Xornada de asesoramento on line IGVS-COAG sobre axudas para rehabitación enerxética de edificios existentes

Xornada de asesoramento on line IGVS-COAG sobre axudas para rehabitación enerxética de edificios existentes

O vindeiro venres 8 de abril, de 12:00 a 14:00 horas, o COAG celebrará a segunda das xornadas de asesoramento, en formato online, relacionadas coas axudas á rehabilitación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Nesta segunda xornada, levarase a cabo unha exposición xeral sobre as diferentes liñas de axuda para actuacións encamiñadas á rehabilitación enerxética de edificios existentes no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

A exposición correrá a cargo de María José Paniagua Mateos, Xefa do Sevizo de Calidade do IGVS. read more…

Xornada de asesoramento on line sobre o Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos PIREP

Xornada de asesoramento on line sobre o Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos PIREP

O vindeiro xoves 31 de marzo, de 12:00 a 14:00 horas, o COAG celebrará unha xornada de asesoramento, en formato on line, sobre o Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos PIREP.

Ante a emerxencia climática, a finais de 2019 a Comisión Europea lanzou o Pacto Verde Europeo. Dentro desta política enerxética, en España, os fondos Next Generation e o Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia supoñen unha oportunidade histórica para alcanzar a transición ecolóxica e dixital. read more…

El Gobierno aprueba la Ley de Calidad de la Arquitectura

El Gobierno aprueba la Ley de Calidad de la Arquitectura

La Ley de Calidad de la Arquitectura ha sido aprobada en Consejo de Ministros, tras el periodo de consulta pública de su anteproyecto lanzado en octubre del año pasado. Impulsada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, esta norma toma como referencia la Ley de Arquitectura francesa de 1977 y establece el interés general de la Arquitectura para mejorar la calidad de vida de las personas. Con ella, además, se establece el marco jurídico necesario para potenciar la calidad arquitectónica. read more…