicto” en Navia de Suarna
02-10-2017
Interposición de recurso impugnando a licitación da adaptación do PXOM de Oia á Lei do Solo de Galicia
29-09-2017
Recurso contra a licitación da redacción do Plan Parcial para o Desenvolvemento da Área de Actuación SU-01 do PXOM de Vilamartín de Valdeorras
25-09-2017
Impugnación da Convocatoria do Concurso de Ideas para a redacción do proxecto construtivo dunha ponte para peóns sobre o Río Miño.
21-09-2017
Desestimación polo Concello de Mugardos do recurso do Colexio contra as bases dunha lista para contratación laboral temporal dun arquitecto.
18-09-2017
Consulta á dirección xeral de ordenación do territorio e urbanismo da xunta de galicia en relación coa interpretación da Disposición Transitoria terceira, parágrafo segundo, da vixente Lei do Solo de Galicia
12-09-2017
O COAG comparece e constitúese en parte no Procedemento Especial para a Garantía de Unidade de Mercado GUM 16/2017, tramitado pola Sección 6ª da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional
06-09-2017
O COAG comparece e constituese en parte no Procedemento Ordinario 195/2017 tramitado no Xulgado Contencioso-Administrativo nº3 de Pontevedra en relación ao recurso contencioso administrativo interposto polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos en impugnación da licitación da asistencia técnica urbanística do concello de A Guarda