Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa constructora con sede en VIGO selecciona arquitecto/a asalariado menor de 40 anos.  Funcions: Redacción de proxectos de edificación, rehabilitación e dirección de obras. Requisitos: Menor de 40 anos. Adaptación as necesidades da empresa. Traballo en equipo,...
Oferta de formación por Beca FUAC

Oferta de formación por Beca FUAC

Empresa constructora con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a para incorporar o departamente técnico e completar a súa formación por beca FUAC Funcións: Colaborar no levantamento de planos, elaboración de medicións e orzamentos, supervisión en obra e control de...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa constructora_promotora selecciona arquitecto/a para posto de Xefe de Obra en Ourense. Funcións e requerimentos: Xefe de obra. Arquitecto/a que aporte experiencia entre 2 e 5 anos para planificación e control total de obras, así como xestión co cliente. Debe...
Oferta de emprego

Oferta de emprego.

Empresa construtora en Carballo (A Coruña), selecciona arquitecto/a aínda que sexa recen licenciado.  Funcións a desempeñar: Plan de montaxe de andamio. Acta de posta en servicio, supervisar obras… Tipo de contrato: Asalariado según convenio. Interesados enviar...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa do sector da construcción selecciona arquitectos/as para dous postos de traballo nas súas oficinas de Lalín.  Oferta 1: Selección de arquitecto/a para un posto de Técnico/a de estudios. Funcións: Elaboración da documentación técnica, económica e administrativa...