Resultado da oferta de becas para o Máster en Deseño & Construción en Madeira de CESUGA 2023/2024

30 Out 2023

En relación coa convocatoria realizada pola cal se poñían a disposición dos colexiados 10 becas para cursar o novo Máster en Deseño & Construción en Madeira, ofertado por CESUGA en 2023/2024, dentro do convenio de colaboración asinado polas dúas entidades en setembro de 2022, unha vez rematado o prazo de inscrición, infórmase do resultado do proceso.

En total inscribíronse como interesados en recibir as becas un total de 8 colexiados. Ao ser un número inferior ao total de becas ofertadas, non procede realizar sorteo, e as becas asígnanse directamente aos/ás colexiados/as que se indican a continuación:

  • Magdalena López Martínez, colexiada nº 3537
  • Francisco Borreguero Villanueva , colexiado nº 2408
  • Maria Villameriel Pérez, colexiada nº 5265
  • María Dolores Lage García, colexiada nº 4345
  • Beatriz López Marcos, colexiada nº 3495
  • Víctor José Couto Gómez, colexiado nº 3754
  • Fernando Ruibal Segade , colexiado nº 4201
  • Adrián García Limés, colexiado nº 4777

 

Compartir