Actuacións do Colexio

12-04-2018
Impuganción das bases da convocatoria de Arquitecto interino do concello de Brión
09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de redacción da Modificación Puntual no ámbito do SSU- R-3 O Piñeiro, do concello de Miño
09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de redacción do PXOM do concello de Cee
09-04-2018
Impugnación da licitación do Servizo de Asistencia Técnico-Urbanístca ao concello de Rábade
03-04-2018
Reclamación fronte á aprobación da Relación de Postos de Traballo no concello de Ourense
06-03-2018
Manifesto sobre o proxecto de terminal de autobuses na estación intermodal de Ourense
23-02-2018
Resumo da Xornada Técnica sobre o Plan Básico Autonómico
22-02-2018
Consideracións e alegacións ao documento de aprobación inicial do Plan Básico Autonómico de Galicia.
20-02-2018
O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestima o recurso especial en materia de contratación interposto polo COAG en impugnación da licitación convocada polo concello de Vigo para a adxudicación do “contrato de servizos de redacción do proyecto das obras das novas gradas de gol e marcador, dun aparcamento soterrado e dun proxecto conxunto do Estadio Municipal de Balaídos (Vigo)”
19-02-2018
O concello de Lugo desestima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación do concurso para adxudicar o “contrato de servizos para a redacción do proxecto de peonalización e humanización da Rúa Quiroga Ballesteros e execución de cuberta”.