Resultado dos Premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2023

29 Nov 2023

Conforme á convocatoria realizada na circular 19/2023, un total de 71 propostas foron presentadas á edición 2023 dos Premios Gran de Area. O xurado da presente edición emitiu o seu fallo polo cal destaca 13 das candidaturas presentadas.

Os premios “Gran de Area de aportación a Arquitectura” son unha aposta do Colexio de Arquitectos de Galicia nas provincias de Pontevedra e Ourense, para o recoñecemento do traballo de arquitectos, promotores, aparelladores, construtores e demais colaboradores necesarios, nas obras e proxectos de calidade desenvolvidos nas demarcacións de Vigo, Ourense e Pontevedra.

ACTA DO XURADO

Sendo as 10.00 horas do día 16 de novembro de 2023, se reúne na sede da Delegación do Colexio de Arquitectos na cidade de Pontevedra, o Xurado do Concurso “Gran de Area 2023”, formado por:

  • Anselmo Villanueva Peón, Presidente da Delegación de Pontevedra e presidente do xurado.
  • Emma Noriega García, Presidenta da Delegación de Ourense.
  • Sonia Mª Alvarado Peitieiros, Tesoureira da Delegación de Vigo en substitución do Presidente desta Delegación.
  • Lucía Araujo Castiñeiras, colexiada pola Delegación de Pontevedra.
  • Iago Fernández Blanco, colexiado pola Delegación de Ourense.
  • Joana Covelo Alonso, colexiada pola Delegación de Vigo.
  • Alexandra Estefanía Vázquez Müller, colexiada premiada na edición anterior.
  • Antonio Piñeiro Carrera, Secretario da Delegación de Ourense, en representación dos secretarios das Delegacións de Ourense, Vigo e Pontevedra, en calidade de secretario do Xurado, con voz pero sen voto.

Lémbrase o proceso previo de selección con 73 propostas presentadas, de inicio aceptáronse 60 localizando incidencias en 13 delas, emendándose as mesmas en todas menos en dúas, que se eliminan da convocatoria, quedando a mesma en 71 propostas válidas presentadas.

Lense as bases do concurso en presenza do xurado e procédese a comezar co visionado das 71 propostas presentadas sendo obxecto de debate e posterior votación cada unha delas individualmente, opinando respecto diso e buscando o consenso necesario para seleccionar aquelas merecedoras de ser premiadas, tras o visionado completo de todas as propostas conclúese con 13 propostas claras merecedoras de premio por acordo maioritario e que a continuación se detallan, non outorgándose orde nin prevalencia no fallo, considerando todos eles premiados no mesmo rango e valoración.

 

PROXECTOS PREMIADOS

1. REESTRUTURACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR.
Rúa Formigueira 4 36002 Pontevedra.
Arquitecto: José Luís Gil Pita.

Prémiase a reinterpretación dunha vivenda tradicional que se transforma en algo novo e diferente sen afectar o volume orixinal, o emprego de sistemas construtivos tradicionais en madeira adaptados ás técnicas actuais que logra unha proposta interior contemporánea organizada ao redor dunha “árbore” de aceiro, sendo á vez estrutura e escultura.

2. HOTEL ACOUGA.
Rúa Emilia Pardo Bazán 6 32800 Celanova.
Arquitectos: Candelaria Cecilia López Muíños e Juan José Otero Vázquez.

Prémiase o exercicio de rehabilitación minuciosa e respectuosa co edificio orixinal que logra un máis que adecuado equilibrio entre os materiais tradicionais e o emprego de sistemas construtivos actuais nunha contorna de gran valor histórico.

3.- CASA DOS PROFESORES.
Lugar Torre pol. 31 parc. 292 36729 Tui.
Arquitecto: Jorge Enríquez Méndez.

Prémiase a recuperación de a memoria do lugar mediante un proxecto de vivenda que se inspira nas formas da arquitectura “neorrural” tan común no noso territorio, o resultado logra por medio da utilización de tipoloxías e materiais tradicionais a unión do pasado co presente mediante unha proposta contemporánea de gran calidade.

4.- VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANEIRAS.
Rúa Ferreiros 37 36208 Vigo.
Arquitecto: Marcos Álvarez Varela.

Rehabilitación de vivenda entre medianeiras en a contorna de un PERI, apoiándose nos muros existentes proxéctase unha vivenda de espazos interiores diáfanos e iluminados, aproveitando ao máximo o pouco espazo existente. O exterior, delicado e respectuoso con o existente, marca pautas sobre como actuar nestas contornas tan degradadas das nosas cidades históricas.

5.- HUMANIZACIÓN DA PRAZA DA FONTE DO MOURO E RÚA PICOTA.
Redondela
Arquitecta: María Fandiño Iglesias.

Prémiase a urbanización e recuperación dun espazo público modelando a topografía e xestionando as augas pluviais, tamén o deseño, o coidado nos encontros co edificado, o uso da ecoloxía e a sustentabilidade como criterios reitores da proposta. O resultado “Un xardín público, un espazo de espazos que crea pequenas prazas accesibles resolvendo a topografía”.

6.- CASA EN SAN VITOIRO.
Lugar de San Vitoiro 32664 Allariz
Arquitectos: Juan Seara Ouro e Berta Peleteiro Varela.

Prémiase esta proposta de deseño baseada na prefabricación e a integración no medio natural, contida en dimensións e orzamento, a proposta apóiase na xeometría e o uso da madeira para superar os seus límites físicos e apropiarse da natureza que a rodea.

7.- REHABILITACIÓN E POSTA EN VALOR DO ANTIGO MATADOIRO EN GONDOMAR.
Gondomar.
Arquitectos: Santos Vila González e Rosa Mouriño Pérez.

Prémiase a actuación sobre un edifico industrial en desuso que se rehabilita como espazo dotacional polivalente de uso público, revitalizando unha contorna degradada da vila de Gondomar logrando un fantástico resultado exemplo de obra pública e recuperación patrimonial de baixo orzamento.

8.- MUSEALIZACIÓN DAS GALERÍAS E POSTA EN VALOR DA FORTALEZA DO CASTRO.
Vigo.
Arquitectos: Francisco Javier Vázquez Fernández e Perfecto Cendón Domínguez.

Prémiase pola singularidade da intervención, que transforma o angosto espazo dunhas galerías defensivas nun espectacular percorrido museístico sen apenas intervir sobre o existente.

9.- RECUPERACIÓN PATRIMONIAL E PAISAXÍSTICA DOS BAÑOS DE SAN XUSTO.
San Xurxo de Sacos.
Arquitecta: Cristina García Fontán.

Prémiase esta rehabilitación patrimonial e paisaxística que recupera un aproveitamento termal existente e se implementa cun balneario, polo seu marcado carácter social e ecolóxico, exemplo de sustentabilidade, participación e colaboración de institucións públicas e privadas resolto de maneira maxistral, pondo en valor unha contorna de gran beleza e recuperando a memoria do lugar para os veciños.

10.- REXENERACIÓN DO PASEO DA FRONTE MARÍTIMA DA VILA DE BOUZAS.
Bouzas, Vigo.
Arquitecto: Angel Jaime Santorio Cuartero.

Prémiase a rexeneración dunha fronte marítima deteriorado que recupera a esencia do lugar aplicando diferentes solucións estratéxicas, achegando enerxía e vida ao lugar, potenciando os valores naturais do litoral, a protección do patrimonio e a conexión directa e accesible dos veciños da cidade ao mar.

11.- EDIFICIO DE 17 VIVENDAS, GARAXE E TRASTEIROS.
C/ Pi e Margall 18-22, Vigo.
Arquitectos: Alberto Quintáns Arrondo e Cristina Margarita Ansede Viz.

Prémiase a súa integración e diálogo con a contorna urbana, a súa perfecta execución a todas as escalas, desde a proposta estrutural, o sensible tratamento da pel á delicada execución dos pequenos detalles, que xeran uns espazos xenerosos moi iluminados e de gran calidade. Un exemplo de deseño integral e de como debería ser proxectado e executado un edifico destas características.

12.- RECUPERACIÓN DE ANTIGO FORNO PARA TENDA DE CATAS.
San Andrés de Camporredondo.
Arquitectos: Manuel Seoane Feijoo e María Sonia López Calvo.

Prémiase o exercicio de deseño sobre un antigo forno que se transforma en espazo para catas de viño, o minucioso exercicio de deseño de mobiliario, o resultado dota de singularidade á proposta, intervención dunha complexidade que pouco se corresponde coa modestia da súa superficie e orzamento.

13.- VIVENDA UNIFAMILIAR EN MONTALVO.
Lugar de Arra, Sabugueira 36979, Sanxenxo.
Arquitectos: Rodríguez + Pintos arquitectos, SLP.

Prémiase a calidade do proxecto de vivenda tanto nos espazos proxectados como nos materiais e técnicas utilizadas, proposta de deseño contemporáneo que é á vez un exercicio de bioconstrucción e eficiencia enerxética, o resultado, un fogar eficiente, sereno e belo, relacionado coa súa contorna inmediata.

 

Remata a sesión ás 15:00 h., o cal certifico.

Asdo: Antonio Piñeiro Carrera
En calidade de Secretario do Xurado dos Premios Gran de Area 2023


Pódense consultar as obras presentadas e premiadas no seguinte 
ENLACE.

Compartir