Novas de Normativa

Aprobación do Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios

Posted by / 20 abril 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicada en Portada / -

No DOG de 20 de abril, publícase o DECRETO 61/2021, do 8 de abril, que pretende regular o informe de avaliación de edificios como instrumento que acredita a situación en que se atopa un edificio, regulado no capítulo II do título preliminar da Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de abril de 2021

Posted by / 16 abril 2021 / Categories: Normativa, Publicada en Portada / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de abril de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Continuar lendo →

Nueva versión de la Herramienta Unificada para verificación del DB-HE 2019

Posted by / 7 abril 2021 / Categories: Normativa, Publicada en Portada / -

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha actualizado esta versión de la Herramienta Unificada LIDER/CALENER (HULC), que facilita la verificación del CTE DB-HE 2019 y emite un informe para la Certificación energética de edificios. Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de marzo de 2021

Posted by / 31 marzo 2021 / Categories: Normativa / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de marzo de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Continuar lendo →

Modificación del RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Posted by / 24 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicada en Portada / -

En el BOE de 24 de marzo, aparece publicado el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Continuar lendo →

Convocadas subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021

Posted by / 24 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Noticias, Publicada en Portada / -

No DOG de 22 de marzo, se publica a Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo, do 5 de marzo de 2021, pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021. Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de marzo de 2021

Posted by / 15 marzo 2021 / Categories: Normativa / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de marzo de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Continuar lendo →

Actualización de utilidades COAG

Posted by / 3 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicaciones, Publicada en Portada / -

Está dispoñible para todos aqueles colexiados con alta neste servizo, o listado de normativa de obligado cumprimento actualizado a 15 de febreiro de 2021, recollendo todas as novedades lexislativas do ano anterior.

Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de febreiro de 2021

Posted by / 2 marzo 2021 / Categories: Normativa / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de febreiro de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Continuar lendo →

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de febreiro de 2021

Posted by / 16 febrero 2021 / Categories: Normativa / -

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de febreiro de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube