Novas de Xuntas

Xunta Xeral ordinaria 27 de maio de 2021: acordos e difusión datos participantes.

Posted by / 10 junio 2021 / Categories: Activa, Circulares, coag, Publicada en Portada, Xuntas / -

Infórmase da publicación da circular nº 8/2021 na que se recollen os acordos adoptados na Xunta Xeral ordinaria do 27 de maio de 2021, así como os datos dos participantes na mesma.

Documentación Xunta Xeral ordinaria 27 de maio. Difusión dos datos identificativos dos colexiados que participan nas Xuntas Xerais.

Posted by / 18 mayo 2021 / Categories: coag, Xuntas / -

Tal e como se anuncia na Circular 6 2021, xa está dispoñible a documentación dos asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela o día 27 de maio de 2021. Na mesma circular, tamén se comunica o acordo da Xunta de Goberno en relación coa difusión dos datos identificativos dos colexiados que participan nas Xuntas Xerais.

Máis información no Panel de Servizos

Continuar lendo →

Convocatoria de Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 27 de maio de 2021

Posted by / 22 abril 2021 / Categories: Activa, Circulares, coag, Xuntas / -

Tal e como se anuncia na Circular 5 2021, convócase Xunta Xeral ordinaria, a celebrar en Santiago de Compostela o día 27 de maio de 2021. Continuar lendo →

Ampliación de prazo para solicitar a asistencia presencial á Xunta Xeral ordinaria de 17 de decembro

Posted by / 14 diciembre 2020 / Categories: Xuntas / -

Infórmase que ate o propio día 17 de decembro, ás 12,00 horas, estará aberto o prazo de solicitude para asistencia presencial á Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro. Continuar lendo →

Aclaracións sobre a documentación relativa ao presuposto 2021

Posted by / 11 diciembre 2020 / Categories: coag, Xuntas / -

Indícase que xa está dispoñible, no apartado web de información da Xunta Xeral na web colexial para coñecemento dos colexiados, o documento co detalle da previsión de gastos e ingresos de cada delegación colexial para o exercicio 2021. Esta previsión de gastos e ingresos das delegacións consiste nunha descrición detallada das partidas e/ou actividades ás que cada delegación destina a asignación presupostaria colexial, conforme ao aprobado polas correspondentes Xuntas de delegacións celebradas no pasado mes de novembro. Continuar lendo →

Documentación e modificación da Orde do Día da Xunta Xeral ordinaria de 17 de decembro

Posted by / 4 diciembre 2020 / Categories: coag, Xuntas / -

A Xunta de Goberno na súa sesión 14/2020 de 26 de novembro, adoptou o acordo de ampliación da Orde do Día e de aprobación da documentación dos asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria prevista para o vindeiro 17/12/2020. Continuar lendo →

Convocadas Xuntas ordinarias de Delegación do mes de novembro

Están convocadas Xuntas ordinarias de Delegacións do Colexio. Lembramos que é preciso confirmar previamente a asistencia. Continuar lendo →

Convocatoria da Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro de 2020

Posted by / 17 noviembre 2020 / Categories: Sede, Xuntas / -

Tal e como se anuncia na Circular 27 2020, convócase a Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que terá lugar o 17 de decembro nas oficinas centrais de Santiago de Compostela. Continuar lendo →

Ampliación dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral extraordinaria a celebrar o 21 de xullo

Posted by / 15 julio 2020 / Categories: Xuntas / -

Tal e como se indica na Circular 17 2020, ampliouse a Orde do Día da Xunta Xeral extraordinaria do día 21 de xullo, do que se enviou unha aclaración na Circular 18 2020. Tamén está incorporado na zona web da Xunta Xeral extraordinaria, o «Informe sobre a venta do local situado nas galerías comerciais na Avda. Rosalía de Castro, nº 31, planta sótano 2º, local 11, de Santiago de Compostela».

Continuar lendo →

Convocadas Xuntas ordinarias de Delegación

Posted by / 1 julio 2020 / Categories: coag, Xuntas / -

Están convocadas Xuntas ordinarias de todas as Delegacións do Colexio. Lembramos que é preciso confirmar previamente a asistencia. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube