Aprobación de documentación de asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 31 de maio de 2022: Memoria de xestión colexial 2021

16 maio 2022

Tal e como se indica na Circular 9 2022, está dispoñible no apartado de Xunta Xeral do Panel de Servizos, a Memoria de xestion colexial de 2021, que se someterá á súa aprobación pola Xunta Xeral ordinaria que terá lugar o vindeiro 31 de maio de 2022.

Circular 9 2022.

Compartir