Actuacións do Colexio

11-06-2020
Carta remitida a los ayuntamientos de Galicia destacando la importancia de la actividad urbanística
03-06-2020
O concello de Lugo estima parcialmente as alegacións que presentara o COAG o 2 de febreiro de 2020 á aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do concello
01-06-2020
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación do Consorcio da Cidade de Santiago para a adxudicación do contrato do contrato de servizos de redacción de proxecto básico e de execución e do estudo de seguridade e saúde e a dirección facultativa da obra de substitución da cuberta do Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela
25-05-2020
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da licitación do concello da Coruña para a adxudicación do contrato de servizos para a redacción do proxecto construtivo, direción facultativa e coordinación de seguridade e saúde correspondentes ás obras do “Plan de humanización e naturalización do Paseo Marítimo de A Coruña”
23-04-2020
Consulta á Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo obre susos dos «almacéns» definidos no Anexo I do Regulamento da Ley do Solo de Galicia
17-02-2020
Alegacións ao proxecto de decreto polo que se establecen os procedementos para intervencións nos bens integrantes do Patrimonio Cultural de Galicia
02-02-2020
Alegacións á Aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do concello de Lugo
17-01-2020
Resolución do Recurso de reposición licitación da sede do Instituto Galego de Física e Altas Enerxías
19-12-2019
Recurso de reposición licitación da sede do Instituto Galego de Física e Altas Enerxías
09-12-2019
Resolución do recurso do COAG la licitación do concurso da praza da Igrexa e Rúa das Escolas de Fornelos de Montes