Tal e como se anuncia na Circular 19 2021, convócase a Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que terá lugar o 22 de decembro nas oficinas centrais de Santiago de Compostela.

Pode accederse á convocatoria e documentación a través do Panel de Servizos.