Oferta de emprego

24 Nov 2020

Empresa constructora_promotora selecciona arquitecto/a para posto de Xefe de Obra en Ourense.

Funcións e requerimentos: Xefe de obra.

Arquitecto/a que aporte experiencia entre 2 e 5 anos para planificación e control total de obras, así como xestión co cliente. Debe ter amplios coñecementos técnicos (Autocad, Project, Presto…) Gran capacidade de responsabilidade, organización e negociación con plenos poderes na xestión da obra.

Indispensable carnet de conducir tipo B, base de traballo en zona de Ourense, requirindo dispoñibilidade para desprazamentos puntuais. (vehículo a cargo da empresa)

Tipo de contrato: indefinido con período de probas de 3 meses. Salario a convir.

Interesados: enviar C.V. con fotografía recente a ofertasempleogalicia@hotmail.com Funciones y requisitos: Jefe de obra. 

Arquitecto/a que aporte experiencia entre 2 e 5 anos para planificación y control total de obras, así como gestión con el cliente. Debe de tener amplios conocimientos técnicos (Autocad, Project, Presto…) Gran capacidad de responsabilidad, organización y negociación con plenos poderes en la gestión da obra. 

Indispensable carnet de conducir tipo B, base de trabajo en zona de Ourense, requiriendo disponibilidad para desplazamientos puntuales. (vehículo a cargo de la empresa)

Tipo de contrato: indefinido con período de pruebas de 3 meses. Salario a convenir. 

Interesados: enviar C.V. con fotografía reciente a ofertasempleogalicia@hotmail.com 

Compartir