Estimando a solicitude do COAG, o Concello de Redondela procedeu a modificar as bases do procedemento selectivo para a constitución dunha Bolsa de Traballo de carácter temporal de arquitecto/a, e procedeu a publicar unha nova convocatoria no BOP de Pontevedra Nº 28, de 08/02/2024.

8 Feb 2024

O motivo da queixa e impugnación do COAG foi o establecemento nas bases orixinais do requisito de “estar en posesión do carnet de conducir B” para poder participar no proceso. Nas bases modificadas o concello elimina este requisito establecendo un novo prazo para que os interesados presenten as súas solicitudes.

Pódese consultar a publicación no BOP no seguinte enlace:

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/02/08/2024005576 

Compartir