Normativa

Nota sobre modificacións na Lei do Solo de Galicia

Nota sobre modificacións na Lei do Solo de Galicia

Tal e como se anuncia na Circular 1 2023 de Secretaría, hai dispoñible unha Nota sobre as modificacións da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas da Xunta de Galicia, na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia. A nota está...

read more