Aprobación da documentación dos asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 20 de decembro de 2022: presuposto colexial 2023

9 Dec 2022

Tal e como se indica na Circular 29 2022, está dispoñible no apartado de Xunta Xeral do Panel de Servizos,o Presuposto colexial para o exercicio 2023, que se someterá a aprobación da Xunta Xeral ordinaria que terá lugar o vindeiro 20 de decembro de 2022.

Compartir