Xuntas

Aprobación da documentación dos asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 20 de decembro de 2022: presuposto colexial 2023

Convocatoria da Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro de 2022

Tal e como se anuncia na Circular 28 2022, convócase a Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que terá lugar o 20 de decembro nas oficinas centrais de Santiago de Compostela. Pode accederse á convocatoria e documentación...

read more
Novidades para 2022 nas cotas de colexiación e visado

Novidades para 2022 nas cotas de colexiación e visado

En relación cos asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar o vindeiro 22 de decembro, indicase a continuación un resumo das principais novidades do presuposto 2022, no que respecta a cota e a prezo do visado. Dada a evolución dos ingresos do Colexio de...

read more
Convocatoria da Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro de 2021

Convocatoria da Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro de 2021

Tal e como se anuncia na Circular 19 2021, convócase a Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que terá lugar o 22 de decembro nas oficinas centrais de Santiago de Compostela. Pode accederse á convocatoria e documentación...

read more